งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของแบตเตอรี่ เป็นแหล่งให้ พลังงานแก่ ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ในรถเมื่อระบบ ไฟฟ้าในรถ ต้องการ กำลังไฟฟ้า มากกว่าที่ระบบ จ่ายไฟของรถจะ จ่ายได้ เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของแบตเตอรี่ เป็นแหล่งให้ พลังงานแก่ ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ในรถเมื่อระบบ ไฟฟ้าในรถ ต้องการ กำลังไฟฟ้า มากกว่าที่ระบบ จ่ายไฟของรถจะ จ่ายได้ เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หน้าที่ของแบตเตอรี่ เป็นแหล่งให้ พลังงานแก่ ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ในรถเมื่อระบบ ไฟฟ้าในรถ ต้องการ กำลังไฟฟ้า มากกว่าที่ระบบ จ่ายไฟของรถจะ จ่ายได้ เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ ระบบจุดระเบิดให้แก่ เครื่องยนต์ เพื่อให้ เครื่องยนต์หมุน และติดเครื่องได้

4 แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร... 2PbSO 4 + 2H 2 O แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้า - เคมี โดยเก็บ แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้า - เคมี โดยเก็บ พลังงานเคมีไว้และจ่าย ออกมาโดยถูกเปลี่ยน เป็น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมีไว้และจ่าย ออกมาโดยถูกเปลี่ยน เป็น พลังงานไฟฟ้า + Pb PbO 2 2H 2 SO 4 ประจุไฟ คายไฟ

5 ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับ... จำนวนแผ่นหรือปริมาณของสารที่ทำหน้าที่เก็บไฟภายในแผ่นธาตุ ลักษณะ และคุณสมบัติของแผ่นกั้น รูพรุนของแผ่นธาตุบวกและลบ อุณหภูมิภายในหม้อแบตเตอรี่ การนำไฟไปใช้มากหรือน้อย ความเข้มข้นของน้ำกรด ความหนาของแผ่นธาตุ

6 สอบถามเพิ่มเติม …. ฝ่ายประกันคุณภาพ ( โรงงาน ) โทร : (662) 389- 4686-7 389- 3411-5 389- 3411-5 โทรสาร : 389- 4377 Yuasa@yuasathai.com www.yuasathai.com


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของแบตเตอรี่ เป็นแหล่งให้ พลังงานแก่ ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ในรถเมื่อระบบ ไฟฟ้าในรถ ต้องการ กำลังไฟฟ้า มากกว่าที่ระบบ จ่ายไฟของรถจะ จ่ายได้ เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google