งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 4 ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ลูกปืนล้อ เครื่องกดแป้นเหยียบเบรก 1. การหลวมของลูกปืนล้อ 2. พิจารณาการหมุนและเสียง (1/1)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 การถอดล้อรถ (1/1)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ยาง เครื่องวัดความลึกของดอกยาง ดัชนีชี้การสึกหรอของยาง 1. การแตกร้าวและความเสียหาย 2. วัสดุทิ่มแทงยางหรือวัสดุอื่น ๆ 3. การสึกหรือของยาง (1/3)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ยาง การสึกของดอกยางทั้งสองข้าง การสึกตรงกลางของดอกยาง การสึกลักษณะเป็นลิ่ม การสึกลักษณะดอกยางเป็นลิ่มๆ ด้านเดียว การสึกเป็นบั้งๆ 4. การสึกที่ผิดปกติของดอกยาง 5. แรงดันลมยาง 6. การรั่วของลมยาง (2/3)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ยาง ความเสียหายของขอบและกระทะล้อ (3/3)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก 1. ความหนาของผ้าดิสก์เบรก (1/6)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก 1. ความหนาของผ้าดิสก์เบรก จุดบริการ: การเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรก (1/6)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก 2. การชำรุดและความเสียหายของจานดิสก์เบรก อ้างอิง: ตรวจสอบความหนาและการแกว่งตัวของจานดิสก์เบรก (2/6)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก 3. การรั่วของน้ำมันเบรก (3/6)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ 1. ถอดก้ามปูดิสก์เบรกหลังและจานดิสก์ 2. การสึกของบริเวณที่ฝักเบรกเคลื่อนที่ 3. ความหนาของผ้าเบรก 4. การชำรุดของผ้าเบรก (4/6)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ 5. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของจานดิสก์เบรกหลัง 6. การสึกหรอและความเสียหาย (5/6) 7. ติดตั้งจานดิสก์เบรกหลังและก้ามปูเบรกหลัง

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ การปรับระยะห่างฝักเบรกมือ ปลั๊กอุด ตัวปรับตั้ง (6/6)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก ใช้จาระบีทนความร้อน 1. การถอดดรัมเบรก 2. บริเวณพื้นที่ๆ สึกหรอของแผ่นรองเบรก ซึ่งฝักเบรกเคลื่อนตัว จุดบริการ: ถ้าเบรกติดแน่น (1/5)

15 3 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 4
ดรัมเบรก 3 3. ความหนาของผ้าเบรก (2/5)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก 3. ความหนาของผ้าเบรก จุดบริการ: การเปลี่ยนฝักเบรก (2/5)

17 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก 4.การสึกหรอหรือการชำรุดของผ้าเบรก 5. การรั่วของน้ำมันเบรก (3/5) ตรวจสอบการทำงานของตัวปรับอัตโนมัติ

18 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก 6. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของดรัมเบรก 7. การสึกหรอและการชำรุด (4/5)

19 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก 8. ความสะอาด 9. การติดตั้งดรัมเบรก อ้างอิง แบบปรับตั้งด้วยมือ อ้างอิง การปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบใช้แป้นเหยียบเบรก การแสดงการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบปรับตั้งอัตโนมัติ (5/5)

20 - ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 5
การตรวจสอบ ณ. ตำแหน่งที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก - เบรก (1/1)

21 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 5 เบรกติด ดรัมเบรก ดิสก์เบรก (1/1)

22 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก ตัวดูด (1/2)

23 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก อุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก (2/2)

24 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 6 การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 6 ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา (1/1)

25 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 6 การเปลี่ยนน้ำมันเบรก ประแจขันแป้นเบรก อุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก เครื่องอัดอากาศ (1/1)

26 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 6 การติดตั้งล้อ (1/1)

27

28 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 การเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรก (1/1)

29 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดิสก์เบรก ตรวจสอบความหนาและการแกว่งตัวของจานดิสก์เบรก 1. ความหนาของจานโรเตอร์ 2. จานดิสก์เบรกแกว่ง (1/1)

30 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ถ้าดรัมเบรกติดแน่น Flange ดุม เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกเบรก แขนปรับ โบลท์ปรับตั้ง (1/1)

31 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 การถอดฝักเบรก เครื่องมือพิเศษ (1/1)

32 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก ตรวจสอบการทำงานของตัวปรับตั้งอัตโนมัติ ตัวปรับตั้งอัตโนมัติ ฝักเบรกมือ (1/1)

33 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก การปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบใช้แป้นเหยียบเบรก ชิด ห่าง (1/1)

34 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก การแสดงการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบปรับตั้งอัตโนมัติ (1/1)

35 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 4 ดรัมเบรก แบบปรับตั้งด้วยมือ ชิด ห่าง (1/1)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google