งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ การคิดวิธีการทำงานบริการ (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop (1/8)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ พนักงานรับรถ • ฟังความต้องการเข้ารับบริการของลูกค้าและจดบันทึกประเภทงานบริการ/วันที่/เวลา/ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ • ยืนยันการนัดหมายซ้ำล่วงหน้า 1 วัน • เตรียมการนัดหมายและให้คำแนะนำกับผู้ควบคุมงานและฝ่ายอะไหล่ • จัดตารางการทำงานของวันร่วมกับผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างและฝ่ายอะไหล่ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง • จัดตารางการทำงานร่วมกับพนักงานรับรถและฝ่ายอะไหล่ (2/8)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ พนักงานรับรถ • ทักทายลูกค้าที่มาถึง • อธิบายงานกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องเวลาที่ต้องการและค่าใช้จ่ายต่างๆ • ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในงานนั้นๆ • กรอกใบสั่งซ่อมและเขียนความต้องการของลูกค้าลงไป • ตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการ • เดินตรวจสอบรอบตัวรถ • ผ่านใบสั่งซ่อมไปทางผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างเพื่อส่งต่อให้กับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง • วิเคราะห์ปัญหาตามความต้องการของพนักงานรับรถ/ลูกค้า (ถ้าจำเป็น) (3/8)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง • ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่างทำหน้าที่จัดสรรงานโดยขึ้นอยู่กับเวลา และระดับความชำนาญที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ (4/8)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ ช่างเทคนิค • รับ/ตรวจเช็คใบสั่งซ่อม • รับอะไหล่ที่สั่งซื้อซึ่งจำ เป็นต้องใช้ในงาน • ทำงานในเวลาที่กำหนด • ตรวจยืนยันความเรียบ ร้อยของงานกับหัวหน้าทีม ช่างเทคนิค หัวหน้าทีมช่างเทคนิค • ทำงานที่มีความยุ่งยาก ทางด้านเทคนิคมากกว่า Service advisor A • Listen to customer's service requirements and record service Type/Date/Time/Estimate. • Reconfirm the appointment one day before. B • Arrange appointments and advise the controller & parts dept. • Arrange work schedule for the following day with controller/foreman & parts dept. Controller/Foreman C • Arrange work schedule with service advisor & parts dept. ช่างเทคนิค (5/8) หัวหน้าทีมช่างเทคนิค

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop Service advisor A • Greet the customer on arrival. • Explain the job to the customer especially time required and costs. • Get customer's approval for the work. B • Fill in repair order, writing customer's request. • Check service history. C • Do vehicle walk-around check. D • Transfer the repair order to the controller/foreman for dispatch to technician. Controller/Foreman E • Perform diagnosis according to the request of service advisor/customer. (if necessary) • ทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย • ยืนยันความเรียบร้อยของงาน กับผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง • ยืนยันความเรียบร้อยของงาน กับพนักงานรับรถ. • กำหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความล่าช้าของงาน และบอกให้พนักงานรับรถทราบทันที (6/8)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop Service advisor A • Prepare replaced parts to show to the customer. • Prepare invoicing for all costs. B • Check that the vehicle is clean, quality checked and the seat cover, floor mats, steering wheel cover, fender covers and front cover removed. C • Phone customer to confirm that vehicle is ready for delivery. • Explain the job to the customer.  Confirm job was successfully completed.  Show the replaced parts to the customer.  Explain the work done and the benefits.  Provide detailed invoice showing; parts, labor and lubricant cost. Controller/Foreman D • Provide technical explanation or advice when required by service advisor/customer. พนักงานรับรถ • เตรียมอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยนไว้แสดงกับลูกค้า • เตรียมใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด • ตรวจดูว่ารถสะอาด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ • โทรศัพท์ถึงลูกค้าเพื่อยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งมอบรถ • อธิบายงานกับลูกค้า ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง • ให้คำอธิบายทางด้านเทคนิคหรือข้อแนะนำเมื่อพนักงานรับรถ/ลูกค้าต้องการ (7/8)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop Controller/Foreman A • Based on the time and skill level required to complete the job, the controller/foreman allocates the job. พนักงานรับรถ • ตรวจยืนยันว่าลูกค้าพึงพอใจกับงานที่ทำทั้งหมด • ย้ำถึงกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาในครั้งต่อไป (8/8)

10

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop (1/1)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ขั้นตอนพื้นฐานของการบริการ ขั้นตอนพื้นฐานในศูนย์บริการ Basic operations in the service workshop (1/1)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google