งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา e-mail: n_1_0_3_4@hotmail.com Tel.083-4734168

2 เครื่องมือวัด (Instrumentation) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

3 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) อะนาลอก (Analog) ดิจิตอล (Digital)

4 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) ใช้วัดหาค่าทาง ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ - ค่า แรงดันไฟฟ้า - ค่า กระแสไฟฟ้า - ค่าความ ต้านทาน

5 ส่วนประกอบของมัลติ มิเตอร์แบบเข็ม หน้าปัด มิเตอร์ แสดง สเกล เข็ม มิเตอร์ สวิตช์ เลือกย่าน วัด จุดเสียบวัด สัญญาณ Output เสียบสาย ขั้วบวก เสียบสายขั้ว ลบ

6 ส่วนประกอบของสเกล หน้าปัด 1. สเกลอ่านค่าความต้านทาน 2. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรง และแรงดันไฟ สลับ 3. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรงที่มี 0 อยู่กึ่งกลาง 4. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟสลับสูงสุด 2.5 V 5. สเกลอ่านค่าอัตราขยายกระแส ของ ทรานซิสเตอร์ (hFE) 6. สเกลอ่านเดซิเบล (dB) 7. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรง (LV) เมื่อตั้งย่าน วัดกระแสที่โอห์ม 8. สเกลอ่านค่ากระแสไฟตรง (LI) เมื่อตั้งย่าน วัดกระแสที่โอห์ม 9. สเกลอ่านค่าเมื่อทดสอบแบตเตอรี่ 10. กระจกเงา 11. หลอด LED บอกการต่อวงจร

7 ส่วนประกอบของสเกล หน้าปัด ( ต่อ ) สเกลอ่านค่าแรงดันและ กระแส สเกลค่าคาม ต้านทาน

8 สวิตช์เลือกย่าน การวัด วัดค่า แรงดันไฟฟ้ า DC วัดค่า กระแสไฟฟ้า DC วัดค่า แรงดันไฟฟ้ า AC วัดค่าความ ต้านทาน

9 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage) ทั้งหมด 7 ย่าน คือ 0.1 V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1,000V

10 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

11

12

13

14

15

16

17

18 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current) ทั้งหมด 4 ย่าน คือ 50uA, 2.5mA, 25mA และ 0.25 mA

19 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)

20

21

22

23 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความ ต้านทาน ทั้งหมด 5 ย่าน คือ x1, x10, x100, x1k และ x10k

24 10 x100kΩ = 1000kΩ = 1MΩ ตัวคูณ ( ย่านวัด ) ค่าที่อ่านได้จาก สเกล การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความ ต้านทาน

25 24 x1kΩ = 24kΩ อ่านว่า 24 กิโลโอห์ม ตัวคูณ ( ย่านวัด ) ค่าที่อ่านได้จาก สเกล การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความ ต้านทาน

26 44 x10Ω = 440Ω ตัวคูณ ( ย่านวัด ) ค่าที่อ่านได้จาก สเกล การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความ ต้านทาน

27 95 x1Ω = 95Ω ตัวคูณ ( ย่านวัด ) ค่าที่อ่านได้จาก สเกล การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความ ต้านทาน

28 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter) ดิจิตอล (Digital)

29 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

30 หน้าจอแสดงค่าที่วัดได้เป็น ตัวเลข

31


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google