งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com ผบ. บชร. ๒ และภริยา เป็นประธาน ถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com ผบ. บชร. ๒ และภริยา เป็นประธาน ถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com ผบ. บชร. ๒ และภริยา เป็นประธาน ถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงาน ประจำปี ๕๗ ณ วัดท่ามะยม ต. จอหอ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๔ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และภริยา เป็นประธาน ถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงาน ประจำปี ๕๗ ณ วัดท่ามะยม ต. จอหอ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๔ เม. ย. ๕๗ เสธ. บชร. ๒ ถวายเครื่องราช สักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๖ เม. ย. ๕๗ เสธ. บชร. ๒ ถวายเครื่องราช สักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๖ เม. ย. ๕๗ รอง ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับคณะ กฝกบ. กฝร. ๕๗ ในการเยี่ยมชม ระบบการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ และชมการสาธิตการจัดส่วนแยกของ บชร. ๒ เมื่อ ๙ เม. ย. ๕๗ รอง ผบ. บชร. ๒ นำกำลังพลและครอบครัว นขต. บชร. ๒ พร้อมด้วยคณะ บุคคลทั่วไป ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวน้อมรับพร ผบ. บชร. ๒ และภริยา ตลอดถึง ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ฯประจำปี ๕๗ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อย ทรัพย์ เมื่อ ๑๗ เม. ย. ๕๗ รอง ผบ. บชร. ๒ นำกำลังพลและครอบครัว นขต. บชร. ๒ พร้อมด้วยคณะ บุคคลทั่วไป ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวน้อมรับพร ผบ. บชร. ๒ และภริยา ตลอดถึง ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ฯประจำปี ๕๗ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อย ทรัพย์ เมื่อ ๑๗ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะตรวจความพร้อมในการจัด ร้อย. รส. นขต. บชร. ๒ จำนวน ๒ กองร้อย พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อ สถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ณ สนามฝึก พัน. ซบร. ๒๒และ พัน. สพ. กระสุน ๒๒ฯ เมื่อ ๑๘ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะตรวจความพร้อมในการจัด ร้อย. รส. นขต. บชร. ๒ จำนวน ๒ กองร้อย พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อ สถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ณ สนามฝึก พัน. ซบร. ๒๒และ พัน. สพ. กระสุน ๒๒ฯ เมื่อ ๑๘ เม. ย. ๕๗

2 รอง. ผบ. บชร. ๒ ( ๑ ) ให้การ ต้อนรับ ผอ. กสท. กบ. ทบ. พร้อม คณะในการตรวจเยี่ยมหน่วย ด้าน สารสนเทศ ทางการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องประชุม บก. บชร. ๒ เมื่อ ๒๓ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./ น. ให้การต้อนรับ พล. อ. สถิต แจ่มจำรัส ผอ. สปร. ทบ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./ น. เมื่อ ๒๔ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./ น. ให้การต้อนรับ พล. อ. สถิต แจ่มจำรัส ผอ. สปร. ทบ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./ น. เมื่อ ๒๔ เม. ย. ๕๗ โครงการ MOU ระหว่าง บชร. ๒ กับ วิทยาลัยธุรกิจและการท่องเที่ยว จว. น. ม. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จว. น. ม. วันที่ ๒๘ มี. ค. ๕๗ โครงการ MOU ระหว่าง บชร. ๒ กับ วิทยาลัยธุรกิจและการท่องเที่ยว จว. น. ม. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จว. น. ม. วันที่ ๒๘ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสนามยิงปืน ๑, ๐๐๐ นิ้ว, และ การ สร้างแก้มลิงเก็บกักน้ำเพื่อชะลอการท่วมขังของน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดู แล้ง ณ พื้นที่หน่วย บชร. ๒ เมื่อ ๑๘ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสนามยิงปืน ๑, ๐๐๐ นิ้ว, และ การ สร้างแก้มลิงเก็บกักน้ำเพื่อชะลอการท่วมขังของน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดู แล้ง ณ พื้นที่หน่วย บชร. ๒ เมื่อ ๑๘ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ทหารกองประจำการ ที่รับ ราชการครบกำหนดปลดเป็นทหารกองเกินตาม พรบ. ว่าด้วยการรับราชการ ทหาร ของหน่วย บชร. ๒ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๒๘ เม. ย. ๕๗ ภาพ / ข่าวโดย จ. ส. อ. ภูวนารถ คะเรรัมย์ ชรก. ปชส. บชร. ๒, ตรวจ, ทาน พ. อ. ไชยนคร กิจคณะ หก. กยข. บฃชร. ๒ อนุมัติข่าว พล. ต. มารุต ลิ้มเจริญ ผบ. บชร. ๒ ผบ. บชร. ๒ ร่วมพิธีอำลาธงไชยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ หน่วย ทภ. ๒ โดยมี มทภ. ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ. ๒ เมื่อ ๒๘ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ร่วมพิธีอำลาธงไชยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ หน่วย ทภ. ๒ โดยมี มทภ. ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ. ๒ เมื่อ ๒๘ เม. ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com ผบ. บชร. ๒ และภริยา เป็นประธาน ถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google