งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบด้วยตาเปล่า อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ การตรวจสอบการหลวมของน๊อต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบด้วยตาเปล่า อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ การตรวจสอบการหลวมของน๊อต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบด้วยตาเปล่า อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ การตรวจสอบการหลวมของน๊อต ตรวจเช็คน้ำมันและระดับของเหลว รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ

2 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ

3 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/10) ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน การตรวจสอบตามระยะ รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ

4 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/10) ตำแหน่งที่ 1 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่บนพื้นศูนย์บริการ) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

5 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/10) ตำแหน่งที่ 2 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

6 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (4/10) ตำแหน่งที่ 3 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่สูง) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

7 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (5/10) ตำแหน่งที่ 4 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ตรงกลาง) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

8 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (6/10) ตำแหน่งที่ 5 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

9 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (7/10) ตำแหน่งที่ 6 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ตรงกลาง) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

10 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (8/10) ตำแหน่งที่ 7 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ, ยางสัมผัสพื้นศูนย์บริการ) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

11 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (9/10) ตำแหน่งที่ 8 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่สูง) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

12 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (10/10) ตำแหน่งที่ 9 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่บนพื้นศูนย์บริการ) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน

13 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 1 การปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบ ที่นั่งคนขับ ประตูด้านคนขับ (ประตูหน้าซ้าย) ประตูหลังซ้าย ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท้ายรถ ประตูหลังขวา ประตูหน้าขวา หน้ารถ

14 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) งานที่ต้องปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ บริเวณที่นั่งคนขับ : ด้านหน้ารถยนต์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

15 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องยนต์ งานที่ต้องปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ ถังน้ำสำรองหม้อน้ำ ก้านวัดน้ำมันเครื่อง กระปุกน้ำมันแม่ปั๊มเบรก ก้านวัดระดับน้ำฉีดล้างกระจก ฝาเติมน้ำมันเครื่อง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

16 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) เปิดสวิตซ์ควบคุมไป 1 ครั้ง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

17 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) ไฟหน้า (ต่ำ) ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

18 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/2) ไฟหน้า (สูง) และไฟแสดงสถานะไฟสูง ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

19 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟกระพริบและปรากฏสัญลักษณ์ไฟบนหน้าปัด ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

20 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟเลี้ยวขวาและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

21 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟเลี้ยวซ้ายและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

22 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟฉุกเฉินและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

23 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟเบรกพร้อมการทำงานของไฟท้าย ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

24 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟถอยหลัง ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

25 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/2) ไฟในห้องโดยสาร ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

26 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) น้ำล้างกระจกบังลมหน้า จุดบริการ การปรับตั้งตำแหน่งน้ำยาล้างกระจก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

27 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ การปัดที่เป็นรอย การปัดที่ไม่สะอาด ตำแหน่งที่ 1

28 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance แตร (1/1) วิธีการปฏิบัติ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

29 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) เบรกมือ อ้างอิง: ชนิดของแขนเบรกมือ จุดบริการ: การปรับตั้งระยะดึงเบรกมือ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

30 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/3) จุดบริการ: การปรับตั้งความสูงของแป้นเหยียบเบรก 1. สภาพของแป้นเบรก 2. แป้นเบรกสูง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 เบรก

31 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/3) 3. การตรวจสอบระยะฟรีแป้นเหยียบเบรก 4. ระยะสำรองแป้นเหยียบเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 เบรก

32 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) (1) การตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก เบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

33 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) (2) ตรวจสอบการรั่วของหม้อลมเบรก เบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

34 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) 3) ตรวจสอบสูญญากาศหม้อลมเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 เบรก

35 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/3) 1. การรั่วของแม่ปั๊มคลัตช์ 2. การกดหรือเหยียบแป้นคลัตช์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 คลัตช์

36 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/3) 3. ความสูงของคลัตช์ 4. ระยะฟรีขาคลัตช์ จุดบริการ: การปรับตั้งแป้นเหยียบคลัตช์ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 คลัตช์

37 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) คลัตช์ 6. คลัตช์มีเสียงดัง, คลัตช์หนัก, คลัตช์สึกหรอ 5. ระยะคลัตช์จาก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

38 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) 1. ระยะฟรีพวงมาลัย 2. การตรวจพวงมาลัยหลวมหรือไม่แน่น ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1พวงมาลัย

39 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) 1. เปิดฝากระโปรงท้ายและฝาถังน้ำมัน 2. เปิดสวิตช์ไฟในเก๋งให้อยู่ตำแหน่ง "DOOR" 3. ปรับให้เกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง 4. ปลดคันเบรกมือ การตรวจสอบสภาพภายนอกรถเพื่อเตรียมการใช้ลิฟท์ยกรถ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

40 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) สวิตช์ไฟประตู สวิตซ์ไฟประตู ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

41 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) นัตและโบลท์ตัวถัง การหลุดหลวม ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

42 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปะเก็น วาล์วสุญญากาศ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

43 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ระบบรองรับ 1. การซับแรงของโช้คแอบซอพเบอร์ 2. การเอียงของตัวรถ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

44 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ระบบไฟ 1. การติดตั้ง 2. ความเสียหาย/ความสกปรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

45 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/3) เครื่องวัดความลึกของดอกยาง ดัชนีชี้การสึกหรอของยาง การแตกร้าวและความเสียหาย วัสดุทิ่มแทงยางหรือวัสดุอื่นๆ การสึกหรอของยาง ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 ยางอะไหล่

46 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (2/3) การสึกที่ผิดปกติของดอกยาง แรงดันลมยาง การรั่วของลมยาง การสึกของดอกยางทั้งสองข้าง การสึกตรงกลางของดอกยาง การสึกลักษณะเป็นลิ่ม การสึกลักษณะดอกยางเป็นลิ่มๆ ด้านเดียว การสึกเป็นบั้งๆ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1 ยางอะไหล่

47 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (3/3) 7 ความเสียหายของขอบและกระทะล้อ ยางอะไหล่ ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

48

49 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ การตรวจสอบตามระยะ

50 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ การปรับตั้งตำแหน่งสเปรย์น้ำยาล้างกระจก ตำแหน่งที่ 1

51 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ชนิดของแขนเบรกมือ ชนิดคันเบรกมืออยู่ตรงกลาง (ใช้ยกคันเบรกขึ้น) ชนิดเป็นแท่งใช้ดึง ชนิดเป็นแป้นเหยียบ เบรกมือ ตำแหน่งที่ 1

52 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ การปรับตั้งระยะดึงเบรกมือ ตำแหน่งที่ 1

53 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ความสูงของแป้นเหยียบเบรก นัตล็อค แกนแม่ปั๊มเบรก การปรับตั้งความสูงของแป้นเหยียบเบรก ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1

54 TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ความสูงของแป้นเหยียบคลัตช์ ระยะฟรีขาคลัตช์ นัตล็อคก้านดัน ก้านดัน นัตล็อค โบลท์ปรับตั้ง การปรับตั้งแป้นเหยียบคลัตช์ตำแหน่งที่ 1


ดาวน์โหลด ppt TOYOTA Technician >> Periodic Maintenance (1/1) รายละเอียด การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบด้วยตาเปล่า อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ การตรวจสอบการหลวมของน๊อต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google