งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PLA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PLA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PLA)
ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย คณะวิทยากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองสุขศึกษา

2 เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเองยิ่งขึ้น
การสร้างความคุ้ยเคย... เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเองยิ่งขึ้น

3 และสร้างความเพลิดเพลิน แนะนำตัวและสร้างความเป็นกันเอง
นี่คือตัวอย่างของการจัดกิจกรรม สร้างความเพลิดเพลินให้เขา วิทยากร แนะนำตัว และสร้างความเพลิดเพลิน ผู้เข้าประชุม แนะนำตัวและสร้างความเป็นกันเอง

4 เราถามเรื่องชีวิตและชุมชน เขาตอบเป็นแผนที่ให้เรา

5 เขานำเสนอเรื่องราวของเขาให้ชุมชนและพวกเราฟัง

6 แผนที่ชุมชนนำไปสู่การพูดคุยเรื่องราวต่างๆ เช่นสุขภาพ…
โรคที่เป็นปัญหา… จนมาถึงการทำแผนที่ร่างกาย

7 แล้วจึงนำเสนอผลงาน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นปัญหาของชุมชน

8 คุยกันอีก หาสาเหตุ การป้องกันที่ทำได้ และการดูแลรักษา

9 และนี่คือบทสรุป รวบรวมความคิดต่างๆไว้ด้วยกัน

10 ต่อไปก็ถึงวิธีการสื่อสาร/สร้างสื่อชุมชน แต่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งจริงๆ
เราตกลงกันว่าจะเลือกโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน มาเป็นหัวข้อในการออกแบบสื่อ และนำเสนอ เพื่อสื่อสารเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลัก

11 โรคเบาหวาน และนี่คือผลงานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ ร่มคุ้มกัน

12 บทกลอน สอนรับประทาน ผัก-ผลไม้

13 ละครสั้น ตรวจวัดความดัน ป้องกันภัยเงียบ

14 ละครสะท้อนปัญหา อัมพฤกษ์/อัมพาต

15 การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง... ไม่ใช้สลิงค์... ไม่ใช้ผู้แสดงแทน...
ต่อไป ถึงขั้น... การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง... ไม่ใช้สลิงค์... ไม่ใช้ผู้แสดงแทน...

16 ชุมชนที่ 1 สร้างความคุ้นเคย

17 ชาวชุมชนได้ร่วมคิด และนำเสนอ

18 ชุมชนที่ 2 สร้างความคุ้นเคย

19 ชาวชุมชนบอกปัญหาสุขภาพผ่านแผนที่ร่างกาย และนำเสนอ

20 กลับจากฝึกปฏิบัติ ประชุมสรุปผล

21 ก่อนจบกิจกรรมฯ มอบรางวัล
“ขวัญใจ PLA” และกล่าวความรู้สึก...

22 ดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง… เมื่อเวลาเขาร่วมหัว…
เห็นหรือยังว่าถ้าเราให้โอกาสชาวบ้าน ดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง… เมื่อเวลาเขาร่วมหัว… ร่วมมือ… หรือแม้แต่ร่วมเท้ากัน…

23 ท้าย ตอน จบแล้วจ้ะ

24 ร่วมกันทบทวน ปลาคือ เครื่องมือปลา

25 เครื่องมือปลา เกม/กิจกรรมสัมพันธ์ แผนที่ชุมชน แผนที่ร่างกาย
การสำรวจชุมชน/ความรู้สึกของชุมชน ปฏิทินชุมชน(เทศกาลต่างๆที่กระทบต่อสุขภาพ) การสื่อสารสุขภาพในชุมชน

26 ทดสอบความสามารถทั่วไป
มีรางวัล นะจ๊ะ สำหรับ คนที่ทำเร็ว และถูก


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PLA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google