งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ
หน้าที่ของแบตเตอรี่ เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถเมื่อระบบไฟฟ้าในรถต้องการกำลังไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบจ่ายไฟของรถจะจ่ายได้ เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ ระบบจุดระเบิดให้แก่ เครื่องยนต์ เพื่อให้ เครื่องยนต์หมุน และติดเครื่องได้

3 พลังงานเคมีไว้และจ่ายออกมาโดยถูกเปลี่ยน เป็นพลังงานไฟฟ้า
แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร... แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า-เคมี โดยเก็บ พลังงานเคมีไว้และจ่ายออกมาโดยถูกเปลี่ยน เป็นพลังงานไฟฟ้า 2H2SO4 คายไฟ + Pb PbO2 2PbSO H2O ประจุไฟ

4 ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับ...
ความหนาของแผ่นธาตุ ความเข้มข้นของน้ำกรด การนำไฟไปใช้มากหรือน้อย อุณหภูมิภายในหม้อแบตเตอรี่ รูพรุนของแผ่นธาตุบวกและลบ ลักษณะ และคุณสมบัติของแผ่นกั้น จำนวนแผ่นหรือปริมาณของสารที่ทำหน้าที่เก็บไฟภายในแผ่นธาตุ

5 ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) 389-4686-7 389-3411-5
สอบถามเพิ่มเติม…. ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟ ให้แก่มอเตอร์สตาร์ท และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google