งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 16 ควาทมหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 16 ควาทมหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 16 ควาทมหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 1 ความหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ร. ร. จักรคำคณาทร

2 กิจกรรมที่ 16 ความหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์จำนวนมากจาก ทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ทำให้ สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูล จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น ในอินเทอร์เน็ตได้ ความหมาย อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ร. ร. จักรคำคณาทร

3 กิจกรรมที่ 16 ความหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตพัฒนามาจากเครือข่ายที่ใช้ใน งานวิจัยการขยายตัวของการขยายตัวของผู้ใช้ เครือข่ายในระยะเริ่มแรกจึงจำกัดวงอยู่เพียง หน่วยงานวิจัยและการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เท่านั้น ต่อมามีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น เช่น  พ. ศ. 2513 เริ่มมีการส่งอีเมลเป็นครั้งแรก  พ. ศ. 2516 เริ่มมีการสนทนาผ่านบีบีเอส (Bulletin Board System: BBS) ซึ่ง เป็นการสนทนาผ่านโปรแกรมเทอร์มินอล โดย ผู้ใช้ต่อเข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อ สนทนา ฝากข้อความ หรือส่งอีเมลถึงกัน  พ. ศ. 2531 เริ่มมีการใช้รูปแบบการสนทนาผ่าน เครือข่ายในลักษณะที่ผู้ใช้ต่อ เข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อสนทนาในห้องคุย (chat room) ที่มีอยู่ในระบบตาม ความสนใจ ระบบนี้เรียกว่า ไออาร์ซี (Internet Relay Chat: IRC) คอมพิวเตอร์ ร. ร. จักรคำคณาทร

4 กิจกรรมที่ 16 ความหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต  พ. ศ. 2534 มีการคิดค้นการให้บริการข้อมูลผ่าน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) หรือที่เรียกว่า เว็บ (web) โดยใช้เว็บ เบราว์เซอร์ (web browser) ใน การใช้และเข้าถึงข้อมูล หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนเริ่มเห็นความสำคัญ และ เข้าร่วมใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า ทำธุรกรรม ทางการเงิน บริการต่างๆ นี้ก่อให้เกิดการตื่นตัวใน การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก  พ. ศ. 2539 เริ่มมีการสนทนาผ่านเครือข่ายแบบระบุ ผู้สนทนาได้โดยตรง ที่เรียกว่าการส่งข้อความทันที (Instant Messaging: IM) หรือ แชท (chat) โปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาลักษณะนี้ที่รู้จักกัน เช่น ICQ, Windows Live Messenger คอมพิวเตอร์ ร. ร. จักรคำคณาทร


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 16 ควาทมหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต 2. อธิบายและยกตัวอย่างการกำหนดชื่อ โดเมนแทนไอพีแอดเดรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google