งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ การคิดวิธีการทำงานบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ การคิดวิธีการทำงานบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ การคิดวิธีการทำงานบริการ

2 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/8) ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

3 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (2/8) พนักงานรับรถ ฟังความต้องการเข้ารับบริการของลูกค้าและจดบันทึกประเภทงานบริการ/วันที่/เวลา/ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ยืนยันการนัดหมายซ้ำล่วงหน้า 1 วัน เตรียมการนัดหมายและให้คำแนะนำกับผู้ควบคุมงานและฝ่ายอะไหล่ จัดตารางการทำงานของวันร่วมกับผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างและฝ่ายอะไหล่ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง จัดตารางการทำงานร่วมกับพนักงานรับรถและฝ่ายอะไหล่ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

4 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (3/8) พนักงานรับรถ ทักทายลูกค้าที่มาถึง อธิบายงานกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องเวลาที่ต้องการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในงานนั้นๆ กรอกใบสั่งซ่อมและเขียนความต้องการของลูกค้าลงไป ตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการ เดินตรวจสอบรอบตัวรถ ผ่านใบสั่งซ่อมไปทางผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างเพื่อส่งต่อให้กับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง วิเคราะห์ปัญหาตามความต้องการของพนักงานรับรถ/ลูกค้า (ถ้าจำเป็น) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

5 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (4/8) ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างทำหน้าที่จัดสรรงานโดยขึ้นอยู่กับเวลา และระดับความชำนาญที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

6 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (5/8) รับ/ตรวจเช็คใบสั่งซ่อม รับอะไหล่ที่สั่งซื้อซึ่งจำ เป็นต้องใช้ในงาน ทำงานในเวลาที่กำหนด ตรวจยืนยันความเรียบ ร้อยของงานกับหัวหน้าทีม ช่างเทคนิค ทำงานที่มีความยุ่งยาก ทางด้านเทคนิคมากกว่า ช่างเทคนิค หัวหน้าทีมช่างเทคนิค ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ช่างเทคนิค หัวหน้าทีมช่างเทคนิค ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

7 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (6/8) ทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ยืนยันความเรียบร้อยของงาน กับผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง ยืนยันความเรียบร้อยของงาน กับพนักงานรับรถ. กำหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความล่าช้าของงาน และบอกให้พนักงานรับรถทราบทันที ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

8 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (7/8) พนักงานรับรถ เตรียมอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยนไว้แสดงกับลูกค้า เตรียมใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตรวจดูว่ารถสะอาด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โทรศัพท์ถึงลูกค้าเพื่อยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งมอบรถ อธิบายงานกับลูกค้า ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง ให้คำอธิบายทางด้านเทคนิคหรือข้อแนะนำเมื่อพนักงานรับรถ/ลูกค้าต้องการ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

9 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (8/8) พนักงานรับรถ ตรวจยืนยันว่าลูกค้าพึงพอใจกับงานที่ทำทั้งหมด ย้ำถึงกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาในครั้งต่อไป ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

10

11 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ

12 TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Service Basic Operations (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ การคิดวิธีการทำงานบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google