งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า

2 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (1/2) การบริการด้วยคุณภาพของโตโยต้า ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า

3 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (2/2) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร การบริการด้วยคุณภาพของโตโยต้า ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า

4 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician ช่างเทคนิคของโตโยต้า (1/2) 1.ให้ท่านคิดเสมอว่า “ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง” ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร?

5 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (2/2) 2. ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานมืออาชีพด้วยความภูมิใจและปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ ช่างเทคนิคของโตโยต้า ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร?

6 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician บัญญัติ 10 ประการ (1/11) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร บัญญัติ 10 ประการของช่างฝีมือที่ดีสำหรับช่างเทคนิคโตโยต้า 1. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ 2. การปฏิบัติต่อรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง 3. ความเรียบร้อยและความสะอาด 4. ความปลอดภัยในการทำงาน 5. การวางแผนและเตรียมการ 6. งานซ่อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ 7. เสร็จตรงตามเวลาที่นัดหมาย 8. ตรวจเช็คหลังเสร็จงาน 9. เก็บอะไหล่เก่า 10. การติดตาม ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร?

7 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (2/11) 1. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

8 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (3/11) 2. การปฏิบัติต่อรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ผ้ายางปูพื้น ผ้าคลุมเบาะ ผ้าคลุมบังโคลน ผ้าคลุมบังโคลนด้านหน้า ผ้าหุ้มพวงมาลัย ที่กั้นล้อ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

9 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (4/11) 3. ความเรียบร้อยและความสะอาด ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

10 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (5/11) 4. ความปลอดภัยในการทำงาน ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

11 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (6/11) 5. การวางแผนและเตรียมการ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

12 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (7/11) 6. งานซ่อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

13 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (8/11) 7. เสร็จตรงตามเวลาที่นัดหมาย ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

14 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (9/11) 8. ตรวจเช็คหลังเสร็จงาน ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

15 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (10/11) 9. เก็บอะไหล่เก่า ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ

16 TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (11/11) 10. การติดตาม ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> What is the TOYOTA Technician (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google