งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1)
กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1) จุดประสงค์ วางแผนการแก้ปัญหาโดยถ่ายทอดความคิดเป็นรหัสลำลอง และผังงาน 1

2 สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน
ชื่อเรียก ความหมาย แทนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ ผังงาน เริ่มต้นและ สิ้นสุด แทนจุดที่จะนำข้อมูล เข้าจากภายนอกหรือ ออกสู่ภายนอก โดย ไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์ การนำข้อมูล เข้า - ออกแบบ ทั่วไป แทนจุดที่มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง การ ปฏิบัติงาน แทนจุดที่จะต้อง เลือกปฏิบัติอย่าง ใดอย่างหนึ่ง การ ตัดสินใจ แทนทิศทางขั้นตอน การดำเนินงานซึ่งจะ ปฏิบัติต่อเนื่องกันตาม หัวลูกศรชี้ ทิศท าง จุด เชื่อมต่อ แทนจุดเชื่อมต่อ ของผังงาน

3 เฉลยใบงานที่ 7.1 B A E B F C D A C E D F แทนจุดเชื่อมต่อ ของผังงาน
แทนจุดที่มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง E B แทนจุดที่จะนำข้อมูล เข้าจากภายนอกหรือ ออกสู่ภายนอก โดย ไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์ F C แทนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ ผังงาน D A แทนทิศทางขั้นตอน การดำเนินงานซึ่งจะ ปฏิบัติต่อเนื่องกันตาม หัวลูกศรชี้ C E แทนจุดที่จะต้อง เลือกปฏิบัติอย่าง ใดอย่างหนึ่ง D F

4 เฉลยใบงานที่ 7.2 ข้อ 2.1 เริ่มต้น รับค่าความกว้าง รับค่าความยาว
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ← ความกว้าง X ความยาว แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า จบ

5 เฉลยใบงานที่ 7.2 (ต่อ) ข้อ 2.2 เริ่มต้น รับค่าความกว้าง รับค่าความยาว
จบ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ← ความกว้าง X ความยาว รับค่าความกว้าง รับค่าความยาว แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

6 เฉลยใบงานที่ 7.3 ข้อ 2.1 เริ่มต้น รับตัวเลข
ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 1 แสดงข้อความ “วันอาทิตย์” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 2 แสดงข้อความ “วันจันทร์” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 3 แสดงข้อความ “วันอังคาร” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 4 แสดงข้อความ “วันพุธ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 5 แสดงข้อความ “วันพฤหัสบดี” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 6 แสดงข้อความ “วันศุกร์” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 7 แสดงข้อความ “วันเสาร์” ถ้า ตัวเลข ไม่เท่ากับ 1-7 แสดงข้อความ “คุณ กรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง” จบ

7 แสดง “คุณกรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง”
เริ่มต้น จบ ตัวเลข = 1 รับตัวเลข แสดง “วันอาทิตย์” แสดง “วันจันทร์” แสดง “วันอังคาร” แสดง “วันพุธ” แสดง “วันพฤหัสบดี” แสดง “วันศุกร์” แสดง “วันเสาร์” ตัวเลข = 2 ตัวเลข = 3 ตัวเลข = 4 ตัวเลข = 5 ตัวเลข = 6 ตัวเลข = 7 แสดง “คุณกรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง” จริง เท็จ เฉลยใบงานที่ 7.3 ข้อ 2.2


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google