งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
กิจกรรมที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร 1

2 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
เลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส เลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส (IP address) เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย และได้มีการกำหนดชื่อโดเมน (domain name) แทนเลขที่อยู่ไอพี เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

3 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
เลขที่อยู่ไอพีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตามมาตรฐาน ของโพรโทคอลไอพี รุ่นที่ 4 (IP4) จะใช้ ตัวเลขฐานสองจำนวน 32 บิต แต่เพื่อความ ง่ายในการเขียนและจดจำ จึงกำหนดให้ จัดเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 บิต แล้วเขียน เป็นเลขฐานสิบเรียงกัน (นั่นคือแต่ละกลุ่ม ของเลขฐานสอง 8 บิต จะถูกแทนด้วย เลขฐานสิบในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 255) โดย คั่นแต่ละกลุ่มด้วยเครื่องหมายจุด เช่น คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

4 ตัวอย่างโดเมนระดับบนสุด (Top Level Domain: TLD)
ชื่อโดเมนระดับบนสุด ความหมาย edu (education) สถาบันการศึกษา com (company) บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชน gov (government) หน่วยงานของรัฐบาล mil (military) หน่วยงานทางทหาร net (network) ผู้ให้บริการเครือข่าย org (organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร th (Thailand) ประเทศไทย คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

5 ตัวอย่างโดเมนระดับที่สองที่ใช้ในประเทศไทย
ชื่อโดเมนระดับสอง ความหมาย ac (academic) สถาบันการศึกษา co (company) บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชน go (government) หน่วยงานของรัฐบาล or (organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร in (individual) ส่วนบุคคล mi (military) หน่วยงานทางทหาร คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

6 ตัวอย่างโดเมนสูงสุดในระบบประเทศ
th la kh vn mm my sg id ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google