งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมศุลกากร ( สุวรรณภูมิ ) จับ ชาวต่างชาติลักลอบหนีศุลกากรยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1( เฮโรอีน ) เข้า ประเทศ มูลค่า 4 ล้านบาท วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมศุลกากร ( สุวรรณภูมิ ) จับ ชาวต่างชาติลักลอบหนีศุลกากรยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1( เฮโรอีน ) เข้า ประเทศ มูลค่า 4 ล้านบาท วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมศุลกากร ( สุวรรณภูมิ ) จับ ชาวต่างชาติลักลอบหนีศุลกากรยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1( เฮโรอีน ) เข้า ประเทศ มูลค่า 4 ล้านบาท วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ. ศ. 2550) เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่าย ตรวจการณ์ ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จับกุม ชาวต่างชาติลักลอบนำเฮโรอีนเข้า ประเทศ จำนวน 4 ถุง น้ำหนัก 4,000 กรัม มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท ตามที่ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายเพื่อ สร้างความเป็นธรรมทางภาษีอากรและ ปกป้องสังคม จึงสั่งการให้ นายสังกรณ์ พึ่งประดิษฐ รองอธิบดีฯ นายวัฒนา ยูถะสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน ศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ และนางสาวอังคณา วริ นทร์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุม ทางศุลกากร สผภ. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ศุลกากรประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้มงวดกวดขันในการป้องกันการลักลอบ หนีศุลกากรและยาเสพติดให้โทษ เข้า มาในหรือออกนอกราชอาณาจักร วันที่ 11 มิถุนายน 2550

2 วันนี้ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา ประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายตรวจการณ์ ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จับกุม ชาวต่างชาติ ชื่อ MR.MUHAMMAD SHAHID อายุ 28 ปี สัญชาติ ปากีสถาน ถือหนังสือเดินทางประเทศปากีสถาน เลขที่ KC 281931 ผู้โดยสารของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 508 /11.6.50 เดินทางมา จากเมืองการาจี พร้อมยึดของกลางเป็นยา เสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) จำนวน 4 ถุงพลาสติก น้ำหนักประมาณ 4,000 กรัม โดยมัดไว้บริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เจ้าหน้าที่ฯได้ ทำการตรวจค้นและยึดภายในช่องตรวจไม่มี ของต้องสำแดง ช่องที่ 3 โซน B อาคาร ผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ควบคุมตัว MR.MUHAMMAD SHAHID ไว้เป็น ผู้ต้องหา และยึดของทั้งหมดให้เป็นของ กลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็น ความผิดตามพ. ร. บ. ยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 1 กอง บังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป ****************************** **

3

4


ดาวน์โหลด ppt กรมศุลกากร ( สุวรรณภูมิ ) จับ ชาวต่างชาติลักลอบหนีศุลกากรยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1( เฮโรอีน ) เข้า ประเทศ มูลค่า 4 ล้านบาท วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google