งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา

2 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ เข้าถึงเอกสารเว็บเพจแล้วนำมาแสดงบน จอภาพ โดยใช้โพรโทรคอลเอชทีทีพี ( Hypertext Transport Protocol: HTTP) เพื่อติดต่อขอข้อมูลจากเครื่อง บริการเว็บ แล้วแสดงข้อมูลตามรูปแบบ รหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language: HTML) ที่ได้จากเครื่องบริการเว็บ

3 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา โปรแกรมค้นหา ( search engine) โปรแกรมค้นหาหรือเสิร์ชเอน จิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการว่าเก็บอยู่ ที่ใดบ้าง โดยการรวบรวมข้อมูล ต่างๆ มาจัดทำเป็นดัชนี เพื่อ ช่วยให้การค้นหาทำได้รวดเร็ว แล้วให้บริการในลักษณะที่เป็น โปรแกรมหรือเว็บไซต์ ค้นหา

4 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล

5 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา อีเมล (electronic mail: email) อีเมลหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นบริการแรกๆ ที่มีให้ใช้ในอินเทอร์เน็ต เป็นการส่ง ข้อความรวมถึงไฟล์ ชนิดต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ ส่งผ่านเครื่องบริการ เมลต้นทางไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ ที่เครื่องบริการเมลปลายทางเมื่อผู้รับเปิด โปรแกรมอ่านอีเมล โปรแกรมจะดึง จดหมายที่ส่งมาถึงตนจากในกล่อง จดหมายออกมาให้อ่าน

6 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล (File Transfer protocol: FTP) การโอนย้ายไฟล์เป็นระบบที่ทำ ให้ผู้ใช้สามารถ รับส่งไฟล์ข้อมูลระหวางกัน โดย มีเครื่องบริการ ที่เก็บไฟล์ข้อมูลตางๆ ซึ่งผู้ใช้ สามารถนำไฟล์ ข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือ สามารถส่งไฟล์ไปไว้ ในเครื่องบริการได้

7 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. สนทนาบนเครือข่ายและใช้บล็อก จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่าน เครือข่ายและบล็อก

8 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา การส่งข้อความทันทีหรือแชท การส่งข้อความทันที (Instant Messaging :IM) หรือแชท (chat) เป็น บริการส่งข้อความให้กับคู่สนทนา ใน ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถส่งไฟล์ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ และยังสามารถ แสดงภาพในเวลาจริงของคู่สนทนาได้ถ้า หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีกล้อง เว็บแคมติดตั้งอยู่

9 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา บล็อก (blog) เป็นคำย่อ มาจาก เว็บล็อก ( web log) เป็นเว็บที่ให้บริการ เก็บบันทึก หรือข้อมูล รูปแบบต่างๆ ในลักษณะ คล้ายกับการบันทึกใน สมุดบันทึกประจำวัน โดย ผู้ใช้สามารถบันทึก ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อ ประสมต่าง q ไว้ได้ ผู้อื่น สามารถเข้ามาอ่านและ แสดงความเห็น บล็อก อาจมีการจัดหมวดหมู่ ตามความกลุ่มความสนใจ ที่ใกล้เคียงกัน บล็อ ก


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google