งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม (PLA) ในการควบคุมป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย คณะวิทยากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม (PLA) ในการควบคุมป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย คณะวิทยากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม (PLA) ในการควบคุมป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย คณะวิทยากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองสุข ศึกษา

3 การสร้างความคุ้ยเคย... เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเองยิ่งขึ้น

4 นี่คือตัวอย่างของการจัดกิจกรรม สร้างความเพลิดเพลินให้เขา ผู้เข้าประชุม แนะนำตัวและ สร้างความเป็น กันเอง วิทยาก ร แนะนำ ตัว และ สร้าง ความ เพลิดเ พลิน

5 เราถามเรื่องชีวิตและชุมชน เขาตอบเป็น แผนที่ให้เรา

6 เขานำเสนอเรื่องราวของเขาให้ชุมชน และพวกเราฟัง

7 แผนที่ชุมชนนำไปสู่การพูดคุยเรื่องราว ต่างๆ เช่นสุขภาพ … โรคที่เป็นปัญหา … จนมาถึงการทำแผน ที่ร่างกาย

8 แล้วจึงนำเสนอผลงาน โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ ที่เป็นปัญหาของชุมชน

9 คุยกันอีก หาสาเหตุ การป้องกันที่ทำได้ และการดูแลรักษา

10 และนี่คือบทสรุป รวบรวม ความคิดต่างๆไว้ด้วยกัน

11 ต่อไปก็ถึงวิธีการสื่อสาร / สร้างสื่อชุมชน แต่ต้องใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม และ สร้างความเข้มแข็งจริงๆ เราตกลงกันว่าจะเลือกโรคที่ เป็นปัญหาของชุมชน มาเป็น หัวข้อในการออกแบบสื่อ และ นำเสนอ เพื่อสื่อสารเนื้อหา ที่เป็นประเด็นหลัก

12 และนี่คือผลงานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอ ร่มคุ้ม กัน เบาหว าน โรคเบา หวาน

13 บทกลอน สอน รับประทาน ผัก - ผลไม้

14 ตรวจวัด ความดัน ป้องกัน ภัยเงียบ ละคร สั้น

15 ละคร สะท้อน ปัญหา อัมพฤกษ์ / อัมพาต

16 ต่อไป ถึงขั้น... การฝึกปฏิบัติใน สถานที่จริง... ไม่ใช้สลิงค์... ไม่ใช้ ผู้แสดงแทน...

17 ชุมชน ที่ 1 สร้าง ความคุ้ นเคย

18 ชาวชุมชนได้ร่วมคิด และนำเสนอ

19 ชุมชน ที่ 2 สร้าง ความคุ้ นเคย

20 ชาวชุมชนบอกปัญหาสุขภาพผ่าน แผนที่ร่างกาย และนำเสนอ

21 กลับจากฝึกปฏิบัติ ประชุม สรุปผล

22 ก่อนจบกิจกรรมฯ มอบรางวัล “ ขวัญใจ PLA” และกล่าว ความรู้สึก...

23 เห็นหรือยังว่าถ้าเราให้ โอกาสชาวบ้าน ดูว่าเขาสามารถทำอะไร ได้บ้าง … เมื่อเวลาเขาร่วม หัว … ร่วมมือ … หรือแม้แต่ร่วม เท้ากัน …

24 จบ แล้วจ้ะ

25 ร่วมกันทบทวน  ปลาคือ..............  เครื่องมือปลา...........

26 เครื่องมือปลา  เกม / กิจกรรมสัมพันธ์  แผนที่ชุมชน  แผนที่ร่างกาย  การสำรวจชุมชน / ความรู้สึก ของชุมชน  ปฏิทินชุมชน ( เทศกาลต่างๆที่ กระทบต่อสุขภาพ )  การสื่อสารสุขภาพในชุมชน

27 ทดสอบความสามารถ ทั่วไป ทดสอบความสามารถ ทั่วไป มีรางวัล.......... นะจ๊ะ มีรางวัล.......... นะจ๊ะ สำหรับ คนที่ทำเร็ว และ ถูก


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม (PLA) ในการควบคุมป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย คณะวิทยากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google