งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ 5. จุกปิด (Vent Pulg) 2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 1. ขั้วแบตเตอรี่ ( Connector Pole) 4. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) 7. ขั้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ 5. จุกปิด (Vent Pulg) 2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 1. ขั้วแบตเตอรี่ ( Connector Pole) 4. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) 7. ขั้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ 5. จุกปิด (Vent Pulg) 2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 1. ขั้วแบตเตอรี่ ( Connector Pole) 4. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) 7. ขั้ว (Terminal Pole) 6. เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container & Lid) 3. แผ่นกั้น (Separator & Glass mat)

4 แผ่นธาตุลบ (Negative Plates) ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ แผ่นธาตุตะกั่วที่มีรูพรุน เป็นส่วนสำคัญช่วยเก็บไฟเหมือนแผ่นธาตุบวก

5 แผ่นกั้น แผ่นกั้น (Separators & Glass mat) ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน เช่น กระดาษสังเคราะห์ยาง, พลาสติก ป้องกันไม่ให้แผ่นธาตุบวกและลบแตะกันป้องกันการลัดวงจร แผ่นกั้น แผ่นธาตุลบ แผ่นธาตุบวก

6 ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) สารเลดเปอร์ออกไซด์ สีน้ำตาลแก่ เป็นส่วนสำคัญช่วยเก็บประจุไฟ แผ่นธาตุบวกที่ดี ควรมีรูพรุนมาก เพื่อให้น้ำกรดเข้าทำปฏิกริยาได้มาก

7 จุกปิด (Vent plugs) ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ ทำด้วยยางแข็ง หรือพลาสติก เช่นเดียวกับเปลือกหม้อของแบตเตอรี่ เช่นเดียวกับเปลือกหม้อของแบตเตอรี่ จุกปิดทำหน้าที่ระบายความร้อน และแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะใช้งาน

8 ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container & Lid)

9 สอบถามเพิ่มเติม …. ฝ่ายประกันคุณภาพ ( โรงงาน ) โทร : (662) 389- 4686-7 389- 3411-5 389- 3411-5 โทรสาร : 389- 4377 Yuasa@yuasathai.com www.yuasathai.com


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่ 5. จุกปิด (Vent Pulg) 2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 1. ขั้วแบตเตอรี่ ( Connector Pole) 4. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) 7. ขั้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google