งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 เบรกมือและใช้ที่ล็อคล้อ (1/1)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันเครื่อง (การเติม) การเติมน้ำมันเครื่อง (1/1)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (1/12)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (2/12)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (3/12)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (4/12)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (5/12)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (6/12)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (7/12)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (8/12)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (9/12)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (10/12)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2. การเติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำที่เครื่องยนต์ ปลั๊กถ่ายน้ำที่หม้อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ถังพักน้ำหม้อน้ำ (11/12)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 3. ระดับน้ำหล่อเย็น (12/12)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ฝาหม้อน้ำ 1. การทำงาน ฝาหม้อน้ำ เครื่องมือทดสอบฝาหม้อน้ำ วาล์วสุญญากาศ (1/2)

17 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ฝาหม้อน้ำ 2. ความเสียหาย ฝาหม้อน้ำ ซีลยาง (2/2)

18 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 สายพานขับ 1. การหย่อนของสายพาน อ้างอิง: อุปกรณ์ปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ จุดบริการ: การปรับค่าความตึงของสายพาน (1/1)

19 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หัวเทียน การเปลี่ยนหัวเทียน (1/1)

20 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หัวเทียน ระยะการเปลี่ยนหัวเทียนทองคำขาวหรือแพลทตินั่มและหัวเทียนอิริคเดียม แบบธรรมดา แบบเขี้ยวทองคำขาว แบบเขี้ยวอิริคเดียม อ้างอิง: การตรวจสอบหัวเทียน จุดบริการ: การปรับตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน (1/1)

21 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 แบตเตอรี่ 1. ระดับน้ำยา น้ำเงิน.....OK แดง.....ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ขาว.....ต้องการการชาร์จแบตเตอรี่หรือประจุไฟ คำเตือน: ข้อควรระวังสำหรับ การตรวจสอบแบตเตอรี่ (1/2)

22 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 แบตเตอรี่ 2. ความเสียหาย 3. การหลุดหลวม 4. การกัดกร่อน 5. ปลั๊กแบตเตอรี่ อ้างอิง: การตรวจสอบ ถ.พ. (2/2)

23 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันเบรก 1. น้ำมันเบรก 2. การรั่วของน้ำมันเบรก (1/1)

24 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ท่อทางน้ำมันเบรก 1. การรั่วของน้ำมันเบรก 2. ความเสียหาย 3. การติดตั้ง (1/1)

25 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันคลัตช์ ระดับน้ำมันคลัตช์ การรั่วของน้ำมัน แม่ปั๊มคลัตช์ การต่อท่อทางและท่อยาง ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง อ้างอิง: ขั้นตอนลำดับการซ่อม ของน้ำมันระบบเกียร์ธรรมดา (1/1)

26 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ใส้กรองอากาศ การเปลี่ยน ใส้กรองอากาศใหม่ จุดบริการ: การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบใช้น้ำล้าง การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบน้ำมัน การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบไซโคลน อ้างอิง: การตรวจสอบไส้กรองอากาศ (1/1)

27 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หม้อดักไอน้ำมัน 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ (1/1)

28 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หม้อดักไอน้ำมัน 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ (1/1)

29 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หม้อดักไอน้ำมัน 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ (1/1)

30 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หม้อดักไอน้ำมัน 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ (1/1)

31 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หม้อดักไอน้ำมัน 1. การเสียหาย 2. ตรวจการทำงานของวาล์วกันกลับ (1/1)

32 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ตัวรองรับบนโช้คแอบซอร์บเบอร์ การหลวม (1/1)

33 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำยาล้างกระจก ระดับน้ำยา เกจวัดระดับ (1/1)

34 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การขันนัตล้อ (1/1)

35 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ระบบ PVC วาล์วระบายไอน้ำมัน (PVC) 1. ตรวจการทำงานของวาล์วระบายไอน้ำมัน (PCV) 2. ความเสียหาย (1/1)

36 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 1. การรั่วของน้ำยาหล่อเย็น 2. ความเสียหายของท่อยาง 3. การหลุดหลวม (1/1)

37 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ส่วนผสมเดินเบา การปรับส่วนผสม เครื่องมือพิเศษ สกรูปรับตั้งส่วนผสมเดินเบา เครื่องทดสอบ CO/HC อ้างอิง: ความเร็วรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) รอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) ควันไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล) (1/1)

38 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ระดับน้ำมัน รอบเดินเบา อุณหภูมิของเหลวหรือน้ำมัน (1/1)

39 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ระบบปรับอากาศ 1. ปริมาณของน้ำยา ปกติ น้ำยาขาดหรือพร่อง ไม่มีน้ำยาหรือขาดน้ำยา ช่องกระจก (ไซด์กลาส) (1/2)

40 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ระบบปรับอากาศ 2.การรั่วของน้ำยา เครื่องทดสอบการรั่วของน้ำยาแอร์ จุดบริการ: การเติมน้ำยาทำความเย็น (2/2)

41 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 1. ระดับน้ำมัน 2. การรั่วของน้ำมัน (1/1)

42 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่องยนต์ (1/1)

43 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ระยะห่างวาล์ว จุดบริการ: การตรวจสอบระยะห่างของวาล์ว (1/1)

44 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง การถอดเปลี่ยน อ้างอิง: ไส้กรองเชื้อเพลิงแบบกระดาษ ของเครื่องยนต์ดีเซล ตัวดักน้ำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ชิ้นส่วนภายในของ ไส้กรองเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน กรองเชื้อเพลิงแบบติดตั้ง พร้อมชุดดักน้ำของเครื่องยนต์ดีเซล ส่วนประกอบของปั๊มเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิง (ในถังเชื้อเพลิง) (1/1)

45

46 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 สายพานขับ อุปกรณ์ปรับตั้งความตึงสายพานอัตโนมัติ สายพานขับ (สายพานแบบคดเคี้ยว) ลูกรอกดันสายพาน อุปกรณ์ปรับตั้งสายพานอัตโนมัติ เครื่องหมายบ่งชี้แสดงค่าความตึง ของสายพาน (1/1)

47 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การปรับค่าความตึงของสายพาน 1. แบบไม่มีลูกรอก (มีโบลท์ปรับตั้ง) 2. แบบไม่มีลูกรอก (ไม่มีโบลท์ปรับตั้ง) 3. แบบมีลูกรอก (1/4)

48 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การปรับค่าความตึงของสายพาน 1. แบบไม่มีลูกรอก(มีโบลท์ปรับตั้ง) สายพานขับ โบลท์ยึดอัลเทอร์เนเตอร์ โบลท์ปรับตั้ง โบลท์ยึด (2/4)

49 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การปรับค่าความตึงของสายพาน 2. แบบไม่มีลูกรอก(ไม่มีโบลท์ปรับตั้ง) สายพานขับ โบลท์ยึด (A) โบลท์ยึด (B) (3/4)

50 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การปรับค่าความตึงของสายพาน 3. แบบมีลูกรอก สายพานขับ พูลเล่ย์ลูกรอก นัตล็อค โบลท์ปรับตั้ง (4/4)

51 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หัวเทียน การตรวจสอบหัวเทียน (1/1)

52 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 หัวเทียน การตรวจสอบหัวเทียน ปกติ คราบเขม่า คราบน้ำมัน ร้อนจัด (1/1)

53 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การปรับตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน เกจปรับตั้งเขี้ยวหัวเทียน เขี้ยวหัวเทียน แกนอิเล็คโทรด ฉนวน (1/1)

54 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 แบตเตอรี่ (1/1)

55 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 แบตเตอรี่ การตรวจสอบ ถ.พ. ของแบตเตอรี่ ไฮโดรมิเตอร์ สูตรคำนวณ (1/1)

56 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 แบตเตอรี่ การตรวจสอบ ถ.พ. ของแบตเตอรี่ (1/1)

57 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 น้ำมันคลัตช์ ขั้นตอนลำดับการซ่อมของน้ำมันระบบเกียร์ธรรมดา ระดับน้ำมัน การรั่ว ความเสียหายท่องยาง ชุดพาวเวอร์ไฮโดรลิค (HPU) เกียร์ชิพแอคชิวเอเตอร์ (GSA) (1/1)

58 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ใส้กรองอากาศ การตรวจสอบใส้กรองอากาศ การทำความสะอาด ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม การติดตั้ง (1/1)

59 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบใช้น้ำล้าง การทำความสะอาด ปะเก็น (1/1)

60 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบน้ำมัน การทำความสะอาด น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง (1/1)

61 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบไซโคลน การทำความสะอาด ปะเก็น ไส้กรองอากาศ ตัวดักฝุ่น (1/1)

62 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ส่วนผสมเดินเบา ความเร็วรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซล) สกรูปรับตั้งความเร็วเดินเบารอบสูง สกรูปรับตั้งความเร็วเดินเบา แขนปรับตั้ง เทอร์โมแวกซ์ (1/1)

63 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ส่วนผสมเดินเบา รอบเดินเบา(เครื่องยนต์ดีเซล) สกรูปรับตั้งรอบเดินเบา แขนปรับตั้ง (1/1)

64 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ส่วนผสมเดินเบา ควันไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล) (1/1)

65 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การเติมน้ำยาทำความเย็น การเติมน้ำยาทำความเย็น (HFC-134a (R134a)) เกจวัดแรงดัน (1/2)

66 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การเติมน้ำยาทำความเย็น การเติมสารทำความเย็น คำเตือน: ข้อควรระวังสำหรับการ เติมน้ำยาทำความเย็น ปั๊มสุญญากาศ เกจวัดแรงดัน สารทำความเย็น เครื่องตรวจจับ การรั่วของแก๊ส (2/2)

67 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 ข้อควรระวังสำหรับการเติมน้ำยาทำความเย็น (1/1)

68 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 การตรวจสอบระยะห่างของวาล์ว (1/1)

69 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนภายในของไส้กรองเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ปะเก็น (1/1)

70 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิงแบบติดตั้งพร้อมชุดดักน้ำของเครื่องยนต์ดีเซล (1/1)

71 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองเชื้อเพลิงแบบกระดาษของเครื่องยนต์ดีเซล สปริง เสื้อล่าง โอ-ริง โบลท์ตัวกลาง เสื้อบน ปะเก็น ไส้กรอง แผ่นรองสปริง (1/1)

72 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 7 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวดักน้ำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ปลั๊กถ่าย ปลั๊กไล่ลม 1. แบบตัวสัญญาณดักน้ำติดตั้งภายในชุดกรองเชื้อเพลิง 2. แบบแยกส่วน (1/1)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google