งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรนับที่เป็น วงจรรวม. 7493( วงจรนับเลขฐาน 2 ขนาด 4 บิต ) Logic Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรนับที่เป็น วงจรรวม. 7493( วงจรนับเลขฐาน 2 ขนาด 4 บิต ) Logic Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรนับที่เป็น วงจรรวม

2 7493( วงจรนับเลขฐาน 2 ขนาด 4 บิต ) Logic Diagram

3 การจัดวางขา

4 ตารางความจริง ( ลำดับการ นับ ) นับ เอาต์พุต QDQD QCQC QBQB QAQA 0LLLL 1LLLH 2LLHL 3LLHH 4LHLL 5LHLH 6LHHL 7LHHH

5 ตารางความจริง ( ลำดับการ นับ ) ต่อ นับ เอาต์พุต QDQD QCQC QBQB QAQA 8HLLL 9HLLH 10HLHL 11HLHH 12HHLL 13HHLH 14HHHL 15HHHH

6 ตารางความจริง ( การนับ และ CLR) อินพุตรี เซต เอาต์พุต R 0 ( 1) R 0 ( 2) QDQD QCQC QBQB QAQA HHLLLL LX Count XL

7 ตัวอย่างการต่อใช้งาน วงจรนับขึ้น 3 บิต

8 ตัวอย่างการต่อใช้งาน วงจรนับขึ้น 4 บิต

9 7490 : วงจรนับ 10 (Decade counter) Logic Diagram

10 การจัดวางขา

11 ตารางความจริง ( ลำดับการ นับ )

12 ตารางความจริง ( การนับ และ CLR)

13 วงจรนับ 10 (0-9)

14 74193 : วงจรนับขึ้น / ลง ขนาด 4 บิต (4 bit up/down counter) Logic Diagram

15 การจัดวางขา

16 Timing Diagram


ดาวน์โหลด ppt วงจรนับที่เป็น วงจรรวม. 7493( วงจรนับเลขฐาน 2 ขนาด 4 บิต ) Logic Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google