งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ มิ. ย. ๕๗. รอง ผบ. กกล. รส. ทภ. ๒ ( ๒ ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจ การปฏิบัติงานของ กกล. รส. จว. ช. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ มิ. ย. ๕๗. รอง ผบ. กกล. รส. ทภ. ๒ ( ๒ ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจ การปฏิบัติงานของ กกล. รส. จว. ช. ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ มิ. ย. ๕๗

2

3

4 รอง ผบ. กกล. รส. ทภ. ๒ ( ๒ ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจ การปฏิบัติงานของ กกล. รส. จว. ช. ย.

5 ชมรมแม่บ้าน บชร. ๒, เหล่ากาชาด จว. ช. ย., ชมรมแม่บ้าน ตร. ภ. จว. ช. ย. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพล กกล. รส. จว. ช. ย.

6 ผบ. กกล. รส. ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำ ชุมชน จำนวน ๑๘๐ คน ในเขต ผบ. กกล. รส. ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำ ชุมชน จำนวน ๑๘๐ คน ในเขต เทศบาลเมืองชัยภูมิ ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการของ คสช.

7 เวลา ๑๕๐๐ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๒ Mhz อสมท. ได้ สัมภาษณ์ ผบ. กองกำลังฯ ใน เรื่องกลุ่มคนแต่งกาย คล้ายทหาร บุกเข้า ตรวจค้นบ้านเรือน ประชาชน อ. หนองบัว แดง โดย ผบ. กกลฯ ได้ยืนยันว่าในวันเวลา ดังกล่าวไม่มี หน่วยงานทหารลงไป ในพื้นที่ดังกล่าวเลย ซึ่งหากมีหน่วยทหาร ลงพื้นที่ใดก็ตาม กกล ฯ จะแจ้งให้ทางอำเภอ ได้รับทราบในที่ ประชุมโต๊ะข่าวทุกวัน

8 เชิญแกนนำ นปช. และ กปปส. มาทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งขอความร่วมมือไม่ไปร่วมการชุมนุมที่ศาลากลาง จังหวัด

9

10 สภ. แก้งคร้อ ได้ตรวจพบการกระทำความผิดคดี อาวุธสงครามและยาเสพติด ดังนี้ - ตรวจพบผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด ๑ ราย ปรากฏว่าพบวัตถุระเบิดชนิด ประกอบเอง เป็นท่อแป๊บขนาด ๒ นิ้ว ผู้ต้องหาให้ การว่าทำวัตถุระเบิดเพื่อนำไปใช้เอง ไม่เกี่ยวข้อง กับการเมือง - จับกุมผู้เสพยาบ้า ๒ ราย - ขับรถเสพยาเสพติด ๓ ราย - จับกุมผู้มีกัญชา ๑ ราย - จับกุมผู้มีกัญชา ๑ ราย

11 สรุปยอดการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๓๑ พ. ค. ๕๗ มียอดการทำสัญญา ๑๕, ๖๔๒ ราย จาก ๑๖, ๐๒๑ ราย เป็นเงิน ๗๘๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๙๗. ๖๓ ของจำนวนชาวนาทั้งหมด และคิดเป็น ๙๕. ๗๖ ของจำนวนเงินทั้งหมด ยกมาผลการทำ สัญญา จ่ายเงินกู้ สะสม คงเหลือรอจ่าย รายบาทรายบาทรา ย บาทรา ย บาท ๑๖, ๐๒ ๑ ๘๑๖, ๖๙๖. ๗๗ ๖. ๔๕ ๑๕, ๖๔ ๒ ๗๘๒, ๑๐๐, ๐ ๐๐. ๐๐ ๙, ๕ ๘๗ ๔๙๐, ๑๕๔, ๔ ๘๑. ๘๙ ๖, ๔๓ ๔ ๓๒๖, ๕๔๒, ๓๕ ๗. ๕๖

12 ๑ มิ. ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๑ มิ. ย. ๕๗. รอง ผบ. กกล. รส. ทภ. ๒ ( ๒ ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจ การปฏิบัติงานของ กกล. รส. จว. ช. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google