งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของวัสดุกรอง Biofilter Media Review โดย อรัญญา อัศวอารีย์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของวัสดุกรอง Biofilter Media Review โดย อรัญญา อัศวอารีย์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของวัสดุกรอง Biofilter Media Review โดย อรัญญา อัศวอารีย์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง

2 บทบาทสำคัญของวัสดุกรองใน ระบบน้ำหมุนเวียน เปลี่ยนความเป็นพิษของ แอมโมเนีย ลดปริมาณตะกอนแขวนลอย ช่วยกำจัดของสารอินทรีย์ ต่างๆ

3 ประเภทแบคทีเรียในระบบน้ำ หมุนเวียน แบคทีเรีย Nitrosommonas ซึ่งสามารถเปลี่ยนแอมโมเนีย ไปเป็นไนไตรท์ แบคทีเรีย Nitrobacter เปลี่ยน ไนไตรท์ไปเป็นไนเต รท

4 ประสิทธิภาพของวัสดุกรอง ปริมาณพื้นที่ผิวมาก มีผลต่อ ประสิทธิภาพทางการ เจริญเติบโตด้านชีวภาพ หน่วยเป็นตารางเมตรต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตารางฟุต ต่อลูกบาศก์ฟุต มีช่องว่างมาก คือ เปอร์เซนต์ ของช่องว่างหรือปริมาตรใน การบรรจุ

5 ประสิทธิภาพของวัสดุกรอง ทนต่อการอุดตัน เป็นวัสดุที่เสื่อมช้า เช่น ทนต่อ การผุกร่อน ทนต่อรังสี UV ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ สะดวกในการบำรุงรักษา หรือ การเคลื่อนย้าย

6 ชนิดของวัสดุกรอง 1. หินและกรวด ข้อดี หาง่าย พื้นที่ผิวมาก ข้อเสีย เกิดการอุดตันง่าย ทำความ สะอาด / เคลื่อนย้ายยาก 2. ทราย - ซิลิก้า ข้อดี วัสดุที่นิยมใช้กันมาก มี ประสิทธิภาพและขึ้นอยู่กับขนาด อนุภาคและรูปทรง ข้อเสีย น้ำไหลช้า การอัดแน่น / แบคทีเรียเจริญเติบโตไม่ดี

7 ข้อดี พื้นที่ผิวต่อปริมาณสูง มี ศักยภาพสูง ข้อเสีย ทำความสะอาดยาก 3. ตาข่ายไฟ เบอร์

8 4. Injection-molded packing ข้อดี ทนทานต่อการอุดตัน เลื่อน ไหลได้ง่าย ข้อเสีย ไม่ทนต่อรังสี UV และ แสงแดด ค่าใช้จ่าย ต้นทุนสูง

9 ข้อดี จะมีลักษณะที่แข็งแรง บาง และน้ำหนักเบา แบคทีเรียยึดเกาะและ เจริญเติบโตได้ดี ข้อเสีย หักพังหากมีการยึดเกาะ หนาแน่นเกินไป พื้นที่ผิวต่อหน่วย ปริมาณน้อย 5. วัสดุที่เป็นโครงสร้าง (Structured Media)

10 พัฒนาการวัสดุกรองที่นิยมใช้ ในระบบน้ำหมุนเวียน (NICA)

11 ก้อนอิฐ เปลือกหอย

12 ไบโอบอล

13 ไบโอบอลทรงกระบอก

14 วัสดุที่เป็นโครงสร้าง

15 เศษอวน (Fix filter)

16 เศษอวนตัดเป็นแผ่น (Moving filter)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของวัสดุกรอง Biofilter Media Review โดย อรัญญา อัศวอารีย์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google