งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศฝ่ายบริการศุลกากร สมุทรปราการ ฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการ ขายทอดตลาด ประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศฝ่ายบริการศุลกากร สมุทรปราการ ฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการ ขายทอดตลาด ประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศฝ่ายบริการศุลกากร สมุทรปราการ ฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการ ขายทอดตลาด ประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง และของตกค้าง ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศนี้ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙. ๐๐ น. เป็นต้นไป ฯ ที่ทำการขายทอดตลาดท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๒ - ๗๐๑ - ๗๓๙๕ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ คณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง ฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการ

2

3

4

5

6 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำดั บที่ แฟ้มคดี / บัญชีของ ตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 1F1/2550 พริกป่นแดง ( Chili Powder ) บรรจุในถุง Vacuum seal 500 Boxes ( Box ละ 4 ถุง ๆ ละ ประมาณ 5 ก. ก. รวมน้ำหนัก ประมาณ 10,000 ก. ก.) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ได้มี หนังสือที่ สธ /199 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 แจ้งการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างว่า ไม่พบการ ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ และไม่พบการปนเปื้อน อฟลาทอกซิน จีงมี คุณภาพมาตรฐานเป็น ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 98 ( พ. ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการ ปนเปื้อน ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ อาหาร พ. ศ. 2522

7 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำดับ ที่ แฟ้มคดี / บัญชี ของ ตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 2F2/2550 รถยนต์นั่งเก่าใช้แล้ว ยี่ห้อ KIA รุ่น Pride beta พวงมาลัย ซ้าย เกียร์ธรรมดา จำนวน 12 คัน ดังนี้ 1. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2MA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีน้ำเงิน 2. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2NA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีขาว 3. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2NA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีเปลือก มังคุด 4. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2MA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีขาว 1 คัน ขายแยกแต่ละคัน

8 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำดั บ ที่ แฟ้มคดี / บัญชี ของตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 5. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2PA หมายเลข เครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีขาว 6. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2NA หมายเลข เครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีขาว 7. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2NA หมายเลข เครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีแดง 8. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2PA หมายเลข เครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีแดง 9. หมายเลขตัวถัง KN16P23E2RK หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีแดง 1 คัน

9 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำดับ ที่ แฟ้มคดี / บัญชี ของ ตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 10. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2MA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีเทา 11. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2PA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีเปลือก มังคุด 12. หมายเลขตัวถัง KNADA 22K 2PA หมายเลขเครื่องยนต์ B ขนาด 1323 CC ปี ค. ศ สีเทา 1 คัน

10 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำ ดั บ ที่ แฟ้มคดี / บัญชีของ ตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 3F2/2550 ไฟท้ายสำหรับรถยนต์นั่ง KIA Pride beta ด้านซ้าย 12 PCS. ด้านขวา 12 PCS. ไฟหน้าสำหรับรถยนต์นั่ง KIA Pride beta ด้านซ้าย 11 PCS. ด้านขวา 11 PCS. ไฟหรี่สำหรับรถยนต์นั่ง KIA Pride beta ด้านซ้าย 12 PCS. ด้านขวา 12 PCS. รวม 70 PCS. อะไหล่สภาพใหม่ขาย รวมทั้ง จำนวน 70 PCS.

11 บัญชีของกลางของตกค้าง แนบท้ายประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำการขายทอดตลาด ณ ท่าเรือ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประเภทของกลางหน้าที่ ๑ ลำดั บ ที่ แฟ้มคดี / บัญชีของ ตกค้าง ชนิดของปริมาณหมายเหตุ 4F 1/2551 ผ้าผืนทำด้วยโพลี่เอ สเตอร์เป็นส่วนใหญ่ 80 bale ความยาวทั้งสิ้น 6,361 หลา น้ำหนักสุทธิ 1,654 กิโลกรัม ขายรวมทั้งจำนวน


ดาวน์โหลด ppt ประกาศฝ่ายบริการศุลกากร สมุทรปราการ ฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการ ขายทอดตลาด ประกาศฝ่ายบริการศุลกากรสมุทรปราการที่ ๑ / ๒๕๕๑ เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google