งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยนวัตกรรมในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยนวัตกรรมในยุควิกฤติเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยนวัตกรรมในยุควิกฤติเศรษฐกิจ
การพัฒนาธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมในยุควิกฤติเศรษฐกิจ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 12 มีนาคม 2552

2 Outline About FoSTAT About Thailand Global crisis Food Innovation

3 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)

4 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (1/7)
established in 1976 not-for-profit scientific association

5 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (2/7)
Policy: to enhance sustainable development and innovation in the Thai food industry through science and technology

6 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (3/7)
Mission: to create a knowledge-based community of food scientist to help sustain the Thai “Kitchen of the World” by sharing and exchanging knowledge among local and overseas institutions, both academic and private, and strengthening the human resources in the Thai food industry

7 Member of FoSTAT (4/7) honorary 4 persons corporate 288 companies
individual 736 persons Total persons as of 16 February 2009

8 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (5/7)
Activities: Food Innovation Asia Conference “Value Creation through Innovation in Food Technology ” June 2009 FoSTAT-Nestle’ Quiz Bowl, 20 June 2009 FoSTAT-Food Ingredient Asia Conference, 9-11 September 2009 Certified Food Professionals

9 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (6/7)
Activities: Certified Food Professionals ; CFoP (การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร) food seminars, training, workshop consultancy in food quality and safety systems scientific monograph, food news 9

10 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (7/7)
Activities: member: FIFSTA, IUFoST, Allied Organization of IFT, Council of Science and Technology Association of Thailand committee, subcommittee, working committee in various aspects of agencies

11 Thailand facts and figures 2008 (1/2)
GDP billion (USD) GDP per capita 3,909 USD GDP by sector agriculture 11.6 % industry % services % ที่มา : NESDB

12 Thailand facts and figures 2008 (2/2)
population million male million female million labor force million agriculture 42 % industry 20 % services 38 % ที่มา : NSO

13 โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยปี 2551
เกษตร 11.32% แร่และเชื้อเพลิง 6.80% อาหาร 6.59% อื่นๆ 0.0% อุตสาหกรรม 75.29% ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

14 Food Export Contribution to Thai Economy
Unit: Billion Baht 2007 2008 Thai GDP 8,386 8,469 Total Exports 5,255 5,853 Food Exports 613 778 Food exports as % of GDP 7.4 9.1 %Food contribution to total exports 11.8 13.3 ,

15 Thai Food Factory Distribution, 2007
1 Total No. of factories = 11,638 excluding rice milling factories which totaled to >40,000 factories by Capital Investment Small-scale (90.5 %) Large-scale (3.2%) Medium-scale (6.3%) Registered Capital Classification Small < US$ 1.25 million Medium = US$ million Large > US$ 5 million 1US$ = 40 baht Source: NFI Info Database (raw data supported by the Department of Industrial Works

16 In addition to its contribution in the economy, the food sector (primary and processed food producers combined) also provides work to about 66% of the country’s work force.

17 Global Issues climate change water shortage energy problem
population increase emerging diseases food shortage malnutrition longer life span etc.

18 ราคาของพืชผล ($/ton) กับน้ำมันดิบ ($/barrel) มกราคม 2006 – ธันวาคม 2008
Rice Soybean Maize 2006 285 214 103 High 1,016 554 287 2008 551 318 158 Source: Compiled by Clive James, 2009

19 Challenge: global food, feed, fiber and fuel security
population billion billion 90% of population in the South malnutrition / poverty suffer from hunger / malnutrition 852 million afflicted by poverty billion Source: Clive James

20 Food Innovation

21 Knowledge Based Economy
S & T DATA / INFORMATION KNOWLEDGE / KNOW HOW MASS PRODUCTION MARKET ECONOMY 21

22 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กฏระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ทรัพยากร บุคลากร วัตถุดิบต่างๆ เทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ INNOVATION ความต้องการของผู้ผลิต สินค้ามีมูลค่า เป็นผู้นำตลาด ผลกำไร ความต้องการของผู้บริโภค สุขภาพ ความสะดวกสบาย รสชาติ เงินทุน 22

23 อาหารที่ต้องการ ปัจจุบัน / อนาคต
ความสด สะอาด รูปลักษณ์ appearance ความสะดวก รสชาติ palatability: flavor, taste, odor, texture เพื่อสุขภาพ เน้น functionality ของสารอาหาร ความปลอดภัย เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ราคา

24 ข้อพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย Food Safety, Health วัตถุดิบ : ข้าว ลำไย ไก่ กุ้ง อ้อย มันสำปะหลัง เทคโนโลยี : chilling drying enzyme extrusion บรรจุภัณฑ์เหมาะสม ศึกษากฏระเบียบต่างๆ : อย. มกอช. Codex EU

25 โอกาสประเทศไทยเป็นครัวของโลก
อุดมด้วยวัตถุดิบที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการผลิต และปรับตัวรับเทคโนโลยีได้ง่าย ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ สร้างความร่วมมือด้านการค้ากับต่างประเทศ มาตรการอาหารปลอดภัยที่เข้มงวด ค้นคว้าวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาดและพิจารณาอาหารสุขภาพ

26 การสร้างมูลค่าในสินค้า
หน่วย : บาท / ก.ก. 26

27 การสร้างมูลค่าในสินค้า
หน่วย : บาท / ก.ก. 27

28 การสร้างมูลค่าในสินค้า
โยเกิร์ต นมเปรี้ยว นมสด นมกล่อง นมดิบ เนย / เนยแข็ง นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม ไอศกรีม 28

29 การสร้างมูลค่าในสินค้า
กุ้งแห้ง กุ้ง เนื้อกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย กุ้งเทมปุระ แช่แข็ง ต้มยำกุ้ง กุ้งแช่แข็ง เปลือกกุ้ง / หัวกุ้ง อาหารสัตว์ protein hydrolysate chitin / chitosan 29

30 FoodTEC บูรณาการงานวิจัย บูรณาการงานวิจัย มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ แปรรูป
พันธุ์ Food chain ปลูก-เลี้ยง เก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน Breeding (Plant / Animal) Farming system (GAP/ CoC) Pre-harvest & Post-harvest Manufacturing (GMP/HACCP) Food Supply Chain management Consumer / Market FoodTEC Quality Products (Standard) บูรณาการงานวิจัย 30

31 Thank You 31


ดาวน์โหลด ppt ด้วยนวัตกรรมในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google