งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technical Bulletin CCS 400 DETERGENT LF Machine liquid laundry detergent Product description CCS 400 DETERGENT LF is a machine liquid laundry detergent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technical Bulletin CCS 400 DETERGENT LF Machine liquid laundry detergent Product description CCS 400 DETERGENT LF is a machine liquid laundry detergent."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Technical Bulletin CCS 400 DETERGENT LF Machine liquid laundry detergent Product description CCS 400 DETERGENT LF is a machine liquid laundry detergent. It is used for clean and remove stain on fabrics or clothes. After cleaning, fabrics or clothes are clean, white and have good smell. Benefit  Suitable for white clothes and color clothes Physical and Chemical Properties Appearance : Light blue viscous liquid Odour : Characteristic pH 100% by universal indicator : 8.00 – 9.00 Specific gravity at 25  C (g/cm 3 ) : 1.000 – 1.040 Viscosity at 25  C (CPS) : 600 – 800 Solubility in water : Completely soluble Direction for use 1. For normal soil Use at 15 - 20 ml : 5 kg of dry fabrics and wash in the normal step 2. For heavy soil Use at 20 - 30 ml : 5 kg of dry fabrics and wash in the normal step Caution 1. Do not ingest 2. Avoid contact with eyes 3. Wear rubber gloves for prolonged contact or user who allergic 4. Do not discard CCS 400 DETERGENT LF or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool and dry place 3. Keep out of reach of children, food and animals Emergency & First aid procedures EYES :Flush with plenty of water and consult a physician immediately if the symptom is not well. INGESTION :Do not induce vomiting. Dilute by drinking water or milk and consult a physician immediately with package and label of CCS 400 DETERGENT LF Shelf life: 2 Year Packaging size 3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd 99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000 Phone: (034)-871628 Fax : (034)-871627 www.completechemical.com

2 Technical Bulletin ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว สำหรับการ ซักด้วยเครื่องซักผ้า รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว สำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้า ใช้สำหรับขจัด รอยเปื้อน และคราบสกปรกต่างๆ บนเนื้อผ้า เสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว มีความขาว สะอาด และมีกลิ่นหอมสดชื่น ข้อดี  ใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาว คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวหนืด สีฟ้าอ่อน กลิ่น : เฉพาะตัว ความเป็นกรด – ด่าง : 8.00 – 9.00 ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm 3 ) : 1.000 – 1.040 ความหนืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (CPS) : 600 - 800 ความสามารถในการละลายน้ำ : สามารถละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการใช้ 1. สำหรับคราบสกปรกทั่วไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ 15 – 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักผ้าแห้ง 5 กิโลกรัม แล้วเปิดเครื่องซักตามปกติ 2. สำหรับคราบสกปรกมาก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ 20 – 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักผ้าแห้ง 5 กิโลกรัม แล้วเปิดเครื่อง ซักตามปกติ คำเตือน / ข้อควรระวัง 1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 400 ดีเทอร์ เจนท์ แอลเอฟ 2. ระวังอย่า ให้เข้าตา 3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัส กับผลิตภัณฑ์ เป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย 4. ห้าม ทิ้ง ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ การเก็บรักษา 1. เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจน อาการระคายเคือง ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 400 ดีเทอร์ เจนท์ แอลเอฟ ห้าม ทำให้ อาเจียน ให้ดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากของ ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ อายุสินค้า : 2 ปี ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 99/133-4 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034)-871628 โทรสาร : (034)-871627 www.completechemical.com


ดาวน์โหลด ppt Technical Bulletin CCS 400 DETERGENT LF Machine liquid laundry detergent Product description CCS 400 DETERGENT LF is a machine liquid laundry detergent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google