งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ. 2553 P A C D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ. 2553 P A C D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ. 2553 P A C D

2 Key Words ที่เกี่ยวกับภารกิจของ พวกเรา การติดตาม + นิเทศ (5) การติดตาม + นิเทศ (5) การตรวจสอบ (5) การตรวจสอบ (5) การประเมินผล (6) การประเมินผล (6)

3 กิจกรรมในกระบวนการปกติของ การทำงาน การสั่งงาน การ ติดตามผล การ ตรวจสอบ การ ประเมินผล ให้ทำ อะไร ? ทำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ? ( หากผิดพลาดอาจมีการ นิเทศแนะนำ ) ผลสำเร็จของงานมาก น้อย แค่ไหน ? ( มีเครื่องมือวัด ) เป็นไปตามที่คาดหวัง เพียงใด ? ( การตีค่าจากการ เปรียบเทียบ )

4 องค์ประกอบสำคัญในการ ประเมินผล 1) ผลจากการตรวจวัด ( ความจริง ) 2) เกณฑ์ในการพิจารณา ( ความหวัง ) 3) การตีค่าโดยเปรียบเทียบ (1) กับ (2) (1) > (2) ดี (1) > (2) ดี (1) < (2) ยังไม่ดี (1) < (2) ยังไม่ดี 1) ผลจากการตรวจวัด ( ความจริง ) 2) เกณฑ์ในการพิจารณา ( ความหวัง ) 3) การตีค่าโดยเปรียบเทียบ (1) กับ (2) (1) > (2) ดี (1) > (2) ดี (1) < (2) ยังไม่ดี (1) < (2) ยังไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ. 2553 P A C D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google