งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของแบตเตอรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
1. ขั้วแบตเตอรี่ (Pole) 2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 3. แผ่นกั้น (Separator & Glass mat) 4. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) 5. จุกปิด (Vent Pulg) 6. เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container & Lid) 7. ขั้ว (Terminal Pole)

3 แผ่นธาตุตะกั่วที่มีรูพรุน เป็นส่วนสำคัญช่วยเก็บไฟ
ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ แผ่นธาตุตะกั่วที่มีรูพรุน เป็นส่วนสำคัญช่วยเก็บไฟ เหมือนแผ่นธาตุบวก แผ่นธาตุลบ (Negative Plates)

4 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
แผ่นกั้น (Separators & Glass mat) ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน เช่น กระดาษสังเคราะห์ ยาง, พลาสติก ด้านหนึ่งเป็นลูกคลี่นเพื่อ เพิ่มปริมาณน้ำกรด และ ทำให้น้ำยากระจายทั่วแผ่น ป้องกันไม่ให้แผ่นธาตุบวก และลบแตะกัน ป้องกันการลัดวงจร

5 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
สารเลดเปอร์ออกไซด์ สีน้ำตาลแก่ เป็นส่วนสำคัญช่วยเก็บประจุไฟ แผ่นธาตุบวกที่ดี ควรมีรูพรุนมาก เพื่อให้น้ำกรดเข้าทำปฏิกริยาได้มาก แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)

6 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
จุกปิดทำหน้าที่ระบายความร้อน และแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะใช้งาน จุกปิด (Vent plugs) ทำด้วยยางแข็ง หรือพลาสติก เช่นเดียวกับเปลือกหม้อของแบตเตอรี่

7 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container & Lid)

8 ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) 389-4686-7 389-3411-5
สอบถามเพิ่มเติม…. ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของแบตเตอรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google