งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต Internet

2 อินเทอร์เน็ตInternet
ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

3

4 ความหมาย อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง

5 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น พ.ศ.2512 กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหาทางการรบ และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีหลากหลายมากมายหลายแบบ ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้

6 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือสายรับส่งสัญญาณ เสียดายหรือถูกทำลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกัน ได้ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA) ภายใต้การควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ทำการทดลอง ระบบเครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet และต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET ในที่สุด

7 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
การเริ่มต้นของเครือข่ายนี้ เริ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบารา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็น 50 จุดในปี พ.ศ จนเป็นหลายล้านแห่งทั่วโลกทีเดียวงานหลักของเครือข่ายนี้ คือ การค้นคว้าและวิจัยทางทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับส่งข้อมูลเดียวกัน ที่เรียกว่า Network ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูล การตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล และตัวกลางที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าด้วยกัน

8 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
พ.ศ ได้มีมาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission Control Protocol อันเป็นก้าวสำคัญของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน สามารถรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ ระบบ Internet เป็นการนำเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีการต่อเสมือนกับ ใยแมงมุม หรือ World Wide Web (มีการบัญญัติศัพท์ว่า เครือข่ายใยพิภพ) ในระบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบ Internet ได้ สองลักษณะคือ ลักษณะทางกายภาพ และทางตรรกะ

9 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
พ.ศ.2513 เริ่มมีการส่งอีเมลเป็นครั้งแรก พ.ศ.2516 เริ่มมีการสนทนาผ่านบีบีเอช ซึ่งเป็นการสนทนาผ่านโปรแกรมเทอร์มินอล พ.ศ.2531 มีการใช้รูปแบบการสนทนาผ่านเครือข่ายในลักษณะที่ผู้ใช้ต่อเข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อสนทนาในห้องคุย เรียกว่า ไออาร์ซี พ.ศ.2534 มีการคิดค้นการใช้บริการข้อมูลผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ โดยใช้เบราว์เซอร์ในการใช้และเข้าถึงข้อมูล พ.ศ.2539 มีการสนทนาผ่านเครือข่ายแบบระบุผู้สนทนาได้โดยตรงที่เรียกว่าการส่งข้อความทันที หรือ แชท

10 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ในประเทศไทยเริ่มมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในพ.ศ.2530 เมื่อสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที ได้ทดลองส่งอีเมลไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และบริษัทยูยูเน็ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง หลายเส้นทางและมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จำนวนประชากรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น twitter หรือ facebook


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google