งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย CEO Forum สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2552 โรงแรมดุสิตธานี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย CEO Forum สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2552 โรงแรมดุสิตธานี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย CEO Forum สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2552 โรงแรมดุสิตธานี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง

2 2 การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และ เศรษฐกิจประเทศไทย 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้า โลก 2.การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (Global Finance) 3.จาก ASEAN สู่ AEC 4.เศรษฐกิจไทย 2010/2011

3 3 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก Source: IMF

4 4 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ) Source: WTO

5 5 1.การ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ) จาก Northern Atlantic Centric Asia/Pacific Centric

6 6 2.การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (Global Finance)  Saving / Investment ---เอเชียมีเงินออม ส่วนเกินมากกว่าความต้องการลงทุนติดต่อกัน หลายปี Source: WEO Database, IMF

7 7 Source : IMF  การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อเนื่องของเอเชียทำให้มีเงิน สำรองสะสมเพิ่มขึ้น 2,186 4,351 2.การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)

8 8 Source: US Treasury Department 1,842.9 (53.4%) 1,606.9 (52.2%) 1,254.6 (53.3%) 1,248.1 (59.3%) 1,206.5 (59.3%) 1,123.7 (60.8%)  เงินออมจากเอเชีย ไปลงทุนในตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ 2.การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)

9 9  ตลาดเงิน/ตลาดทุนโลก ยังกระจุกตัวที่ตะวันตก

10 10 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก ( ต่อ )  โดยสรุป ตลาดเงิน/ตลาดทุนโลก เป็น Western Investment dependent on Eastern Savings ยังเป็น West – dominated ยังเป็น US$ - dependence จะสมดุลมากขึ้น โดยที่  ตลาดทุน East (เอเชีย) จะขยายตัวสูง  ความสำคัญของ US$ ลด ค่า US$ ลด

11 11 3.จาก ASEAN สู่ AEC เขตการลงทุนอาเซียน AIA ASEAN 1967 PTA 1977 AFTA 1993 AFAS 1996 ASEAN Vision 2020 19971998 ASEAN Community 2015 2003 ปฏิญญาบาหลี ฟื้นฟูวิสัยทัศน์ ASEAN 2020 2007 ปฏิญญาเซบู ASEAN Charter สู่ ASEAN Community ในปี 2015 3 เสาหลัก 1. เศรษฐกิจ --- AEC : AFTA, AIA, AFAS 2. ความมั่นคง 3. สังคมและวัฒนธรรม 2009 AEC 2015 --- เดินหน้าเต็มที่ AFTA ATIGA เพิ่มเติม จาก AFTA (AFTA เสรีเต็มที่ในปี 2010) AFAS --- เปิดเสรีต่อเนื่อง 7 สาขาบริการหลัก ACIA --- ความตกลงด้านการ ลงทุน ครอบคลุมกว่า AIA 2008 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลบังคับใช้

12 12 3. จาก ASEAN สู่ AEC ( ต่อ )  AEC มาในจังหวะเวลาที่ดีมาก  แต่ AEC เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องขยายเป็น + 3 (จีน, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และ + 6 (เพิ่ม ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ อินเดีย)

13 13 ASEAN 10 ประเทศ +3 NAFTA  FTAA? EU15  EU27 16,8 64 18,3 94 ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ของ ASEAN+3, +6 เทียบกับ NAFTA และ EU ในปี 2008 ($พันล้าน) 3. จาก ASEAN สู่ AEC ( ต่อ ) +6 ASEAN 1,506 15,816 ASEAN +3 12,386 ASEAN +6 15,816

14 14 จะอยู่ภายใต้  โครงสร้างเศรษฐกิจโลก/การเงินโลกปรับเปลี่ยน เอเชียมี บทบาทนำ  การรวมกลุ่มในเอเชีย โดยเฉพาะ ASEAN +3, +6 จะเป็น ประโยชน์กับไทยมากขึ้น โดยมี AEC เป็นกลไกผลักดัน สำคัญ  ทว่า ปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะการเมือง จะยังไม่นิ่งอีก ระยะหนึ่ง ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวเองมากขึ้น เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอย่าง moderate โดยการค้า/การ ส่งออกยังสำคัญ แต่ต้องปรับพึ่งตลาดเอเชียมากขึ้น 4.เศรษฐกิจไทย 2010/2011

15 15 4.เศรษฐกิจไทย 2010/2011 (ต่อ) ร้อยละ200820092010 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ2.6(-3.5) – (-2.5)3.3 – 5.3 การบริโภค  ภาคเอกชน2.5(-2.5) – (-0.5)2.0 – 4.0  ภาครัฐ0.53.5 – 5.5(-0.5) – 1.5 การลงทุน  ภาคเอกชน3.2(-15.5) – (-13.5)7.0 – 9.0  ภาครัฐ-4.85.5 - 7.53.0 -5.0 การส่งออก15.9(-16.5) – (-13.5)13.0 – 16.0 การนำเข้า26.5(-28.5) – (-25.5)27.5 – 30.5 อัตราเงินเฟ้อ  พื้นฐาน2.40.0 – 0.51.5 – 2.5  ทั่วไป5.5(-1.5) – (-0.5)3.5 – 5.5 อัตราแลกเปลี่ยน (เฉลี่ย)33.3633.41< 33.0 ? ที่มา : ธปท.


ดาวน์โหลด ppt การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย CEO Forum สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2552 โรงแรมดุสิตธานี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google