งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ “ วันนี้คุณปิดแอร์ก่อนออก จากห้องแล้วหรือยัง ” โดยครูพรเทพ ( ครู กอล์ฟ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ “ วันนี้คุณปิดแอร์ก่อนออก จากห้องแล้วหรือยัง ” โดยครูพรเทพ ( ครู กอล์ฟ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ “ วันนี้คุณปิดแอร์ก่อนออก จากห้องแล้วหรือยัง ” โดยครูพรเทพ ( ครู กอล์ฟ )

2 เลือกขนาดให้เหมาะสมกับ ห้อง ถ้าจะติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ วัด ขนาดของห้อง เสียก่อนจึงค่อยมา เลือกขนาดของเครื่อง เพื่อให้ได้ความเย็นที่ เหมาะสม เพราะถ้า เครื่องใหญ่เกินไป ราคาของเครื่อง ค่า ติดตั้งค่าไฟฟ้าก็จะ แพงขึ้นไปด้วย ถ้าเป็น เครื่องเล็กเกินไปความ เย็นก็จะไม่พอ และ เครื่องต้องเดิน ตลอดเวลา เสียค่า ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น อายุการใช้งานก็จะสั้น

3 ตั้งในที่ที่เหมาะสม เครื่องปรับอากาศ ถ้าเป็น ชนิดติดตั้งหน้าต่าง หรือ ฝาผนัง ควรติดตั้งสูงจาก พื้นพอสมควร สามารถ เปิด ปิดปุ่มต่างๆได้สะดวก และเพื่อให้กระแสความ เย็นเป่าออกจากเครื่องได้ หมุนเวียนภายในห้อง อย่างทั่วถึง ส่วนอากาศ ร้อนที่ระบายด้านหลังของ เครื่อง นอกห้องก็อย่าให้มี เครื่องกีดขวาง เพื่อให้ อากาศร้อนถ่ายเทได้ สะดวกและไม่ควรติดตั้ง เครื่องให้ถูกแสงแดด

4 อย่าให้ความเย็นรั่วไหล ห้องที่ใช้ เครื่องปรับอากาศ ควรปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด อย่าเปิดหน้าต่างทิ้ง ไว้ เพราะความร้อน จะเข้ามา แล้วความ เย็นจะกระจายหนี ออกไป ถ้าห้องมี รอยรั่วก็อุดเสีย

5 ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม โดยทั่วไป ตั้งเทอร์ โมสตัตควบคุม อุณหภูมิที่ 78 องศา ฟาเรนไฮต์หรือ 26 องศาเซลเซียส ไม่ ควรตั้งเทอร์โมสตัต ต่ำกว่า 75 องศาฟา เรนไฮต์หรือ 24 องศาเซลเซียส เพราะถ้าตั้งต่ำมาก เครื่องก็จะทำงาน มาก

6 หมั่นทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศ อยู่ด้านหลังหน้ากาก ของเครื่อง ควรถอด ออกมาทำความ สะอาดบ่อยๆ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อลมจะได้พ่น ออกมาได้สะดวก ส่วนการทำความ สะอาดใหญ่ทั้ง เครื่อง ควรให้ช่าง ถอดออกมาล้างปีละ 1 ครั้ง

7 ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดใช้ เครื่องปรับอากาศ เฉพาะส่วนที่จำเป็น และในเวลาที่ จำเป็น เช่น ห้อง มิได้ใช้งาน 1 ชั่วโมง ก็ควรปิด เครื่องปรับอากาศ ไว้ก่อน ถ้าไม่มีใคร อยู่ในห้อง ก็ควรปิด เสีย เปิดทิ้งไว้ เปลืองไฟเปล่า


ดาวน์โหลด ppt สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ “ วันนี้คุณปิดแอร์ก่อนออก จากห้องแล้วหรือยัง ” โดยครูพรเทพ ( ครู กอล์ฟ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google