งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com รอง ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยกำลัง พลหน่วย บชร. ๒ ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com รอง ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยกำลัง พลหน่วย บชร. ๒ ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com รอง ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยกำลัง พลหน่วย บชร. ๒ ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุร นารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๒๘ มี. ค. ๕๗ รอง ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยกำลัง พลหน่วย บชร. ๒ ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุร นารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๒๘ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อ เวชบริภัณฑ์แก่ รพ. เทพรัตน์ และทำบุญตักบาตร อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อ เวชบริภัณฑ์แก่ รพ. เทพรัตน์ และทำบุญตักบาตร อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ ปช. ทบ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ ณ ห้อง Management Cockpit บก. บชร. ๒ ชมการส่งกำลังบำรุงระบบอัตโนมัติ, กองร้อย และคลัง สป. ๒ - ๔ พัน. สบร. ๒๒ บชร. ๒ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ ปช. ทบ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ ณ ห้อง Management Cockpit บก. บชร. ๒ ชมการส่งกำลังบำรุงระบบอัตโนมัติ, กองร้อย และคลัง สป. ๒ - ๔ พัน. สบร. ๒๒ บชร. ๒ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ รอง เสธ. บชร. ๒ ถวายเครื่องราช สักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมติณสูลานนท์ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๓๑ มี. ค. ๕๗ รอง เสธ. บชร. ๒ ถวายเครื่องราช สักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมติณสูลานนท์ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๓๑ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะให้การต้อนรับ พล. อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช. ผบ. ทบ.( ๒ ) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ (SR Park) ค่ายสุรนารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะให้การต้อนรับ พล. อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช. ผบ. ทบ.( ๒ ) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ (SR Park) ค่ายสุรนารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗

2 รอง ผบ. บชร. ๒ ( ๒ ) เป็นประธาน ในพิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียน รร. อนุบาล บชร. ๒ ที่สำเร็จการเรียน ระดับอนุบาลปีการศึกษา ๕๖ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๗ มี. ค. ๕๗ รอง ผบ. บชร. ๒ ( ๒ ) เป็นประธาน ในพิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียน รร. อนุบาล บชร. ๒ ที่สำเร็จการเรียน ระดับอนุบาลปีการศึกษา ๕๖ อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๗ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ร่วมเป็นนักแสดงละคร อิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ ย่าฉันชื่อโม ” ในพิธีเปิดงานวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ มี. ค.- ๓ เม. ย. ๕๗ ณ เวทีสเตเดี่ยมชั่วคราว ศาลากลาง จว. น. ม. ผบ. บชร. ๒ ร่วมเป็นนักแสดงละคร อิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ ย่าฉันชื่อโม ” ในพิธีเปิดงานวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ มี. ค.- ๓ เม. ย. ๕๗ ณ เวทีสเตเดี่ยมชั่วคราว ศาลากลาง จว. น. ม. ทภ. ๒ และบชร. ๒ ได้จัดสัมมนาการ เตรียมความพร้อมไปสู่อนาคต “ การ จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ ทภ. ๒ และ นขต. ปี ๕๗ ” ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มี. ค. ๕๗ ณ โรงแรม ชาเล่ต์รีสอร์ท อ. แกลง จว. ร. ย. โดยมี รอง มทภ. ๒ ( ๑ ) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม ทภ. ๒ และบชร. ๒ ได้จัดสัมมนาการ เตรียมความพร้อมไปสู่อนาคต “ การ จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ ทภ. ๒ และ นขต. ปี ๕๗ ” ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มี. ค. ๕๗ ณ โรงแรม ชาเล่ต์รีสอร์ท อ. แกลง จว. ร. ย. โดยมี รอง มทภ. ๒ ( ๑ ) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม บชร. ๒ ได้นำกังพลและครอบครัวเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศ กองทัพเรือ พักผ่อน ชายทะเล และเลี้ยงสังสรรค์ลัลลาชายทะเลปีที่ ๕ อ. สัตหีบ จว. ร. ย. เมื่อ๒๑ - ๒๒ มี. ค. ๕๗ บชร. ๒ ได้นำกังพลและครอบครัวเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศ กองทัพเรือ พักผ่อน ชายทะเล และเลี้ยงสังสรรค์ลัลลาชายทะเลปีที่ ๕ อ. สัตหีบ จว. ร. ย. เมื่อ๒๑ - ๒๒ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เยี่ยมชมผลงานการทำโซล่าเซลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ การทำระบบอควาโปนิกส์ การทำเสาแบตเตอรี่ การทำรถเข็น เครื่องสูบน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาค ตอ./ น. อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เยี่ยมชมผลงานการทำโซล่าเซลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ การทำระบบอควาโปนิกส์ การทำเสาแบตเตอรี่ การทำรถเข็น เครื่องสูบน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาค ตอ./ น. อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะให้การต้อนรับ พล. อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช. ผบ. ทบ.( ๒ ) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการ บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ (SR Park) ค่ายสุรนารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และคณะให้การต้อนรับ พล. อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช. ผบ. ทบ.( ๒ ) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการ บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ (SR Park) ค่ายสุรนารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อ ๕ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายและ ระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร บชร. ๒ แก่พลทหารกองประจำการ จำนวน ๘๘ นาย ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๑๘ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายและ ระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร บชร. ๒ แก่พลทหารกองประจำการ จำนวน ๘๘ นาย ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๑๘ มี. ค. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ประธานกรรมการตรวจ ความเรียบร้อยในการ ตรวจเลือกทหาร กองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี ๕๗ ณ พื้นที่ อ. เกษตรสมบูรณ์, อ. บ้านเขว้า จว. ช. ย. เมื่อ ๓ เม. ย. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ประธานกรรมการตรวจ ความเรียบร้อยในการ ตรวจเลือกทหาร กองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี ๕๗ ณ พื้นที่ อ. เกษตรสมบูรณ์, อ. บ้านเขว้า จว. ช. ย. เมื่อ ๓ เม. ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt People Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com รอง ผบ. บชร. ๒ พร้อมด้วยกำลัง พลหน่วย บชร. ๒ ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google