งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

2 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) เบรกมือและใช้ที่ล็อคล้อ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

3 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ น้ำมันเครื่อง (การเติม) การเติมน้ำมันเครื่อง

4 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/12) ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

5 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

6 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

7 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (4/12) ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

8 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (5/12) ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

9 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (6/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

10 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (7/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

11 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (8/12) ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

12 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (9/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

13 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (10/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

14 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (11/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

15 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (12/12) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 3. ระดับน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

16 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) ฝาหม้อน้ำ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การทำงาน ฝาหม้อน้ำ เครื่องมือทดสอบฝาหม้อน้ำ วาล์วสุญญากาศ

17 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ฝาหม้อน้ำ ซีลยาง ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 2. ความเสียหาย ฝาหม้อน้ำ

18 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) สายพานขับ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ อ้างอิง: อุปกรณ์ปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ จุดบริการ: การปรับค่าความตึงของสายพาน 1. การหย่อนของสายพาน

19 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) หัวเทียน การเปลี่ยนหัวเทียน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

20 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ระยะการเปลี่ยนหัวเทียนทองคำขาวหรือแพลทตินั่มและหัวเทียนอิริคเดียม ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ แบบธรรมดา แบบเขี้ยวทองคำขาว แบบเขี้ยวอิริคเดียม อ้างอิง: การตรวจสอบหัวเทียน จุดบริการ: การปรับตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน หัวเทียน

21 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) แบตเตอรี่ คำเตือน: ข้อควรระวังสำหรับ การตรวจสอบแบตเตอรี่ น้ำเงิน.....OK แดง.....ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ขาว.....ต้องการการชาร์จแบตเตอรี่หรือประจุไฟ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. ระดับน้ำยา

22 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) แบตเตอรี่ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ อ้างอิง: การตรวจสอบ ถ.พ. 2. ความเสียหาย 3. การหลุดหลวม 4. การกัดกร่อน 5. ปลั๊กแบตเตอรี่

23 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) 1. น้ำมันเบรก 2. การรั่วของน้ำมันเบรก น้ำมันเบรก ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

24 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ท่อทางน้ำมันเบรก ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การรั่วของน้ำมันเบรก 2. ความเสียหาย 3. การติดตั้ง

25 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันคลัตช์ อ้างอิง: ขั้นตอนลำดับการซ่อม ของน้ำมันระบบเกียร์ธรรมดา แม่ปั๊มคลัตช์ การต่อท่อทางและท่อยาง ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง ระดับน้ำมันคลัตช์ การรั่วของน้ำมัน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

26 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ใส้กรองอากาศใหม่ ใส้กรองอากาศ การเปลี่ยน อ้างอิง: การตรวจสอบไส้กรองอากาศ จุดบริการ: การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบใช้น้ำล้าง การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบน้ำมัน การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบไซโคลน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

27 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) หม้อดักไอน้ำมัน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ

28 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ หม้อดักไอน้ำมัน

29 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ หม้อดักไอน้ำมัน

30 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ หม้อดักไอน้ำมัน

31 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ หม้อดักไอน้ำมัน

32 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตัวรองรับบนโช้คแอบซอร์บเบอร์ การหลวม ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

33 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) น้ำยาล้างกระจก ระดับน้ำยา เกจวัดระดับ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

34 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การขันนัตล้อ

35 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ระบบ PVC ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. ตรวจการทำงานของวาล์วระบายไอน้ำมัน (PCV) 2. ความเสียหาย วาล์วระบายไอน้ำมัน (PVC)

36 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การรั่วของน้ำยาหล่อเย็น 2. ความเสียหายของท่อยาง 3. การหลุดหลวม

37 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) เครื่องมือพิเศษ สกรูปรับตั้งส่วนผสมเดินเบา เครื่องทดสอบ CO/HC อ้างอิง: ความเร็วรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) รอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) ควันไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล) ส่วนผสมเดินเบา การปรับส่วนผสม ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

38 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รอบเดินเบา อุณหภูมิของเหลวหรือน้ำมัน น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ระดับน้ำมัน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

39 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) ช่องกระจก (ไซด์กลาส) ปกติ น้ำยาขาดหรือพร่อง ไม่มีน้ำยาหรือขาดน้ำยา ระบบปรับอากาศ 1. ปริมาณของน้ำยา ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

40 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) เครื่องทดสอบการรั่วของน้ำยาแอร์ จุดบริการ: การเติมน้ำยาทำความเย็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 2.การรั่วของน้ำยา ระบบปรับอากาศ

41 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 1. ระดับน้ำมัน 2. การรั่วของน้ำมัน

42 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่องยนต์ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

43 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ระยะห่างวาล์ว ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ จุดบริการ: การตรวจสอบระยะห่างของวาล์ว

44 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง การถอดเปลี่ยน ส่วนประกอบของปั๊มเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิง (ในถังเชื้อเพลิง) อ้างอิง: ไส้กรองเชื้อเพลิงแบบกระดาษ ของเครื่องยนต์ดีเซล ตัวดักน้ำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ชิ้นส่วนภายในของ ไส้กรองเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน กรองเชื้อเพลิงแบบติดตั้ง พร้อมชุดดักน้ำของเครื่องยนต์ดีเซล

45

46 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) อุปกรณ์ปรับตั้งสายพานอัตโนมัติ เครื่องหมายบ่งชี้แสดงค่าความตึง ของสายพาน สายพานขับ (สายพานแบบคดเคี้ยว) ลูกรอกดันสายพาน อุปกรณ์ปรับตั้งความตึงสายพานอัตโนมัติ สายพานขับ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

47 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/4) การปรับค่าความตึงของสายพาน 1. แบบไม่มีลูกรอก (มีโบลท์ปรับตั้ง) 2. แบบไม่มีลูกรอก (ไม่มีโบลท์ปรับตั้ง) 3. แบบมีลูกรอก ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

48 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/4) สายพานขับ โบลท์ยึดอัลเทอร์เนเตอร์ การปรับค่าความตึงของสายพาน 1. แบบไม่มีลูกรอก(มีโบลท์ปรับตั้ง) โบลท์ปรับตั้ง โบลท์ยึด ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

49 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/4) 2. แบบไม่มีลูกรอก(ไม่มีโบลท์ปรับตั้ง) สายพานขับ โบลท์ยึด (A) โบลท์ยึด (B) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การปรับค่าความตึงของสายพาน

50 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (4/4) สายพานขับ พูลเล่ย์ลูกรอก นัตล็อค โบลท์ปรับตั้ง 3. แบบมีลูกรอก ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การปรับค่าความตึงของสายพาน

51 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบหัวเทียน หัวเทียน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

52 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ปกติ คราบเขม่า คราบน้ำมัน ร้อนจัด ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบหัวเทียน หัวเทียน

53 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การปรับตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน เกจปรับตั้งเขี้ยวหัวเทียน เขี้ยวหัวเทียน แกนอิเล็คโทรด ฉนวน ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

54 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) แบตเตอรี่ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

55 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบ ถ.พ. ของแบตเตอรี่ ไฮโดรมิเตอร์ สูตรคำนวณ แบตเตอรี่

56 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบ ถ.พ. ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่

57 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ชุดพาวเวอร์ไฮโดรลิค (HPU) เกียร์ชิพแอคชิวเอเตอร์ (GSA) ระดับน้ำมัน การรั่ว ความเสียหายท่องยาง ขั้นตอนลำดับการซ่อมของน้ำมันระบบเกียร์ธรรมดา น้ำมันคลัตช์ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

58 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การทำความสะอาด ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม การติดตั้ง การตรวจสอบใส้กรองอากาศ ใส้กรองอากาศ ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

59 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การทำความสะอาด การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบใช้น้ำล้าง ปะเก็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

60 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบน้ำมัน การทำความสะอาด น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

61 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การทำความสะอาด ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบไซโคลน ปะเก็น ไส้กรองอากาศ ตัวดักฝุ่น

62 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ส่วนผสมเดินเบา ความเร็วรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ สกรูปรับตั้งความเร็วเดินเบารอบสูง สกรูปรับตั้งความเร็วเดินเบา แขนปรับตั้ง เทอร์โมแวกซ์

63 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ รอบเดินเบา(เครื่องยนต์ดีเซล) สกรูปรับตั้งรอบเดินเบา แขนปรับตั้ง ส่วนผสมเดินเบา

64 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ควันไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล) ส่วนผสมเดินเบา

65 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) เกจวัดแรงดัน การเติมน้ำยาทำความเย็น การเติมน้ำยาทำความเย็น (HFC-134a (R134a)) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

66 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) คำเตือน: ข้อควรระวังสำหรับการ เติมน้ำยาทำความเย็น ปั๊มสุญญากาศ เกจวัดแรงดัน สารทำความเย็น เครื่องตรวจจับ การรั่วของแก๊ส การเติมสารทำความเย็น การเติมน้ำยาทำความเย็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

67 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ข้อควรระวังสำหรับการเติมน้ำยาทำความเย็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

68 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบระยะห่างของวาล์ว

69 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ชิ้นส่วนภายในของไส้กรองเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ปะเก็น ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

70 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิงแบบติดตั้งพร้อมชุดดักน้ำของเครื่องยนต์ดีเซล

71 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ไส้กรองเชื้อเพลิงแบบกระดาษของเครื่องยนต์ดีเซล สปริง เสื้อล่าง โอ-ริง โบลท์ตัวกลาง เสื้อบน ปะเก็น ไส้กรอง แผ่นรองสปริง ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

72 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ปลั๊กถ่าย ปลั๊กไล่ลม ตัวดักน้ำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. แบบตัวสัญญาณดักน้ำติดตั้งภายในชุดกรองเชื้อเพลิง 2. แบบแยกส่วน กรองน้ำมันเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งที่ 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google