งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
พื้นฐาน หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัด (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือตามชนิดของงาน ชุดประแจบล็อก ประแจแหวน ประแจปากตาย (1/4)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ เลือกเครื่องมือตามความเหมาะสมกับงาน ประแจกรอกแกร็ก ประแจด้ามตัวที ด้ามขัน (2/4)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ การเลือกเครื่องมือด้วยการพิจารณาแรงบิดในการหมุน (3/4)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้/1. ขนาดและการนำไปใช้ (4/4)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้/2.หลักการใช้ 1 (4/4)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้/3.หลักการใช้ 2 (4/4)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้/4. การใช้ประแจแรงบิด (4/4)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก) 1. ขนาดของลูกบล็อก 2. ความลึกของลูกบล็อก 3. ปากลูกบล็อก (1/1)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ตัวต่อลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก) การใช้ ตัวต่อลูกบล็อก (ใหญ่ไปเล็ก) ตัวต่อลูกบล็อก (เล็กไปใหญ่) ลูกบล็อกขนาดเล็ก ลูกบล็อกขนาดใหญ่ (1/1)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ข้อต่ออ่อน (ชุดประแจบล็อก) การใช้ (1/1)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ด้ามต่อยาว (ชุดประแจบล็อก) การใช้ (1/1)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ด้ามขัน (ชุดประแจบล็อก) การใช้ (1/1)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ด้ามขันแบบเลื่อน (ชุดประแจบล็อก) การใช้ 1. แบบ L เพื่อเพิ่มแรงบิด 2. แบบ T เพื่อเร่งความเร็วในการหมุน (1/1)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ด้ามขันกรอกแกร็ก (ชุดประแจบล็อก) การใช้ การคลาย การขัน (1/1)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจแหวน การใช้ (1/1)

17 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจปากตาย (1/1)

18 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจเลื่อน (1/1)

19 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจถอดหัวเทียน (1/1)

20 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไขควง อ้างอิง: การเลือกไขควงเพื่อใช้งาน (1/1)

21 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คีมปากแหลม (คีมปากจิ้งจก) การเปลี่ยนแปลง ก่อนเปลี่ยนแปลง (1/1)

22 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คีมปากขยาย (1/1)

23 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คีมตัด (1/1)

24 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ค้อน ค้อนหัวกลม ค้อนพลาสติก ค้อนทดสอบ (1/1)

25 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
แท่งทองเหลือง (1/1)

26 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
มีดขูดปะเก็น (1/1)

27 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เหล็กนำศูนย์ (1/1)

28 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เหล็กส่ง (1/1)

29 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือลม เครื่องมือลม ข้อควรระวังในการใช้ (1/1)

30 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือลม ปืนลม บล็อก สลัก โอ-ริง (1/1)

31 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือลม กรอกแกร็กลม (1/1)

32 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การวัดค่าที่ถูกต้อง จุดที่จะต้องตรวจสอบก่อนการวัด ระยะคลาดเคลื่อนในการวัด: มม. ความต้องการในความเที่ยงตรง: มม. (1/3)

33 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การวัดค่าที่ถูกต้อง จุดที่จะต้องตรวจสอบก่อนการวัด (2/3)

34 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
การวัดค่าที่ถูกต้อง ข้อสังเกต (3/3)

35 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจวัดแรงบิด 1. ชนิดปรับค่าได้ 2. ชนิดก้านชี้สริง - ชนิดมาตรฐาน - ประแจวัดแรงบิดขนาดเล็ก (1/2)

36 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจวัดแรงบิด ข้อสังเกต อ้างอิง: การคำนวณค่าแรงบิด (2/2)

37 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สกรูล็อค สเกลเวอร์เนียร์ สเกลหลัก วัดความลึก ก้านวัดลึก (1/3)

38 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สกรูล็อค เวอร์เนียร์ อ้างอิง: ตัวอย่างในการใช้ (2/3)

39 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ การอ่านค่า (3/3)

40 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไมโครมิเตอร์ การใช้ แกนรับ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) เกลียว ปลอกหมุน หัวหมุนกระทบ (1/4)

41 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไมโครมิเตอร์ 1. ตรวจสอบขีด "0" ปลอกหมุน ประแจปรับตั้ง เกจวัดมาตรฐาน 50 มม. ขาตั้ง หัวหมุนกระทบ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) ปลอกนอก (2/4)

42 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไมโครมิเตอร์ 2. วิธีการวัด (3/4)

43 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไมโครมิเตอร์ 3. การอ่านค่าที่วัดได้ 55.5 mm 0.45 mm เส้นดัชนี (ศูนย์) บนปลอกนอก เส้นแบ่งขนาด 0.5 มม. ปลอกนอก ปลอกหมุน เส้นแบ่งขนาด 1 มม. (4/4)

44 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไดอัลเกจ เข็มวัดยาว (ระยะคลาดเคลื่อน 0.01 มม.) เข็มวัดสั้น (ระยะคลาดเคลื่อน 1 มม.) หน้าปัด (ควรหมุนปรับตั้งไปที่ "0" ก่อนทำการวัด) แกนวัด ส่วนปลายหัววัด แบบยาว แบบล้อเล่น แบบโยกขึ้นลง แบบแผ่นแบน (1/2)

45 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไดอัลเกจ ตัวล็อคคานมาตรวัด คานวัด ฐานแม่เหล็ก จุดสมดุลศูนย์กลางของระยะการเคลื่อนที่ (2/2)

46 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คาลิปเปอร์เกจ ขาวัด (ที่สามารถเคลื่อนที่ได้) ปุ่มสัมผัส ปุ่มปรับ (เปิดและปิดได้โดยขาวัดที่เลื่อนได้) สเกลวัด (เข็มชี้เริ่มจากศูนย์) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (1/3)

47 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คาลิปเปอร์เกจ ทิศทางการเปิด ไมโครมิเตอร์ แกนวัด แคล้มป์ล็อค (ปุ่มล็อค) ขาตั้ง จุดรับน้ำหนัก ทิศทางการปิด (2/3)

48 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
คาลิปเปอร์เกจ (3/3)

49 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดกระบอกสูบ ก้านเสริม ตัวล็อคก้านเสริม จุดวัด ไมโครมิเตอร์ (1/5)

50 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดกระบอกสูบ 1.ชุดเกจวัดกระบอกสูบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ กระบอกสูบ ตัวล็อคก้านเสริม ก้านเสริม ขนาดก้านเสริม แหวนปรับตั้ง แกนวัด สกรูปรับตั้ง (2/5)

51 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดกระบอกสูบ 2. การปรับความเที่ยงตรงของเกจวัดกระบอกสูบ ไมโครมิเตอร์ แกนวัด แคล้มป์ ขาตั้ง (3/5)

52 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดกระบอกสูบ 3. การวัดความกว้างกระบอกสูบ แผ่นรองจุดวัด จุดวัด ส่วนขยายด้านข้าง ด้านผิวสัมผัส (4/5)

53 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดกระบอกสูบ 4. การอ่านค่าที่วัดได้ ด้านที่ขยาย ด้านที่สัมผัส ทิศทางที่ลูกสูบตบ ทิศทางของข้อเหวี่ยง แบบวงรี: A' – B' (A'>B') :a' – b' (a'>b') แบบเทเปอร์: A' – a' (A'>a') :B' – b' (B'>b') (5/5)

54 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
พลาสติกเกจ เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งก้านสูบ ฝาประกับก้านสูบ พลาสติกเกจ ประแจวัดแรงบิด พลาสติกเกจที่ถูกกดจนแบน ก้านสูบ ระยะช่องว่างน้ำมัน (1/1)

55 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน เกจ แผ่นปรับตั้ง ระยะช่องว่างของหัวเทียน (1/3)

56 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน การปรับตั้ง เขี้ยวหัวเทียน ขั้วหัวเทียน ฉนวนขั้วหัวเทียน แผ่นปรับตั้ง (2/3)

57 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เกจวัดระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน ข้อสังเกต เส้นสีน้ำเงินเข้ม แพลตตินั่ม เส้นสีเขียวอมเหลือง อีริเดียม แผ่นปรับตั้ง หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว (Platinum) หัวเทียนแบบอีริเดียม (Iridium) (3/3)

58 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ฟิลเลอร์เกจ การใช้ (1/3)

59 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ฟิลเลอร์เกจ คำแนะนำ (2/3)

60 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ฟิลเลอร์เกจ ข้อสังเกต (3/3)

61 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า การใช้ / 1. สวิตซ์เลือกการทำงาน (1/10)

62 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า การใช้ / 2. สวิตซ์เลือกย่านวัด (2/10)

63 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า การใช้ / 3. หน้าจอแสดงผล (3/10)

64 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า การใช้ / 4. ขั้วเสียบทดสอบ (4/10)

65 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า การใช้ / 5. ขายทดสอบ คลิปวัดกระแสขนาด 400A IC คลิป คลิปหนีบ เข็มวัด สายวัดหลัก (5/10)

66 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า คำแนะนำ/1. การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า (V) สวิตช์เลือกย่านวัด สวิตช์เลือกการทำงาน (6/10)

67 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า คำแนะนำ / 2. การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง(การวัดต่ำกว่า 20A) DC (---) กระแส (A) สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกการทำงาน (7/10)

68 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า คำแนะนำ / 2. การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง(การวัดสูงกว่า 20A) ตัวจับวัด 400A ปุ่มปรับตั้งค่าศูนย์ ทิศทางของกระแส สวิตช์เลือกย่านวัด/เพาเวอร์ DC () กระแส (A) สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกการทำงาน (8/10)

69 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า 3. การวัดค่าความต้านทาน/4.การวัดค่าความต่อเนื่องทางไฟฟ้า สวิตช์เลือกฟังก์ชั่นการทำงาน ความต้านทาน สวิตช์ DC/AC สวิตช์เลือกย่าน หน้าจอ (9/10)

70 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของโตโยต้า ข้อสังเกต (10/10)

71 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ ลิฟท์แท่น ลิฟท์ 2 เสา ลิฟท์ 4 เสา (1/4)

72 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ 1. การนำรถเข้าลิฟท์ ศูนย์กลางลิฟท์ จุดศูนย์กลางน้ำหนัก (2/4)

73 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ ข้อสังเกต แท่นรองรับ แขนล็อค ล็อค ที่กั้นล้อ ยางรอง ลิฟท์ 2 เสา ลิฟท์ 4 เสา ลิฟท์แท่น (3/4)

74 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ ลิฟท์สำหรับยกรถ 2. ยกขึ้น / ปรับลง (4/4)

75 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ แม่แรง ตัวปลดล็อค ด้าม แขน แท่นยก ล้อ ล้อแคสเตอร์ ปุ่มยก (แบบลม) ท่อลม (แบบลม) สลัก รูปรับตั้งความสูง แม่แรง ขาตั้ง (1/5)

76 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ แม่แรง 1. การเตรียมอุปกรณ์ (2/5)

77 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ แม่แรง 2. การใช้แม่แรงยกขึ้น (3/5)

78 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ แม่แรง 3. การใช้ขาตั้งรองรับ (4/5)

79 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
อื่น ๆ แม่แรง 4. การลดแม่แรงลง แขนปลด แขน ด้าม (5/5)

80

81 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ไขควง เครื่องมือวัด การเลือกไขควงเพื่อใช้งาน ไขควงชนิดใช้ค้อนตอก ไขควงชนิดก้านสั้น ไขควงชนิดก้านสี่เหลี่ยม ไขควงจิ๋ว ก้านไขควงอยู่จนสุดภายในด้ามจับ ก้านไขควงเป็นสี่เหลี่ยม

82 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
ประแจวัดแรงบิด

83 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตัวอย่างการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า>> เครื่องมือและเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google