งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
Vision ASCom 2 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com People ปีที่ ๔๗ ประจำเดือน เม.ย.๕๗ โดย กยข.บชร.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โทร.๐๔๔-๓๕๓๕๔๕ ต่อ ๒๓๑๓๔ เสธ.บชร.๒ ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๖ เม.ย.๕๗ ผบ.บชร.๒ และภริยา เป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเปิดงานประจำปี ๕๗ ณ วัดท่ามะยม ต.จอหอ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๔ เม.ย.๕๗ รอง ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับคณะ กฝกบ.กฝร.๕๗ ในการเยี่ยมชมระบบการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ และชมการสาธิตการจัดส่วนแยกของ บชร.๒ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๗ รอง ผบ.บชร.๒ นำกำลังพลและครอบครัว นขต.บชร.๒ พร้อมด้วยคณะบุคคลทั่วไป ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวน้อมรับพร ผบ.บชร.๒ และภริยา ตลอดถึงผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ฯประจำปี ๕๗ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗ ผบ.บชร.๒ และคณะตรวจความพร้อมในการจัด ร้อย.รส. นขต.บชร.๒ จำนวน ๒ กองร้อย พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ณ สนามฝึก พัน.ซบร.๒๒และ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ฯ เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๗

2 เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๒ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
ผบ.บชร.๒ และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว , และ การสร้างแก้มลิงเก็บกักน้ำเพื่อชะลอการท่วมขังของน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ พื้นที่หน่วย บชร.๒ เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./น. ให้การต้อนรับ พล.อ.สถิต แจ่มจำรัส ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาค ตอ./น. เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๕๗ รอง.ผบ.บชร.๒(๑) ให้การต้อนรับ ผอ.กสท.กบ.ทบ. พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมหน่วย ด้านสารสนเทศ ทางการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องประชุม บก.บชร.๒ เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๗ โครงการ MOU ระหว่าง บชร.๒ กับ วิทยาลัยธุรกิจและการท่องเที่ยว จว.น.ม. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จว.น.ม. วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบกำหนดปลดเป็นทหารกองเกินตาม พรบ.ว่าด้วยการรับราชการทหาร ของหน่วย บชร.๒ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗ ผบ.บชร.๒ ร่วมพิธีอำลาธงไชยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ หน่วย ทภ.๒ โดยมี มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๒ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗ ภาพ/ข่าวโดย จ.ส.อ.ภูวนารถ คะเรรัมย์ ชรก.ปชส.บชร.๒,ตรวจ,ทาน พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ หก.กยข.บฃชร.๒ อนุมัติข่าว พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.บชร.๒


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google