งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก โดยจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก โดยจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก โดยจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล

2 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ป่าประเภทนี้มีประมาณ 30% ของเนื้อที่ป่าทั้งประเทศ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดไม่ผลัดใบคือ มีใบเขียวตลอดเวลา

3 ป่าดิบเขา ส่วนใหญ่อยู่บนเขาสูง ต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอกสวยงาม มอส เฟิร์น ไลเคน เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีพวกกล้วยไม้ และพืชพวกปรสิตอีกมากมาย

4 ป่าชายเลน หรือเรียกอีกชื่อหนี่งคือ ป่าไม้โกงกาง เป็นป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบ ขึ้นตามริมฝั่งทะเลในประเทศไทย พบป่าชายเลนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ลักษณะพืชต้องทนต่อน้ำที่มีความเค็มและมีออกซิเจนน้อย

5 ป่าชายเลน

6 ป่าพรุ เป็นป่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่พรุที่เต็มไปด้วยซากพืชที่กองทับถมกัน ในเวลาที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี พันธุ์พืชในป่าพรุมีทั้งพืชล้มลุก ไม้เถา ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น

7 ป่าพรุ

8 2. ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)

9 ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าไม้ผลัดใบ ที่ต้นไม้ส่วนใหญ่พบทั้งในฤดูร้อน และผลิใบใหม่ในฤดูฝนขึ้นอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มีพันธุ์ไม้มีค่าหลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า

10 ป่าเต็งรัง ชาวบ้านเรียกว่า ป่าแพะ เพราะมักขึ้นบนดินที่เป็นดินลูกรังสีแดง คล้ายขี้แพะ เป็นป่าโปร่งพบมากตาม ภาคอีสานของไทย บริเวณพื้นที่ป่า เป็นทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับเป็นอาหาร ของสัตว์ป่า พืชส่วนใหญ่เป็นตระกูลยาง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง เมล็ดของพันธุ์พืชพวกนี้ มีปีกช่วยพยุงให้กระจายพันธุ์ ไปไกลจากต้นได้

11 ที่มา : อภิเษก ปั้นสุวรรณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.2541. http://www.environnet.in.th/kids/evdb/forest/forest02.html http://www.se-ed.net/savebird/Forest.htm#4 http://www.dnp.go.th/MFCD14/index_link/varieties/dataforestK.G.htm


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก โดยจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google