งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

2 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ลูกปืนล้อ เครื่องกดแป้นเหยียบเบรก 1. การหลวมของลูกปืนล้อ 2. พิจารณาการหมุนและเสียง

3 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การถอดล้อรถ

4 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/3) เครื่องวัดความลึกของดอกยาง ดัชนีชี้การสึกหรอของยาง 1. การแตกร้าวและความเสียหาย 2. วัสดุทิ่มแทงยางหรือวัสดุอื่น ๆ 3. การสึกหรือของยาง ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ยาง

5 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/3) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 4. การสึกที่ผิดปกติของดอกยาง 5. แรงดันลมยาง 6. การรั่วของลมยาง การสึกของดอกยางทั้งสองข้าง การสึกตรงกลางของดอกยาง การสึกลักษณะเป็นลิ่ม การสึกลักษณะดอกยางเป็นลิ่มๆ ด้านเดียว การสึกเป็นบั้งๆ ยาง

6 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ความเสียหายของขอบและกระทะล้อ ยาง

7 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/6) ดิสก์เบรก 1. ความหนาของผ้าดิสก์เบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

8 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/6) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ จุดบริการ: การเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรก 1. ความหนาของผ้าดิสก์เบรก ดิสก์เบรก

9 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/6) อ้างอิง: ตรวจสอบความหนาและการแกว่งตัวของจานดิสก์เบรก 2. การชำรุดและความเสียหายของจานดิสก์เบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดิสก์เบรก

10 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/6) 3. การรั่วของน้ำมันเบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดิสก์เบรก

11 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (4/6) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ 1. ถอดก้ามปูดิสก์เบรกหลังและจานดิสก์ 2. การสึกของบริเวณที่ฝักเบรกเคลื่อนที่ 3. ความหนาของผ้าเบรก 4. การชำรุดของผ้าเบรก ดิสก์เบรก

12 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (5/6) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 5. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของจานดิสก์เบรกหลัง 6. การสึกหรอและความเสียหาย 7. ติดตั้งจานดิสก์เบรกหลังและก้ามปูเบรกหลัง ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ ดิสก์เบรก

13 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (6/6) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ในรถยนต์จะใช้ระบบดรัมเบรกในจานดิสก์เบรก เพื่อเป็นเบรกมือ ปลั๊กอุด ตัวปรับตั้ง การปรับระยะห่างฝักเบรกมือ ดิสก์เบรก

14 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/5) ดรัมเบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 1. การถอดดรัมเบรก 2. บริเวณพื้นที่ๆ สึกหรอของแผ่นรองเบรก ซึ่งฝักเบรกเคลื่อนตัว ใช้จาระบีทนความร้อน จุดบริการ: ถ้าเบรกติดแน่น

15 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/5) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 3. ความหนาของผ้าเบรก 3 ดรัมเบรก

16 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/5) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 3. ความหนาของผ้าเบรก จุดบริการ: การเปลี่ยนฝักเบรก ดรัมเบรก

17 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/5) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 4.การสึกหรอหรือการชำรุดของผ้าเบรก 5. การรั่วของน้ำมันเบรก ตรวจสอบการทำงานของตัวปรับอัตโนมัติ ดรัมเบรก

18 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (4/5) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 6. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของดรัมเบรก 7. การสึกหรอและการชำรุด ดรัมเบรก

19 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (5/5) ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ 8. ความสะอาด 9. การติดตั้งดรัมเบรก อ้างอิง การปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบใช้แป้นเหยียบเบรก การแสดงการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบปรับตั้งอัตโนมัติ อ้างอิง แบบปรับตั้งด้วยมือ ดรัมเบรก

20 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก - เบรก ตำแหน่งที่ 5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบ ณ. ตำแหน่งที่ 5

21 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) เบรกติด ตำแหน่งที่ 5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดรัมเบรก ดิสก์เบรก

22 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก ตำแหน่งที่ 5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ตัวดูด

23 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ตำแหน่งที่ 5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก อุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก

24 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 6 ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา

25 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ประแจขันแป้นเบรก อุปกรณ์การจัดเก็บน้ำมันเบรก เครื่องอัดอากาศ การเปลี่ยนน้ำมันเบรก

26 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตำแหน่งที่ 6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ การติดตั้งล้อ

27

28 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

29 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ดิสก์เบรก ตรวจสอบความหนาและการแกว่งตัวของจานดิสก์เบรก 1. ความหนาของจานโรเตอร์ 2. จานดิสก์เบรกแกว่ง ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

30 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) Flange ถ้าดรัมเบรกติดแน่น ดุม เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกเบรก แขนปรับ โบลท์ปรับตั้ง ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

31 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) เครื่องมือพิเศษ การถอดฝักเบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

32 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ตัวปรับตั้งอัตโนมัติ ฝักเบรกมือ ตรวจสอบการทำงานของตัวปรับตั้งอัตโนมัติ ดรัมเบรก ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ

33 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบใช้แป้นเหยียบเบรก ชิด ห่าง ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดรัมเบรก

34 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การแสดงการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติแบบปรับตั้งอัตโนมัติ ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดรัมเบรก

35 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) แบบปรับตั้งด้วยมือ ชิด ห่าง ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> การบำรุงรักษาตามระยะ ดรัมเบรก


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าขวา การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งที่ 4 ช่างเทคนิคโตโยต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google