งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technical Bulletin CCS 550 ALCOM 70 Liquid Alcohol Disinfectant Product description CCS 550 ALCOM 70 is a liquid disinfectant based on Ethyl alcohol (Denatured).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technical Bulletin CCS 550 ALCOM 70 Liquid Alcohol Disinfectant Product description CCS 550 ALCOM 70 is a liquid disinfectant based on Ethyl alcohol (Denatured)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Technical Bulletin CCS 550 ALCOM 70 Liquid Alcohol Disinfectant Product description CCS 550 ALCOM 70 is a liquid disinfectant based on Ethyl alcohol (Denatured). It is used for kill and sanitize microorganism such as bacteria (both gram negative, gram positive), mould & fungi, E.Coli etc. It suitable for disinfecting on your hand, in air or surface of equipment. Benefit  Effective both gram positive and gram negative bacteria, mould & fungi, E.Coli. Physical and Chemical Properties Appearance : Clear colorless liquid Odour : Alcohol like pH 100% by pH meter : 6.50 – 7.50 Specific gravity at 25  C (g/cm 3 ) : 0.840 – 0.880 Solubility in water : Completely soluble Direction for use 1. For disinfection in air spray this product cover the area which need to disinfect, leave for 10 – 15 minutes 2. For disinfection on your hand Spray this product onto your hand and caress until dry 3. For disinfection on surface of equipment spray this product onto the surface which need to disinfect, leave for 5 – 10 min Caution 1. Do not ingest 2. Avoid contact with eyes 3. Do not discard CCS 550 ALCOM 70 or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool and dry place 3. Keep out of reach of children, food, animals, heat, flame, oxidizing materials Emergency & First aid procedures EYES : Flush with plenty of water and consult a physician immediately if the symptom is not well. INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by drinking water or milk and consult a physician immediately with package and label of CCS 550 ALCOM 70 Shelf life: 2 Year Packaging size 3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd 99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000 Phone: (034)-871628 Fax : (034)-871627 www.completechemical.com

2 Technical Bulletin ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ โรค รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 550 แอลคอม 70 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โรคที่มีส่วนผสม ของเอธิล แอลกอฮอลล์ (Ethyl alcohol) ที่สามารถฆ่าและยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย ( ทั้ง gram positive และ gram negative), เชื้อรา, E.Coli และอื่นๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้สเปรย์ลง บนมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค เหมาะสำหรับใช้ฆ่าเชื้อ โรคในอากาศ หรือในบริเวณห้องที่มีกลิ่นอับชื้น และยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย ข้อดี  มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ เป็นอย่างดีคุณสมบัติทางเคมีและทาง กายภาพ ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวใส ไม่มีสี กลิ่น : แอลกอฮอลล์ ความเป็นกรด – ด่าง : 6.50 – 7.50 ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm 3 ) : 0.840 – 0.880 ความสามารถในการละลายน้ำ : สามารถละลาย น้ำได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการใช้ 1. สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ หรือใน บริเวณห้อง ที่มีกลิ่นอับ ทำการสเปรย์พ่นผลิตภัณฑ์ให้ทั่วบริเวณที่ ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้ เป็นเวลา 10 – 15 นาที 2. สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนมือ สเปรย์ผลิตภัณฑ์ลงบนมือ ลูบไล้ให้ทั่วและ รอจนแห้ง 3. สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ สเปรย์ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่า เชื้อ ทิ้งไว้เป็นเวลา 5 – 10 นาที หรือรอจนแห้ง คำเตือน / ข้อควรระวัง 1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 550 แอลคอม 70 2. ระวังอย่า ให้เข้าตา 3. ห้าม ทิ้ง ซีซีเอส 550 แอลคอม 70 หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ การเก็บรักษา 1. เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง ความร้อน เปลวไฟ สารออกซิไดส์ วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจน อาการระคายเคือง ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 550 แอลคอม 70 ห้าม ทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำ หรือนม ปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อม ภาชนะบรรจุ ฉลาก ของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 550 แอลคอม 70 อายุสินค้า : 2 ปี ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 99/133-4 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034)-871628 โทรสาร : (034)-871627 www.completechemical.com


ดาวน์โหลด ppt Technical Bulletin CCS 550 ALCOM 70 Liquid Alcohol Disinfectant Product description CCS 550 ALCOM 70 is a liquid disinfectant based on Ethyl alcohol (Denatured).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google