งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ ต Internet. ความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ ต Internet. ความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ ต Internet

2 ความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต

3

4 ความหมาย อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อม ต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้ เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง คัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่าง ประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามา เชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้อง มีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง

5 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ปี พ. ศ. 2500 โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนัก ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น พ. ศ.2512 กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้า กับความเสี่ยงทางการทหาร และความ เป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธ ปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร ข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหาทางการรบ และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี หลากหลายมากมายหลายแบบ ทำให้ไม่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ โปรแกรมกันได้

6 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์ บางเครื่อง หรือสายรับส่งสัญญาณ เสียดายหรือถูกทำลาย กระทรวงกลาโหม อเมริกัน ได้ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA) ภายใต้การควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ทำการทดลอง ระบบ เครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และ ต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet และ ต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET ในที่สุด

7 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต การเริ่มต้นของเครือข่ายนี้ เริ่มในเดือน ธันวาคม พ. ศ. 2512 จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานตาบาบารา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ ลอสแองเจลิส สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด และขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็น 50 จุด ในปี พ. ศ. 2515 จนเป็นหลายล้านแห่งทั่วโลก ทีเดียวงานหลักของเครือข่ายนี้ คือ การค้นคว้า และวิจัยทางทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับส่ง ข้อมูลเดียวกัน ที่เรียกว่า Network ทำหน้าที่ ควบคุมการรับส่งข้อมูล การตรวจสอบความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูล และตัวกลางที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าด้วยกัน

8 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต พ. ศ. 2525 ได้มีมาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission Control Protocol อันเป็นก้าว สำคัญของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานนี้ทำ ให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน สามารถรับส่งข้อมูล ไปมาระหว่างกันได้ เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของ อินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ ระบบ Internet เป็นการนำเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่สุดของโลก ที่มีการต่อเสมือนกับ ใยแมงมุม หรือ World Wide Web ( มีการบัญญัติศัพท์ว่า เครือข่ายใยพิภพ ) ในระบบนี้เราสามารถ เปรียบเทียบ Internet ได้ สองลักษณะคือ ลักษณะทางกายภาพ และทางตรรกะ

9 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต พ. ศ.2513 เริ่มมีการส่งอีเมลเป็นครั้งแรก พ. ศ.2516 เริ่มมีการสนทนาผ่านบีบีเอช ซึ่งเป็นการสนทนาผ่านโปรแกรม เทอร์มินอล พ. ศ.2531 มีการใช้รูปแบบการสนทนา ผ่านเครือข่ายในลักษณะที่ผู้ใช้ต่อเข้ามา ที่เครื่องบริการเพื่อสนทนาในห้องคุย เรียกว่า ไออาร์ซี พ. ศ.2534 มีการคิดค้นการใช้บริการ ข้อมูลผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ โดยใช้ เบราว์เซอร์ในการใช้และเข้าถึงข้อมูล พ. ศ.2539 มีการสนทนาผ่านเครือข่าย แบบระบุผู้สนทนาได้โดยตรงที่เรียกว่า การส่งข้อความทันที หรือ แชท

10 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในประเทศไทยเริ่มมีการเชื่อมต่อเข้ากับ อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในพ. ศ.2530 เมื่อ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที ได้ ทดลองส่งอีเมลไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และบริษัทยูยูเน็ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง หลาย เส้นทางและมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็น จำนวนมาก การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จำนวนประชากร สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว เช่น twitter หรือ facebook


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ ต Internet. ความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google