งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. Do not discard CCS 720 NO FOAM X or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. Do not discard CCS 720 NO FOAM X or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. Do not discard CCS 720 NO FOAM X or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool and dry place 3. Keep out of reach of children, food, animals. Emergency & First aid procedures EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult a physician immediately if the symptom is not well. SKIN CONTACT : Take off immediately all contaminated clothing and wash the skin with soap and plenty of water. INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by drinking water or milk and consult a physician immediately with package and label of CCS 720 NO FOAM X. INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and get medical attention immediately. Shelf life : 1 Year Packaging size 3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres Technical Bulletin Defoamer Product description CCS 720 NO FOAM X is designed, in general, for use in aqueous systems where foam must be controlled. This product is recommended for controlling entrained air and surface foam in production and/or application processes. Also, use of CCS 720 NO FOAM X is suggested for treatment of industrial wastewater when foaming is a problem, and to improve drainage rate in processes involving dewatering and filtering. Benefit  Prevents accumulation of foam for ease of cleaning.  Effective in water treatment system. Physical and Chemical Properties Appearance : Opaque yellow liquid Odour : Characteristic pH 100% by pH meter : 6.88 – 7.88 Specific gravity at 25  C (g/cm 3 ) : 0.98 – 1.02 Solubility in water : Completely soluble Direction for use Used undilute product as a spray to defoamer problem area or spray to recovery tank for water treatment system. Caution 1. Do not ingest 2. Avoid contact with eyes and skin 3. Wear suitable gloves for prolong contact or user who allergic Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd 99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000 Phone: (034)-871628 Fax : (034)-871627 www.completechemical.com

2 Technical Bulletin รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 720 โนโฟม เอ็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ควบคุมปริมาณฟองที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหน้า ในระหว่างกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการ ทำความสะอาด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ นำไปใช้ลดฟองในระบบบำบัดน้ำได้อีกด้วย ข้อดี  ช่วยลดปริมาณฟองในกระบวนการทำ ความสะอาด  ใช้ลดฟองในระบบบำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวทึบแสงสีเหลือง อ่อน กลิ่น : เฉพาะตัว ความเป็นกรด – ด่าง : 6.88 – 7.88 ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm 3 ) : 0.98 – 1.02 ความสามารถในการละลายน้ำ : สามารถละลาย น้ำได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องผสมน้ำ สเปรย์ ผลิตภัณฑ์ลงบนบริเวณที่ต้องการลดปริมาณ ฟอง สำหรับระบบบำบัดน้ำให้สเปรย์ลงไปในบริเวณ ถังพักน้ำเสีย คำเตือน / ข้อควรระวัง 1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 720 โนโฟม เอ็กซ์ 2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง 3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับ ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย 4. ห้าม ทิ้ง ซีซีเอส 720 โนโฟม เอ็กซ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ การเก็บรักษา 1. เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด สถานที่เก็บ ต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจน อาการระคายเคือง ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำ สะอาดจำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบ ชำระล้างร่างกาย ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด 3. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มี อากาศถ่ายเทสะดวก 4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 720 โนโฟม เอ็กซ์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ หรือนม ปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของ ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 720 โนโฟม เอ็กซ์ อายุสินค้า : 1 ปี ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร สารลดฟอง บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 99/133-4 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034)-871628 โทรสาร : (034)-871627 www.completechemical.com


ดาวน์โหลด ppt 4. Do not discard CCS 720 NO FOAM X or package into canal or environment Storage & Handling information 1. Keep in tightly container 2. Store in a cool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google