งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด

2 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) 1. เครื่องยนต์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด

3 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) 2. ส่งกำลัง เบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด

4 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) 3. ช่วงล่าง (เบรก) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด เบรก

5 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ 3. ช่วงล่าง(ระบบรองรับ) เบรก รายละเอียด

6 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ 3. ช่วงล่าง(บังคับเลี้ยว) รายละเอียด เบรก

7 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) 4.ไฟตัวถัง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด เบรก

8 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) 5. ตัวถัง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด เบรก

9 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) เครื่องยนต์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด

10 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์

11 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์

12 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์

13 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/2) การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์

14 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) กรองน้ำมันเครื่อง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

15 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) Water pump Thermostat ระบบทำความเย็นและระบบทำความร้อน ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

16 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) Pressure valve ฝาหม้อน้ำ วาล์วแรงดัน วาล์วสุญญากาศ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

17 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

18 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) สายพานขับ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

19 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ใส้กรองอากาศ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

20 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) Camshaft Exhaust valve Timing chain Intake valve ระยะห่างวาล์ว ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

21 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) สายพานไทม์มิ่ง(โซ่) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

22 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) หัวเทียน ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

23 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) แบตเตอรี่ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

24 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ปะเก็น วาล์วสุญญากาศ ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

25 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

26 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) วาล์วระบายไอน้ำมัน (PVC) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

27 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) หม้อดักไอน้ำมัน ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

28 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ส่วนผสมดินเบา ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เครื่องยนต์

29 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

30 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) แป้นเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

31 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) คันเบรกมือ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

32 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก คันเบรกมือ

33 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก คันเบรกมือ

34 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ดิสก์เบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

35 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ดรัมเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

36 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

37 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ท่อเบรกและข้อต่ออ่อน ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ เบรก

38 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ

39 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) แป้นคลัตช์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

40 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) พวงมาลัยและก้านต่อ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

41 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง พวงมาลัยและก้านต่อ

42 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง พวงมาลัยและก้านต่อ

43 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

44 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) Stud Boot Seat Housing Rubber cushion ลูกหมาก สตัท บูชหรือยางกันฝุ่น บ่ารอง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง เสื้อลูกหมาก ยางกันกระแทก

45 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

46 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) น้ำมันเกียร์ธรรมดา/น้ำมันเฟืองท้าย ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

47 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ลูกปืนล้อ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

48 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/3) ยาง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

49 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/3) ยาง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

50 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (3/3) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ยาง ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

51 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) การอัดจาระบี ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

52 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ระบบไฟฟ้า รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ

53 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/2) ไฟส่องสว่าง ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า

54 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/2) Halogen bulb ไฟส่องสว่าง หลอดไฟปกติ หลอดไฟฮาโลเจน หลอดไฟ HID หลอดไฟแบบขั้วเดี่ยว หลอดไฟรูปลิ่ม หลอดไฟแบบ 2 ขั้ว ชนิดของหลอดไฟ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า

55 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า ไฟเตือน

56 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (2/2) ไฟเตือน ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า

57 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดล้างกระจก ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า

58 TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) เครื่องปรับอากาศ ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ ระบบไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Basic Knowledge of Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ รายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google