งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา จุดประสงค์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา จุดประสงค์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา กิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา จุดประสงค์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา กิจกรรมที่ 6

2 กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่ กำหนดให้ สิ่งที่ต้องการ 1. โจทย์ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 10 หน่วย และความยาว 20 หน่วย วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 10 เซนติเมตร และ ความยาว 20 เซนติเมตร

3 กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่ กำหนด สิ่งที่ต้องการ 2. โจทย์ รับตัวเลข 1-7 เพื่อแสดงข้อความชื่อวันในสัปดาห์ โดยกำหนดให้เลข 1 แสดงข้อความ “ วันอาทิตย์ ” และเรียงลำดับไปจนครบสัปดาห์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ตัวเลข 1-7 ข้อความแสดงชื่อวันในสัปดาห์ เมื่อมีการป้อนตัวเลข 1-7

4 กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่ กำหนดให้ สิ่งที่ ต้องการ 3. โจทย์ หาค่าตัวหารร่วมมากหรือ ห. ร. ม (Greatest Common Division: GCD) ของจำนวนนับ 2 จำนวนใด ๆ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา จำนวนนับ 2 จำนวนใด ๆ ค่า ห. ร. ม ของจำนวนนับ 2 จำนวนที่กำหนดให้

5 กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่ กำหนด สิ่งที่ต้องการ 4. โจทย์ วาดรูปบ้านที่ประกอบด้วยตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้านละ 200 หน่วย และหลังคาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา - ด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัส 200 หน่วย - หลังคาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปบ้าน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา จุดประสงค์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google