งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๗ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๗ มิ.ย. ๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๗ มิ.ย. ๕๗

2 การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพลตาม จุด รปภ.
จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชป.มวลชน อ.บ้านเขว้า จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดกลางโนนแดง ต.โนนแดง

5 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชป.มวลชน อ.หนองบัวระเหว จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.วังตะเฆ่ ต.วังตะเฆ่

6 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชป.อ.คอนสาร เข้าร่วมอบรมวิทยากรระดับอำเภอ เพื่อนำไปขยายผล ในการจัดอบรม ระดับ ตำบลต่อไป

7 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชุด ชป.อ.แก้งคร้อ ลงพื้ที่ ต.หนองสังข์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

8 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชุด ชป.อ.ภักดีชุมพล ลงพื้นที่ บ.ลาดไทรทอง ต.เจาทอง จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

9 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
ชุด ชป.อ.ภูเขียว ลงพื้นที่ บ.หนองไรไก่ บ.โคกสะอาด ตรวจค้น บ้านผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด และจับผู้เสพย์ ได้ ๒ คน และตรวจ ปัสสาวะ นักเรียนโรงเรียนบ้าน โคกสะอาดวิทยา ไม่พบสารเสพย์ติดใดๆ

10 สรุปการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว
ประจำวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๒ ราย รายการ จำนวนคน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ ยอดเต็ม ๑๖,๐๒๐ ๘๑๖,๖๙๖.๗๗๖.๔๕ ผลการทำสัญญา ๑๖,๐๑๘ ๘๑๖,๔๑๓,๕๔๘.๙๕ ๙๙.๙๘ จ่ายเงินกู้สะสม ๙๙.๙๗ คงเหลือรอจ่าย ๒๑๘,๒๒๗.๕๐

11 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำความผิดกฎหมาย
ยาเสพติด จำนวน ๖ ราย ผู้ต้องหา ๖ คน ของกลาง ยาบ้า ๑๑ เม็ด อาวุธปืน จำนวน ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน ปืนแก๊ปยาว ๑ กระบอก การพนัน จำนวน ๔ ราย ผู้ต้องหา ๑๖ คน

12 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๑๗ มิ.ย.๕๗
แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๑๗ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ชป.มวลชน ปฏิบัติการมีส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน สร้างเวที การมีส่วนร่วม รับทราบปัญหาของราษฎรในระดับหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ และวิธีการสร้างความสุขในสังคม รวม ๓๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.ซับใหญ่ จว.ช.ย ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

13 ๑๗ มิ.ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๑๗ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google