งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เพื่อ การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง จ. นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เพื่อ การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง จ. นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เพื่อ การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง จ. นครสวรรค์

2 ป้ายสถานีฯ

3 1. นางจุรีย์พร ทิมพูล นฟส. ชง. 2. นายพศพงศ์ พฤษชาติ ผอ. สวศ. นว. 3. นางจารุนันท์ มาศเกษม พนง. ธุรการ. ชง. 4. นายสมควร บัวเริง พนง. ขับรถยนต์ ส.2 5. นายเมธากูร นาคเมือง นฟส. ปง. 6. นายแสงสูรย์ สงพูล นฟส. ชง. 7. นายไพวัลย์ แข็งธัญกรณ์ พนง. รักษาความปลอดภัย 8. นางทุเรียน แข็งธัญกรณ์ พนง. ทำความสะอาด 9. น. ส. ชิดาวัลย์ อุดมรัตนานันท์ พนง. ธุรการ

4 . คณะเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ อาคารที่ ทำการฯ

5

6

7 คณะเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันใส่เสื้อสีขาวเพื่อ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556


ดาวน์โหลด ppt สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เพื่อ การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง จ. นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google