งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1) วางแผนการแก้ปัญหาโดยถ่ายทอด ความคิดเป็นรหัสลำลองและผังงาน จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1) วางแผนการแก้ปัญหาโดยถ่ายทอด ความคิดเป็นรหัสลำลองและผังงาน จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1) วางแผนการแก้ปัญหาโดยถ่ายทอด ความคิดเป็นรหัสลำลองและผังงาน จุดประสงค์

2 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์ชื่อเรียกความหมาย เริ่มต้นและ สิ้นสุด การนำข้อมูล เข้า - ออกแบบ ทั่วไป การ ปฏิบัติงาน การ ตัดสินใจ ทิศท าง จุด เชื่อมต่อ แทนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ ผังงาน แทนจุดที่จะนำข้อมูล เข้าจากภายนอกหรือ ออกสู่ภายนอก โดย ไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์ แทนจุดที่มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง แทนจุดที่จะต้อง เลือกปฏิบัติอย่าง ใดอย่างหนึ่ง แทนทิศทางขั้นตอน การดำเนินงานซึ่งจะ ปฏิบัติต่อเนื่องกันตาม หัวลูกศรชี้ แทนจุดเชื่อมต่อ ของผังงาน

3 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) เฉลยใบงานที่ 7.1 A B C D E F B E F A C D แทนจุดเชื่อมต่อ ของผังงาน แทนจุดที่มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง แทนจุดที่จะนำข้อมูล เข้าจากภายนอกหรือ ออกสู่ภายนอก โดย ไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์ แทนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ ผังงาน แทนทิศทางขั้นตอน การดำเนินงานซึ่งจะ ปฏิบัติต่อเนื่องกันตาม หัวลูกศรชี้ แทนจุดที่จะต้อง เลือกปฏิบัติอย่าง ใดอย่างหนึ่ง

4 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) เฉลยใบงานที่ 7.2 ข้อ 2.1 เริ่มต้น รับค่าความกว้าง รับค่าความยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ← ความ กว้าง X ความยาว แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า จบ

5 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) ข้อ 2.2 เริ่มต้น จบ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ← ความ กว้าง X ความยาว รับค่าความ กว้าง รับค่า ความยาว แสดงพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เฉลยใบงานที่ 7.2 ( ต่อ )

6 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) เฉลยใบงานที่ 7.3 เริ่มต้น รับตัวเลข ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 1 แสดงข้อความ “ วันอาทิตย์ ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 2 แสดงข้อความ “ วันจันทร์ ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 3 แสดงข้อความ “ วันอังคาร ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 4 แสดงข้อความ “ วันพุธ ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 5 แสดงข้อความ “ วันพฤหัสบดี ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 6 แสดงข้อความ “ วันศุกร์ ” ถ้า ตัวเลข เท่ากับ 7 แสดงข้อความ “ วันเสาร์ ” ถ้า ตัวเลข ไม่เท่ากับ 1-7 แสดงข้อความ “ คุณกรอก ตัวเลขไม่ถูกต้อง ” จบ ข้อ 2.1

7 กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการ แก้ปัญหา (1) ข้อ 2.2 เฉลยใบงานที่ 7.3 เริ่มต้น จบ ตัวเลข = 1 รับ ตัวเลข แสดง “ วัน อาทิตย์ ” แสดง “ วัน จันทร์ ” แสดง “ วัน อังคาร ” แสดง “ วัน พุธ ” แสดง “ วัน พฤหัสบดี ” แสดง “ วัน ศุกร์ ” แสดง “ วัน เสาร์ ” ตัวเลข = 2 ตัวเลข = 3 ตัวเลข = 4 ตัวเลข = 5 ตัวเลข = 6 ตัวเลข = 7 แสดง “ คุณกรอก ตัวเลขไม่ถูกต้อง ” จริ ง เท็ จ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 7 การวางแผนการแก้ปัญหา (1) วางแผนการแก้ปัญหาโดยถ่ายทอด ความคิดเป็นรหัสลำลองและผังงาน จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google