งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรพิบูลมังสา หาร จับ โทรศัพท์มือถือคาด่าน พรมแดนช่องเม็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรพิบูลมังสา หาร จับ โทรศัพท์มือถือคาด่าน พรมแดนช่องเม็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรพิบูลมังสา หาร จับ โทรศัพท์มือถือคาด่าน พรมแดนช่องเม็ก

2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร นำ โดยนายศุภชัย สร้อยหงส์พราย สารวัตรศุลกากร 7 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถยนต์โดยสาร ประจำทางอุบล - ปากเซ ( สปป. ลาว ) หมายเลข ทะเบียน บก 1179 จำปาสัก ตามนโยบายของนาย จงกล ทิมอรุณ ผอ. ศภ.2 ที่ให้มุ่งเน้นการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บอากรและปกป้องสังคม ผลการตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและ รุ่นต่างๆ จำนวน 39 เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ประกอบ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ไม่ มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของและได้สืบสวนขยายผล พบว่ามีจุดรับซื้อที่บริเวณตลาดเทศบาล อ. พิบูลมัง สาหาร จึงมอบหมายให้นายนิมิตร แสงอำไพ สารวัตรศุลกากร 6 นำกำลังเข้าตรวจค้นร้านค้า แผงลอยชั่วคราว จำนวน 2 จุด

3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 สามารถ ยึดโทรศัพท์ยี่ห้อรุ่นต่างๆ ได้อีก 48 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท นำส่งด่านฯ พิบูลมังสาหารเพื่อดำเนินการต่อไป โดย ในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2550 รวมทั้งครั้งนี้สามารถจับกุมได้แล้ว จำนวน 149 เครื่อง ซึ่งการตรวจค้นจับกุม โทรศัพท์มือถือเป็นภารกิจสำคัญในระยะ นี้ เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้ามา จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และ ส่งผลถึงผู้ประกอบการค้าโทรศัพท์ที่ ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อที่ อาจ ได้ของที่ไม่มีคุณภาพไปใช้

4

5


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรพิบูลมังสา หาร จับ โทรศัพท์มือถือคาด่าน พรมแดนช่องเม็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google