งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามนโยบายของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องมาตรการ การควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับการ ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ของ ต้องห้าม ต้องกำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามนโยบายของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องมาตรการ การควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับการ ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ของ ต้องห้าม ต้องกำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามนโยบายของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องมาตรการ การควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับการ ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ของ ต้องห้าม ต้องกำกัด และอื่นๆ โดยการสั่งการ ของ นายสังกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ รอง อธิบดีกรมศุลกากรกลุ่มภารกิจด้านความเป็น ธรรมทางภาษีอากร ได้มอบหมายให้ นาย จงกล ทิมอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ 2 นายมนตรี วุฒิพฤกษ์ นาย ด่านศุลกากรนครพนม และนายสุดพงษ์ บูรณ อารีย์พงษ์ หัวหน้างานควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ได้ ร่วมกัน ดำเนินการตามนโยบาย ทำให้สามารถ จับกุมโทรศัพท์มือถือที่ลักลอบนำเข้าโดยผิด กฎหมายได้ ซึ่งนำเข้ามาทางท่าเรือโดยสาร ของผู้เดินทาง จาก สปป. ลาว มายังฝั่งไทย ในลักษณะกองทัพมด จำนวน 20 เครื่อง ดังนี้ ด่านศุลกากรนครพนมจับ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง

2 ผลงานการจับกุมของด่าน ศุลกากรนครพนม

3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 จับกุมได้ จำนวน 11 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำความ ตกลงระงับคดีชั้น ศุลกากรแล้ว วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 จับกุมได้ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่ง ผู้ต้องหาทำความตก ลงระงับคดีชั้น ศุลกากรแล้ว วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 จับกุมได้ จำนวน 3 เครื่อง ไม่ มีตัวผู้ต้องหา

4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 จับกุม ได้จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำ ความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากร แล้ว วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 จับกุม ได้จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำ ความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากร แล้ว


ดาวน์โหลด ppt ตามนโยบายของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องมาตรการ การควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับการ ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ของ ต้องห้าม ต้องกำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google