งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 6 จุดประสงค์ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 6 จุดประสงค์ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 6 จุดประสงค์ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
1

2 1. โจทย์ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 10 หน่วย และความยาว 20 หน่วย
วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนดให้ สิ่งที่ต้องการ ความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 10 เซนติเมตร และ ความยาว 20 เซนติเมตร

3 2. โจทย์ รับตัวเลข 1-7 เพื่อแสดงข้อความชื่อวันในสัปดาห์
2. โจทย์ รับตัวเลข 1-7 เพื่อแสดงข้อความชื่อวันในสัปดาห์ โดยกำหนดให้เลข 1 แสดงข้อความ “วันอาทิตย์”และเรียงลำดับไปจนครบสัปดาห์ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนด สิ่งที่ต้องการ ตัวเลข 1-7 ข้อความแสดงชื่อวันในสัปดาห์ เมื่อมีการป้อนตัวเลข 1-7

4 3. โจทย์ หาค่าตัวหารร่วมมากหรือ ห.ร.ม (Greatest Common Division: GCD)
ของจำนวนนับ 2 จำนวนใด ๆ วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนดให้ สิ่งที่ต้องการ จำนวนนับ 2 จำนวนใด ๆ ค่า ห.ร.ม ของจำนวนนับ 2 จำนวนที่กำหนดให้

5 4. โจทย์ วาดรูปบ้านที่ประกอบด้วยตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้านละ 200 หน่วย
และหลังคาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนด สิ่งที่ต้องการ -ด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัส 200 หน่วย -หลังคาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปบ้าน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 6 จุดประสงค์ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google