งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ มิ.ย. ๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ มิ.ย. ๕๗

2 สถานการณ์ในพื้นที่ จว.ช.ย. : เหตุการณ์ปกติ

3 การรักษาความสงบเรียบร้อย

4 การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๒(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของ กกล.รส.จว.ช.ย.

5 การเยี่ยมบำรุงขวัญ ชมรมแม่บ้าน บชร.๒ , เหล่ากาชาด จว.ช.ย. , ชมรมแม่บ้าน ตร.ภ.จว.ช.ย. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพล กกล.รส.จว.ช.ย.

6 การพบปะพัฒนาสัมพันธ์
ผบ.กกล.รส.ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน จำนวน ๑๘๐ คน ในเขต เทศบาลเมืองชัยภูมิ ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการของ คสช.

7 การปฏิบัติการต่อต้านข่าวลือ
เวลา ๑๕๐๐ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๒ Mhz อสมท. ได้สัมภาษณ์ ผบ.กองกำลังฯ ในเรื่องกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหาร บุกเข้าตรวจค้นบ้านเรือน ประชาชน อ.หนองบัวแดง โดย ผบ.กกลฯ ได้ยืนยันว่าในวันเวลาดังกล่าวไม่มีหน่วยงานทหารลงไปในพื้นที่ดังกล่าวเลย ซึ่งหากมีหน่วยทหารลงพื้นที่ใดก็ตาม กกลฯ จะแจ้งให้ทางอำเภอได้รับทราบในที่ประชุมโต๊ะข่าวทุกวัน

8 กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
เชิญแกนนำ นปช.และ กปปส. มาทำความเข้าใจเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งขอความร่วมมือไม่ไปร่วมการชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัด

9 จุดตรวจ บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.
การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด จุดตรวจ บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

10 การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด
จุดตรวจ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สภ.แก้งคร้อ ได้ตรวจพบการกระทำความผิดคดีอาวุธสงครามและยาเสพติด ดังนี้ - ตรวจพบผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑ ราย ปรากฏว่าพบวัตถุระเบิดชนิดประกอบเอง เป็นท่อแป๊บขนาด ๒ นิ้ว ผู้ต้องหาให้การว่าทำวัตถุระเบิดเพื่อนำไปใช้เอง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง - จับกุมผู้เสพยาบ้า ๒ ราย - ขับรถเสพยาเสพติด ๓ ราย - จับกุมผู้มีกัญชา ๑ ราย

11 สรุปการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว
สรุปยอดการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๗ มียอดการทำสัญญา ๑๕,๖๔๒ ราย จาก ๑๖,๐๒๑ ราย เป็นเงิน ๗๘๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๙๗.๖๓ ของจำนวนชาวนาทั้งหมด และคิดเป็น ๙๕.๗๖ ของจำนวนเงินทั้งหมด ยกมา ผลการทำสัญญา จ่ายเงินกู้สะสม คงเหลือรอจ่าย ราย บาท ๑๖,๐๒๑ ๘๑๖,๖๙๖.๗๗๖.๔๕ ๑๕,๖๔๒ ๗๘๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๘๗ ๔๙๐,๑๕๔,๔๘๑.๘๙ ๖,๔๓๔ ๓๒๖,๕๔๒,๓๕๗.๕๖

12 ๑ มิ.ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๑ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google