งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา : การประจุไฟที่มาก เกินไป (Over Charging) ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา : การประจุไฟที่มาก เกินไป (Over Charging) ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปัญหา : การประจุไฟที่มาก เกินไป (Over Charging) ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง อุณหภูมิสูงขึ้นมาก ทำให้แผ่นธาตุเสื่อม อุณหภูมิสูงขึ้นมาก ทำให้แผ่นธาตุเสื่อม แผ่นธาตุ งอโค้ง แผ่นธาตุ งอโค้ง ลดอายุ การใช้ งานของ แบตเตอรี่ ลดอายุ การใช้ งานของ แบตเตอรี่ Over Charging Effect Effect

4 ปัญหา : ปัญหา : การประจุไฟที่น้อย เกินไป (Under Charge) เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ ส่งผลให้ประจุไฟได้ยาก แผ่นธาตุจะเสื่อมสภาพ

5 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ เกิดตะกอน ที่อยู่ส่วนล่าง ของหม้อแบตเตอรี่ มากเกินไป เกิดจากการแตกหัก หรือการเสื่อมสภาพ ของแผ่นกั้นระหว่าง แผ่นธาตุบวกและ แผ่นธาตุลบ การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่ (Short Circuit)

6 ปัญหา ปัญหา : การเกิดซัลเฟชั่น (Sulfation) แผ่นธาตุที่มีผลึกซัลเฟตสีขาว เกาะติดอยู่ที่บริเวณแผ่นธาตุ เกิดจาก ….. ปล่อยทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆ โดยไม่นำไปใช้ การประจุไฟที่น้อยเกินไป (Under Charging) แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด

7 องค์ประกอบที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ปัญหาที่เกิดกับแบตเตอรี่.. น้ำยา Electrolyte ที่เติมเข้าไปครั้งแรก ไม่บริสุทธิ์ น้ำกลั่นที่เติมเข้าไป ไม่บริสุทธิ์

8 สอบถามเพิ่มเติม …. ฝ่ายประกันคุณภาพ ( โรงงาน ) โทร : (662) 389- 4686-7 389- 3411-5 389- 3411-5 โทรสาร : 389- 4377 Yuasa@yuasathai.com www.yuasathai.com


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา : การประจุไฟที่มาก เกินไป (Over Charging) ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google