งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล ตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 แผนตรวจแรงงานต่างด้าวใน พื้นที่ อ. เมืองชัยภูมิ

5 ประชุมโต๊ะข่าวร่วม พตท. ณ ศปป. ภ. จว. ช. ย. ให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่และเน้นย้ำการห้ามจัด กิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ ให้ด่านตรวจเข้มงวดการตรวจแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะ แรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย แกนนำกลุ่มต่างๆ ที่ได้เชิญมาพบ ที่ กกล. รส. จว. ช. ย. ขอให้ใช้กลุ่มดังกล่าวเป็น แนวร่วมมุมกลับ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อฝ่ายเราในการทำ IO

6 การเก็บกู้กระสุน ค. ๘๑

7 กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อ. จัตุรัส

8

9 กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อ. บำเหน็จณรงค์

10

11 ชป. มวลชน ได้เข้าปฏิบัติงานใน พื้นที่ของทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรมเสวนาคืนความสุขให้แก่ชาติและประชาชน

12 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเด็ก นักเรียน ร. ร. คอนสวรรค์

13 ผบ. กกล. ฯ ได้พบปะพูดคุยกับ อดีตนักการเมืองในพื้นที่ นพ. ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ นพ. บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

14 การช่วยเหลือประชาชน พบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อตกลงจ่ายเงินค่าอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

15 รายการจำนวนคน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อย ละ ยอดเต็ม๑๖, ๐๒๑๘๑๖, ๖๙๖. ๗๗๖. ๔๕ ผลการทำ สัญญา ๑๖, ๐๐๙๘๑๕, ๐๓๑, ๖๙๐. ๕๔ ๙๙. ๙ ๒ จ่ายเงินกู้ สะสม ๑๖, ๐๐๙๘๑๕, ๐๓๑, ๖๙๐. ๕๔ ๙๙. ๗ ๙ คงเหลือรอ จ่าย ๑๒๑, ๖๖๕, ๐๘๕. ๙๑ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๒ มิ. ย. ๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๑๒ ราย

16 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย  ยาเสพติด จำนวน ๑๒ ราย ผู้ต้องหา ๑๓ คน ของ กลาง ยาบ้า ๒๙๘ เม็ดครึ่ง  การพนัน จำนวน ๕ ราย ผู้ต้องหา ๗๓ คน โดยมีรายสำคัญคือ สภ. หนองบัวระเหว ได้จับ ผู้ต้องหา นายโกวิท กุลรักษา เจ้าของบ่อนการพนัน พร้อมกับพวก ๕๐ คน ร่วมเล่นการพนัน ที่ บ้านเลขที่ ๖๙๐ / ๒ ม. ๖ ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จว. ช. ย.

17 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย  อาวุธสงคราม - สภ. บ้านเป้า อ. เกษตรสมบูรณ์ ได้ ตรวจพบอาวุธสงคราม ที่กระท่อม ในไร่ของนายอดิสร พงไธสง อยู่บ้าน โคกสง่า ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ มี - อาวุธและกระสุนปืน เอเค ๔๗ จำนวน ๑ กระบอก, - ซองกระสุน ๑ ซอง - กระสุนปืน เอเค ๔๗ จำนวน ๑ นัด - กระสุนปก. เอ็ม ๖๐ จำนวน ๔๖ นัด - กระสุนปืน ขนาด ๙ มม. จำนวน ๓ นัด - ปืนแก๊ปยาว ไม่มีทะเบียน จำนวน ๑ กระบอก ซึ่งของกลางดังกล่าวได้ตรวจสอบแล้วเป็นของ นายอดิสร ฯ ไม่เกี่ยวข้องด้าน การเมืองแต่อย่างใด

18 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย  สภ. แก้งคร้อ จับไม้พะยูง ๗ แผ่น ผู้ต้องหา ๑ คน  บุคคลต่างด้าวชาวลาว จับ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน

19 14 มิ. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 14 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google