งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา ทคนิคการ สอน : ทคนิคการ สอน : 1

2 ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา พะเยา สงบ ร่มเย็น ผาสุก สงบ ร่มเย็น ผาสุกและ พิทักษ์รักษา สถาบัน 2 2

3 2. พยากรณ์ไม่ได้ 1. สับสน อลหม่าน 3. การแข่งขันสูง 4. รวดเร็ว ฉับพลัน 5. ความจริง เทียม 6. ข้อมูล ความรู้ คืออาวุธ 7. สร้างเครือข่าย ร่วมกัน โลกปัจจุบัน ประการ 3

4 1. M usic : เสียงดนตรี 2. M ovie : ภาพยนตร์ 3. M edia : สื่อ สารสนเทศ 4. M obile : มือถือ 5. M odern Trade : ร้านค้าสมัยใหม่ 6. M otorcycle : จักรยานยนต์ 7. M oney : ใช้สตางค์ เก่ง โลกของเยาวชน/วัยรุ่น/คนยุคใหม่ 4

5 ไปงานพิธี มีพิธีที่ต้องไป วัด ไปงานพิธี มีพิธีที่ต้องไป วัด คนไปเข้าอบรม คนไปเข้าอบรม ส่วนใหญ่เป็นคน สูงอายุที่เข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นคน สูงอายุที่เข้าวัด เป็นประจำ เป็นประจำ ผู้ฟังการเผยแผ่... พระพุทธศาสนา 5

6 6 สิ่งที่คนรุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจ พระพุทธศาสนา 1. เทคนิคการสวด + เทศน์ + สอน เหมาะสำหรับคนเทศน์เอง 3. การสวดยาว ฯลฯ ยาว ยาก มาก 2. ผู้ฟัง ฟังไม่เข้าใจ ( เพราะเป็น บาลี ) 4. แบบแผนทางพระ ยังเป็น แบบเดิม ไม่เปลี่ยน / ปฏิรูป 5. ใช้เวลามาก สมาธิคนรุ่นใหม่ รับไม่ไหว 6

7 1. ให้เข้าใจง่าย ฟังได้ราบรื่น ต้องมีผู้ แสดงให้เข้าใจได้ 2. สั้น กระชับ ไม่ยาว ไม่น่าเบื่อ 3. มีคำแปล และ สามารถยกตัวอย่าง ให้ เห็นจริง 4. อิงทางโลก เปรียบเทียบ ให้เห็น 5. ศึกษา ( ปัญหา ) โลกของอาณาจักร ให้ ทัดเทียมกับ พุทธจักร 6. ลดพิธีการ ขั้นตอน 7. ปฏิรูปให้ไปสู่...... ความสนใจของ คนยุคใหม่ เทคนิคที่ควรพิจารณา ทำ อย่างไรให้...... 7

8 8 1.ต้องชัดเจน (clear) 2.ได้สาระถูกต้อง (correct) 3.สั้นกระชับ (concise) มีประเด็น 1-2-3 4.ผู้อื่นคล้อยตามได้หรือไม่ (consider) 5.สุภาพ (courteous) เหมาะควร พอดี 6.พยายามให้เป็นในทางสร้างสรรค์ (concrete) มีน้ำคำ 7.ความครบถ้วนสมบูรณ์ (complete) มีลงท้าย + ให้คม 7 C 8 ต้อง สื่อสารดี เทคนิคการสอน : การนำเสนอ

9 สร้าง กว๊าน พะเยา ลือเลื่อง เมืองแห่ง กว๊าน พะเยา : สงบ ร่มเย็น ผาสุก และ พิทักษ์รักษาสถาบัน สร้าง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นำพะเยา สร้าง พะเยา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตาม พระราชดำริ สร้าง เกษตร ปลอดภัย สายใย พะเยา สร้าง เด็ก เยาวชน และสตรี ศรีพะเยา สร้าง พะเยา ศูนย์กลาง ยางพารา แห่ง ล้านนา สร้าง บ้านสวย เมืองงาม นาม พะเยา 9

10 สำนักงานจังหวัดพะเยา 10


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดรา ชคฤห์ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google