งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
กิจกรรมที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร 1

2 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
ความหมายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จำนวนมากจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ตได้ คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

3 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
อินเทอร์เน็ตพัฒนามาจาก เครือข่ายที่ใช้ในงานวิจัยการขยายตัวของการ ขยายตัวของผู้ใช้เครือข่ายในระยะเริ่มแรกจึงจำกัดวง อยู่เพียงหน่วยงานวิจัยและการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยเท่านั้น ต่อมามีการใช้งานแพร่หลาย มากขึ้น เช่น พ.ศ เริ่มมีการส่งอีเมลเป็นครั้งแรก พ.ศ เริ่มมีการสนทนาผ่านบีบีเอส (Bulletin Board System: BBS) ซึ่ง เป็นการสนทนาผ่านโปรแกรมเทอร์มินอล โดยผู้ใช้ต่อเข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อ สนทนา ฝากข้อความ หรือส่งอีเมลถึงกัน พ.ศ เริ่มมีการใช้รูปแบบการสนทนาผ่าน เครือข่ายในลักษณะที่ผู้ใช้ต่อ เข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อสนทนาในห้องคุย (chat room) ที่มีอยู่ในระบบตาม ความสนใจ ระบบนี้เรียกว่า ไออาร์ซี (Internet Relay Chat: IRC) คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

4 คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร
พ.ศ มีการคิดค้นการให้บริการข้อมูลผ่าน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) หรือที่เรียกว่า เว็บ (web) โดยใช้เว็บ เบราว์เซอร์ (web browser) ใน การใช้และเข้าถึงข้อมูล หน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนเริ่มเห็นความสำคัญ และ เข้าร่วมใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า ทำธุรกรรม ทางการเงิน บริการต่างๆ นี้ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก พ.ศ เริ่มมีการสนทนาผ่านเครือข่ายแบบระบุผู้ สนทนาได้โดยตรง ที่เรียกว่าการส่งข้อความทันที (Instant Messaging: IM) หรือ แชท (chat) โปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาลักษณะนี้ที่รู้จักกัน เช่น ICQ, Windows Live Messenger คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ร.ร.จักรคำคณาทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google