งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) พื้นฐาน เครื่องมือและเครื่องมือวัด หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) พื้นฐาน เครื่องมือและเครื่องมือวัด หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) พื้นฐาน เครื่องมือและเครื่องมือวัด หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด

2 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/4) เครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือตามชนิดของงาน ชุดประแจบล็อก ประแจแหวน ประแจปากตาย ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การเลือกเครื่องมือ

3 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/4) เลือกเครื่องมือตามความเหมาะสมกับงาน ประแจกรอกแกร็ก ประแจด้ามตัวที ด้ามขัน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ การเลือกเครื่องมือ

4 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/4) การเลือกเครื่องมือด้วยการพิจารณาแรงบิดในการหมุน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ การเลือกเครื่องมือ

5 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) ข้อควรระวังในการใช้/1. ขนาดและการนำไปใช้ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ การเลือกเครื่องมือ

6 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) ข้อควรระวังในการใช้/2.หลักการใช้ 1 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ การเลือกเครื่องมือ

7 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) ข้อควรระวังในการใช้/3.หลักการใช้ 2 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ การเลือกเครื่องมือ

8 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) การเลือกเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้/4. การใช้ประแจแรงบิด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

9 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก) 1. ขนาดของลูกบล็อก 2. ความลึกของลูกบล็อก 3. ปากลูกบล็อก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

10 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ตัวต่อลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก) ตัวต่อลูกบล็อก (ใหญ่ไปเล็ก) ตัวต่อลูกบล็อก (เล็กไปใหญ่) ลูกบล็อกขนาดเล็ก ลูกบล็อกขนาดใหญ่ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

11 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ข้อต่ออ่อน (ชุดประแจบล็อก) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

12 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ด้ามต่อยาว (ชุดประแจบล็อก) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

13 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ด้ามขัน (ชุดประแจบล็อก) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

14 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ด้ามขันแบบเลื่อน (ชุดประแจบล็อก) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 1. แบบ L เพื่อเพิ่มแรงบิด 2. แบบ T เพื่อเร่งความเร็วในการหมุน การใช้ เครื่องมือ

15 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ด้ามขันกรอกแกร็ก (ชุดประแจบล็อก) การคลาย การขัน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

16 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ประแจแหวน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ เครื่องมือ

17 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ประแจปากตาย ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

18 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ประแจเลื่อน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

19 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ประแจถอดหัวเทียน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

20 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) อ้างอิง: การเลือกไขควงเพื่อใช้งาน ไขควง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

21 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การเปลี่ยนแปลง ก่อนเปลี่ยนแปลง คีมปากแหลม (คีมปากจิ้งจก) เครื่องมือ

22 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คีมปากขยายเครื่องมือ

23 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คีมตัด เครื่องมือ

24 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ค้อน ค้อนหัวกลม ค้อนพลาสติก ค้อนทดสอบ เครื่องมือ

25 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด แท่งทองเหลือง เครื่องมือ

26 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) มีดขูดปะเก็น ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือ

27 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เหล็กนำศูนย์ เครื่องมือ

28 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เหล็กส่ง เครื่องมือ

29 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) เครื่องมือลม ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือลม ข้อควรระวังในการใช้

30 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด บล็อก สลัก โอ-ริง ปืนลมเครื่องมือลม

31 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด กรอกแกร็กลม เครื่องมือลม

32 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/3) ระยะคลาดเคลื่อนในการวัด: 0.05 มม. ความต้องการในความเที่ยงตรง: 0.01 มม. จุดที่จะต้องตรวจสอบก่อนการวัด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด การวัดค่าที่ถูกต้อง

33 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/3) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด จุดที่จะต้องตรวจสอบก่อนการวัด เครื่องมือวัด การวัดค่าที่ถูกต้อง

34 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/3) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การวัดค่าที่ถูกต้อง ข้อสังเกต เครื่องมือวัด

35 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/2) 1. ชนิดปรับค่าได้ 2. ชนิดก้านชี้สริง - ชนิดมาตรฐาน - ประแจวัดแรงบิดขนาดเล็ก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด ประแจวัดแรงบิด

36 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ประแจวัดแรงบิด ข้อสังเกต อ้างอิง: การคำนวณค่าแรงบิด เครื่องมือวัด

37 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/3) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สกรูล็อค สเกลเวอร์เนียร์ สเกลหลัก วัดความลึก ก้านวัดลึก เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

38 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/3) อ้างอิง: ตัวอย่างในการใช้ สกรูล็อค เวอร์เนียร์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

39 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/3) การอ่านค่า ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เครื่องมือวัด

40 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/4) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด แกนรับ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) เกลียว ปลอกหมุน หัวหมุนกระทบ การใช้ เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์

41 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/4) ปลอกหมุน ประแจปรับตั้ง เกจวัดมาตรฐาน 50 มม. ขาตั้ง หัวหมุนกระทบ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) ปลอกนอก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 1. ตรวจสอบขีด "0" เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์

42 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/4) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 2. วิธีการวัด เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์

43 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์ 3. การอ่านค่าที่วัดได้ 55.5 mm 0.45 mm เส้นดัชนี (ศูนย์) บนปลอกนอก เส้นแบ่งขนาด 0.5 มม. ปลอกนอก ปลอกหมุน เส้นแบ่งขนาด 1 มม. เครื่องมือวัด

44 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เข็มวัดยาว (ระยะคลาดเคลื่อน 0.01 มม.) เข็มวัดสั้น (ระยะคลาดเคลื่อน 1 มม.) หน้าปัด (ควรหมุนปรับตั้งไปที่ "0" ก่อนทำการวัด) แกนวัด ส่วนปลายหัววัด แบบยาว แบบล้อเล่น แบบโยกขึ้นลง แบบแผ่นแบน เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ

45 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ไดอัลเกจ ตัวล็อคคานมาตรวัด คานวัด ฐานแม่เหล็ก จุดสมดุลศูนย์กลางของระยะการเคลื่อนที่ เครื่องมือวัด

46 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/3) คาลิปเปอร์เกจ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ขาวัด (ที่สามารถเคลื่อนที่ได้) ปุ่มสัมผัส ปุ่มปรับ (เปิดและปิดได้โดยขาวัดที่เลื่อนได้) สเกลวัด (เข็มชี้เริ่มจากศูนย์) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เครื่องมือวัด

47 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/3) ทิศทางการเปิด ไมโครมิเตอร์ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) ขาตั้ง จุดรับน้ำหนัก ทิศทางการปิด คาลิปเปอร์เกจ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

48 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/3) คาลิปเปอร์เกจ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

49 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/5) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ก้านเสริม ตัวล็อคก้านเสริม จุดวัด ไมโครมิเตอร์ เครื่องมือวัด เกจวัดกระบอกสูบ

50 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/5) เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ กระบอกสูบ ตัวล็อคก้านเสริม ก้านเสริม ขนาดก้านเสริม แหวนปรับตั้ง แกนวัด สกรูปรับตั้ง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 1.ชุดเกจวัดกระบอกสูบ เครื่องมือวัด เกจวัดกระบอกสูบ

51 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/5) ไมโครมิเตอร์ แกนวัด แคล้มป์ ขาตั้ง 2. การปรับความเที่ยงตรงของเกจวัดกระบอกสูบ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เกจวัดกระบอกสูบ

52 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/5) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 3. การวัดความกว้างกระบอกสูบ แผ่นรองจุดวัด จุดวัด ส่วนขยายด้านข้าง ด้านผิวสัมผัส เครื่องมือวัด เกจวัดกระบอกสูบ

53 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (5/5) เกจวัดกระบอกสูบ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ด้านที่ขยาย ด้านที่สัมผัส ทิศทางที่ลูกสูบตบ ทิศทางของข้อเหวี่ยง แบบวงรี: A' – B' (A'>B') :a' – b' (a'>b') แบบเทเปอร์: A' – a' (A'>a') :B' – b' (B'>b') 4. การอ่านค่าที่วัดได้ เครื่องมือวัด

54 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) พลาสติกเกจ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งก้านสูบ ฝาประกับก้านสูบ พลาสติกเกจ ประแจวัดแรงบิด พลาสติกเกจที่ถูกกดจนแบน ก้านสูบ ระยะช่องว่างน้ำมัน เครื่องมือวัด

55 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/3) เกจ แผ่นปรับตั้ง ระยะช่องว่างของหัวเทียน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

56 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/3) การปรับตั้ง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เขี้ยวหัวเทียน ขั้วหัวเทียน ฉนวนขั้วหัวเทียน แผ่นปรับตั้ง เครื่องมือวัด เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

57 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/3) ข้อสังเกต เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว (Platinum) หัวเทียนแบบอีริเดียม (Iridium) เส้นสีน้ำเงินเข้ม แพลตตินั่ม เส้นสีเขียวอมเหลือง อีริเดียม แผ่นปรับตั้ง เครื่องมือวัด

58 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/3) การใช้ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด ฟิลเลอร์เกจ

59 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/3) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คำแนะนำ เครื่องมือวัด ฟิลเลอร์เกจ

60 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/3) ฟิลเลอร์เกจ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ข้อสังเกต เครื่องมือวัด

61 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/10) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ / 1. สวิตซ์เลือกการทำงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

62 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/10) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด การใช้ / 2. สวิตซ์เลือกย่านวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

63 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/10) การใช้ / 3. หน้าจอแสดงผล ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

64 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/10) การใช้ / 4. ขั้วเสียบทดสอบ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

65 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (5/10) การใช้ / 5. ขายทดสอบ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คลิปวัดกระแสขนาด 400A IC คลิป คลิปหนีบ เข็มวัด สายวัดหลัก เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

66 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (6/10) แรงดันไฟฟ้า (V) สวิตช์เลือกย่านวัด สวิตช์เลือกการทำงาน คำแนะนำ/1. การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

67 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (7/10) DC (---) กระแส (A) สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกการทำงาน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คำแนะนำ / 2. การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง(การวัดต่ำกว่า 20A) เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

68 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (8/10) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด คำแนะนำ / 2. การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง(การวัดสูงกว่า 20A) ตัวจับวัด 400A ปุ่มปรับตั้งค่าศูนย์ ทิศทางของกระแส สวิตช์เลือกย่านวัด/เพาเวอร์ DC () กระแส (A) สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกการทำงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

69 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (9/10) 3. การวัดค่าความต้านทาน/4.การวัดค่าความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด สวิตช์เลือกฟังก์ชั่นการทำงาน ความต้านทาน สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกย่าน หน้าจอ เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า

70 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (10/10) ข้อสังเกต เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

71 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/4) ลิฟท์แท่น ลิฟท์ 2 เสา ลิฟท์ 4 เสา อื่น ๆ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ลิฟท์สำหรับยกรถ

72 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/4) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ศูนย์กลางลิฟท์ จุดศูนย์กลางน้ำหนัก 1. การนำรถเข้าลิฟท์ อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ

73 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/4) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ข้อสังเกต แท่นรองรับ แขนล็อค ล็อค ที่กั้นล้อ ยางรอง ลิฟท์ 2 เสา ลิฟท์ 4 เสา ลิฟท์แท่น อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ

74 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/4) 2. ยกขึ้น / ปรับลง ลิฟท์สำหรับยกรถ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด อื่น ๆ

75 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/5) รูปรับตั้งความสูง ตัวปลดล็อค ด้าม แขน แม่แรง ขาตั้ง แท่นยก ล้อ ล้อแคสเตอร์ ปุ่มยก (แบบลม) ท่อลม (แบบลม) สลัก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด อื่น ๆ แม่แรง

76 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (2/5) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 1. การเตรียมอุปกรณ์ อื่น ๆ แม่แรง

77 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (3/5) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 2. การใช้แม่แรงยกขึ้น อื่น ๆ แม่แรง

78 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (4/5) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 3. การใช้ขาตั้งรองรับ อื่น ๆ แม่แรง

79 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (5/5) แม่แรง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด 4. การลดแม่แรงลง แขนปลด แขน ด้าม อื่น ๆ

80

81 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement ไขควงชนิดใช้ค้อนตอก ไขควงชนิดก้านสั้น ไขควงชนิดก้านสี่เหลี่ยม ไขควงจิ๋ว ก้านไขควงอยู่จนสุดภายในด้ามจับ ก้านไขควงเป็นสี่เหลี่ยม การเลือกไขควงเพื่อใช้งาน ไขควง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

82 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด ประแจวัดแรงบิด เครื่องมือวัด

83 TOYOTA Technician >> Tool and Measurement เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตัวอย่างการใช้งาน ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Tool and Measurement (1/1) พื้นฐาน เครื่องมือและเครื่องมือวัด หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google