งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเติมน้ำกรด ใช้น้ำกรดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง ใส่น้ำกรดลงในทุกช่องแบตเตอรี่จนถึงระดับ UPPER ตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในร่มประมาณ 0.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเติมน้ำกรด ใช้น้ำกรดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง ใส่น้ำกรดลงในทุกช่องแบตเตอรี่จนถึงระดับ UPPER ตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในร่มประมาณ 0.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเติมน้ำกรด ใช้น้ำกรดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง ใส่น้ำกรดลงในทุกช่องแบตเตอรี่จนถึงระดับ UPPER ตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในร่มประมาณ 0.5 ชม. เพื่อให้ซึมเข้าแผ่นธาตุ ถ้าน้ำกรดลดลง ให้เติมน้ำกรดอีกครั้งจนถึงระดับ UPPER

3 น้ำกรด (Electrolyte) เป็นน้ำกรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid)
เป็นตัวนำไฟฟ้าระหว่างแผ่นธาตุบวก และลบ น้ำกรดที่ใช้ในประเทศไทยควรมีค่า ถ.พ. ระหว่าง ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

4 การคำนวณการประจุไฟ การชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่ใหม่มี 2 วิธี คือแบบมาตรฐาน และแบบเร็ว วิธีการ แบบมาตรฐาน แบบเร็ว ระยะเวลา ในการชาร์จ 3-7 ชั่วโมง 30 นาที - 1 ชั่วโมง การใช้กระแสไฟ ในการชาร์จ ความจุแบตเตอรี่ x 1/10 = 1A YB3L-B 3Ah 3x1/10 = 0.3A YTZ3 2.5Ah 2.5X1/10=0.25A YTZ5S 3.5Ah 3.5X1/10=0.35A YTZ6 5Ah 5X1/10 = 0.35 Ah ต่ำสุด ความจุแบตเตอรี่ x1/2=25A ต่ำ 3 x 1/2 = 1.5 A 2.5X1/2 = 1.25 A 3.5X1/2 = 1.75 A 5X1/2 = A สูงสุด ความจุแบตเตอรี่ x1/1=1A สูง 3 x 1/1 = 3 A 2.5X1/1 = 2.5A 3.5X1/1 = 3.5 A 5X1/ = 5 A

5 ข้อควรระวังระหว่างการชาร์จ...
หมุนสวิทซ์เครื่องชาร์จไปที่ OFF ก่อนการต่อสายไฟชาร์จกับขั้วแบตเตอรี่ ระมัดระวังการเกิดไฟลัดวงจร หรือการเกิดประกายไฟที่แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่อุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 47 องศาเซลเซียส ในระหว่างการชาร์จ ควรหยุดการขาร์จ และปล่อยให้แบตเตอรี่ เย็นลงเสียก่อน

6 ค่าโวลท์คงที่ติดต่อกัน
ข้อสังเกตุเมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็มแล้ว ค่า ถ.พ. ของน้ำกรดคงที่ ติดต่อกัน 3 ครั้ง ค่าโวลท์คงที่ติดต่อกัน 3 ครั้ง

7 เครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำกรด (ค่าความถ่วงจำเพาะ : ถ.พ.)
ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) เครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำกรด (ค่าความถ่วงจำเพาะ : ถ.พ.) ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่นั้นจำเป็นต้องประจุไฟหรือยัง ทราบถึงความผิดปกติของแบตเตอรี่แต่ละช่อง

8 Hydrometer ...ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่แต่ละช่อง
หรือการลัดวงจรภายในช่องใด ช่องหนึ่ง... วัดค่า ถ.พ. (ความถ่วงจำเพาะ) ของทุกช่องแบตเตอรี่ว่ามีค่า ถ.พ. เท่ากันทุกช่องหรือไม่…. ถ้ามีช่องใด ช่องหนึ่งมีค่า ถ.พ. ต่ำกว่าช่องอื่น สามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดการลัดวงจรในช่องนั้น

9 ปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V)
Hydrometer ...ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่นั้น จำเป็นต้องประจุไฟหรือยัง.. ปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ความถ่วงจำเพาะ ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V) 100 % 75 % 50 % 25 % 1.250 1.230 1.200 1.170 12.60 12.40 12.20 12.00 ต้องนำไปอัดไฟใหม่

10 ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) 389-4686-7 389-3411-5
สอบถามเพิ่มเติม…. ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt การเติมน้ำกรด ใช้น้ำกรดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง ใส่น้ำกรดลงในทุกช่องแบตเตอรี่จนถึงระดับ UPPER ตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในร่มประมาณ 0.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google