งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมในยุค วิกฤติเศรษฐกิจ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ ไทย www.fostat.org 12 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมในยุค วิกฤติเศรษฐกิจ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ ไทย www.fostat.org 12 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมในยุค วิกฤติเศรษฐกิจ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ ไทย www.fostat.org 12 มีนาคม 2552

2 OutlineOutline 1. 1.About FoSTAT 2. 2.About Thailand 3. 3.Global crisis 4. 4.Food Innovation

3 Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) www.fostat.org

4 established in 1976 not-for-profit scientific association Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (1/7)

5 Policy: to enhance sustainable development and innovation in the Thai food industry through science and technology Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (2/7)

6 Mission: to create a knowledge-based community of food scientist to help sustain the Thai “Kitchen of the World” by sharing and exchanging knowledge among local and overseas institutions, both academic and private, and strengthening the human resources in the Thai food industry Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (3/7)

7 honorary4persons corporate288companies individual736persons Total1028 persons as of 16 February 2009 Member of FoSTAT (4/7)

8 Activities: Food Innovation Asia Conference “Value Creation through Innovation in Food Technology ” 18-19 June 2009 FoSTAT-Nestle ’ Quiz Bowl, 20 June 2009 FoSTAT-Food Ingredient Asia Conference, 9-11 September 2009 Certified Food Professionals Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (5/7)

9 Activities: Certified Food Professionals ; CFoP ( การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ) food seminars, training, workshop consultancy in food quality and safety systems scientific monograph, food news Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (6/7)

10 Activities: member: FIFSTA, IUFoST, Allied Organization of IFT, Council of Science and Technology Association of Thailand committee, subcommittee, working committee in various aspects of agencies Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) (7/7)

11 GDP260billion (USD) GDP per capita3,909 USD GDP by sector agriculture11.6 % industry45.1 % services43.3 % Thailand facts and figures 2008 (1/2) ที่มา : NESDB

12 population66.50million male32.68million female33.82million labor force37.84million agriculture42 % industry20 % services38 % Thailand facts and figures 2008 (2/2) ที่มา : NSO

13 ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โครงสร้างการส่งออกสินค้า ของไทยปี 2551 อุตสาหกรรม 75.29% แร่และ เชื้อเพลิง 6.80% เกษตร 11.32% อาหาร 6.59% อื่นๆ 0.0 %

14 20072008 Thai GDP8,3868,469 Total Exports5,2555,853 Food Exports 613778 Food exports as % of GDP 7.49.1 %Food contribution to total exports 11.813.3 Unit: Billion Baht Food Export Contribution to Thai Economy

15 Registered Capital Classification Registered Capital Classification Small < US$ 1.25 million Medium = US$ 1.25-5 million Large > US$ 5 million1US$ = 40 baht Small-scale (90.5 %) Large-scale (3.2%) Medium-scale (6.3%) Source: NFI Info Database (raw data supported by the Department of Industrial Works by Capital Investment 11,638 1 Total No. of factories = 11,638 excluding rice milling factories which totaled to >40,000 factories Thai Food Factory Distribution, 2007

16 In addition to its contribution in the economy, the food sector (primary and processed food producers combined) also provides work to about 66% of the country’s work force.

17 Global Issues climate change water shortage energy problem population increase emerging diseases food shortage malnutrition longer life span etc.

18 ราคาของพืชผล ($/ton) กับ น้ำมันดิบ ($/barrel) มกราคม 2006 – ธันวาคม 2008 RiceSoybea n Maize 2006285214103 High1,016554287 2008551318158 Source: Compiled by Clive James, 2009

19 Challenge: global food, feed, fiber and fuel security population 19996 billion 20509 billion 90% of population in the South malnutrition / poverty suffer from hunger / malnutrition 852 million afflicted by poverty 1.3 billion Source: Clive James

20 Food Innovation

21 Knowledge Based Economy S & T DATA / INFORMATION KNOWLEDGE / KNOW HOW MASS PRODUCTION MARKET ECONOMY

22 แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร INNOVATION เทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทรัพยากร บุคลากร วัตถุดิบต่างๆ เงินทุน ความต้องการของผู้ผลิต สินค้ามีมูลค่า เป็นผู้นำตลาด ผลกำไร ความต้องการของผู้บริโภค สุขภาพ ความสะดวกสบาย รสชาติ กฏระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ

23 อาหารที่ต้องการ ปัจจุบัน / อนาคต ความสด สะอาด รูปลักษณ์ appearance ความสะดวก รสชาติ palatability: flavor, taste, odor, texture เพื่อสุขภาพ เน้น functionality ของสารอาหาร ความปลอดภัย เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ราคา

24 ข้อพิจารณาในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย Food Safety, Health วัตถุดิบ : ข้าว ลำไย ไก่ กุ้ง อ้อย มันสำปะหลัง เทคโนโลยี : chilling drying enzyme extrusion บรรจุภัณฑ์เหมาะสม ศึกษากฏระเบียบต่างๆ : อย. มกอช. Codex EU

25 โอกาสประเทศไทยเป็น ครัวของโลก อุดมด้วยวัตถุดิบที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีการผลิตและการแปร รูปที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี ศักยภาพในการผลิต และปรับตัวรับเทคโนโลยีได้ง่าย ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จาก ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ สร้างความร่วมมือด้านการค้ากับ ต่างประเทศ มาตรการอาหารปลอดภัยที่ เข้มงวด ค้นคว้าวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ ตลาดและพิจารณาอาหารสุขภาพ

26 การสร้างมูลค่าใน สินค้า หน่วย : บาท / ก. ก.

27 การสร้างมูลค่าใน สินค้า หน่วย : บาท / ก. ก.

28 โยเกิร์ต นมเปรี้ยว นมสด นมกล่อง นมดิบ เนย / เนยแข็ง นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม ไอศกรีม การสร้างมูลค่าใน สินค้า

29 กุ้งแห้ง กุ้ง เนื้อกุ้งก๋วยเตี๋ยวผัด ไทย กุ้งเทมปุระ แช่ แข็ง ต้มยำกุ้ง กุ้งแช่แข็ง เปลือกกุ้ง / หัวกุ้ง อาหารสัตว์ protein hydrolysate chitin / chitosan การสร้างมูลค่าใน สินค้า

30 พันธุ์ Food chain ปลูก - เลี้ยง เก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน FoodTEC บูรณาการ งานวิจัย Breeding (Plant / Animal) Farming system (GAP/ CoC) Pre-harvest & Post-harvest Manufacturing (GMP/HACCP) Food Supply Chain management Consumer / Market Quality Products (Standard)

31 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมในยุค วิกฤติเศรษฐกิจ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ ไทย www.fostat.org 12 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google