งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง
ปัญหา : การประจุไฟที่มากเกินไป (Over Charging) สึกกร่อนจากแผ่นธาตุ ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ ลดอายุ การใช้ งานของ แบตเตอรี่ อุณหภูมิสูงขึ้นมาก ทำให้แผ่นธาตุเสื่อม Over Charging Effect น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง แผ่นธาตุ งอโค้ง

3 ปัญหา : การประจุไฟที่น้อยเกินไป (Under Charge)
เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ ส่งผลให้ประจุไฟได้ยาก แผ่นธาตุจะเสื่อมสภาพ

4 การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่ (Short Circuit) เกิดจากการแตกหัก หรือการเสื่อมสภาพ ของแผ่นกั้นระหว่าง แผ่นธาตุบวกและ แผ่นธาตุลบ เกิดตะกอน ที่อยู่ส่วนล่าง ของหม้อแบตเตอรี่ มากเกินไป

5 แผ่นธาตุที่มีผลึกซัลเฟตสีขาว เกาะติดอยู่ที่บริเวณแผ่นธาตุ เกิดจาก…..
ปัญหา : การเกิดซัลเฟชั่น (Sulfation) แผ่นธาตุที่มีผลึกซัลเฟตสีขาว เกาะติดอยู่ที่บริเวณแผ่นธาตุ เกิดจาก….. ปล่อยทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆ โดยไม่นำไปใช้ การประจุไฟที่น้อยเกินไป (Under Charging) แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด

6 องค์ประกอบที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ปัญหาที่เกิดกับแบตเตอรี่.. องค์ประกอบที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ น้ำกลั่นที่เติมเข้าไป ไม่บริสุทธิ์ น้ำยา Electrolyte ที่เติมเข้าไปครั้งแรก ไม่บริสุทธิ์

7 ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) 389-4686-7 389-3411-5
สอบถามเพิ่มเติม…. ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt ทำให้ผงตะกั่วเกิดการ น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมาก ทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google