งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูเพ็ญนภา ทองนุ่ม. เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่ มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้ง ของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็น พื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือ พาราโบลาก็

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูเพ็ญนภา ทองนุ่ม. เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่ มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้ง ของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็น พื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือ พาราโบลาก็"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูเพ็ญนภา ทองนุ่ม

2 เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่ มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้ง ของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็น พื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือ พาราโบลาก็ ได้ เลนส์แบบง่ายสุดเป็นเลนส์ บางที่มีผิวโค้งทรงกลม ส่วน ใหญ่ทำมาจากแก้วหรือ พลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เลนส์นูน ( Convex lens ) เลนส์เว้า ( Concave lens )

3 เลนส์นูน คือ เลนส์ที่มีตรงกลาง หนากว่าตรงขอบเสมอ เมื่อผ่าน ลำแสงขนานเข้าหาเลนส์จะทำให้ รังสีพุ่งเข้าหากัน และไปตัดกันจริงที่ จุดโฟกัสจริง (Real focus )

4 เลนส์นูนสองด้าน ( Double Convex Lens) ดังรูป a เลนส์นูนแกมระนาบ ( Plano Convex Lens) ดังรูป b เลนส์นูนแกมเว้า ( Concavo Convex Lens) ดังรูป c

5 เลนส์เว้า คือ เลนส์ที่มีตรง กลางบางกว่าตรงขอบเสมอ เมื่อ ผ่านลำแสงขนานเข้าหาเลนส์จะ ทำให้รังสีถ่างออกจากกันและ ถ้า ต่อแนวรังสี จะพบว่ารังสีจะไปตัด กันที่จุดโฟกัสเสมือน (Virtual focus)

6 เลนส์เว้า 2 ด้าน ( Double Concave Lens ) ดังรูป a เลนส์เว้าแกมระนาบ ( Plano Concave Lens) ดังรูป b เลนส์เว้าแกมนูน ( Convexo Concave Lens ) ดังรูป c

7 เลนส์นูน เลนส์เว้า

8 เลนส์นูน เลนส์เว้า

9 1. แนวรังสีของแสง คือ แนวทิศทาง ของแสงที่ส่องเข้ามายังเลนส์ 2. แกนมุขสำคัญ ( Principal Axis ) คือเส้นตรงที่ลากผ่านกึ่งกลางของ เลนส์และจุดศูนย์กลางความโค้งของ ผิวเลนส์ 3. จุดโฟกัสของเลนส์นูน ( Principal Focus ) หรือจุด F คือ จุดที่ รังสีขนานของแสงไปรวมกัน

10 4. จุดใจกลางเลนส์ (Optical center) หรือจุด O 5. จุดศูนย์กลางความโค้งของผิวเลนส์ (Center of curvature) หรือจุด C 6. รัศมีความโค้ง (Radius of curvature) หรือ R คือ ความยาวตั้งแต่จุด O ถึง จุด C 7. ความยาวโฟกัส (Focal length) จะ ยาวเป็น ครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้ง

11 วิธีเขียนทางเดินแสงเพื่อหา ตำแหน่งภาพของวัตถุ ของเลนส์ทั้งสอง มีขั้นตอนดังนี้ 1. จากวัตถุลากรังสีขนานกับแกน มุขสำคัญ ตก กระทบกับเลนส์ แล้วหักเหผ่านจุด F 2. จากวัตถุลากรังสีผ่านจุด O แล้วต่อรังสีให้ตัดกับ รังสีในขั้นตอนแรกตำแหน่งที่รังสีตัด กัน คือ ตำแหน่งภาพ

12 1. ถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งที่ไกล มากหรือระยะอนันต์ จะได้ภาพจริง มีขนาดเป็นจุดอยู่ที่จุดโฟกัส

13 2. ถ้าวัตถุอยู่ห่างมากกว่าจุด ศูนย์กลางความโค้ง แต่ไม่ถึงระยะ อนันต์ จะเกิดภาพจริงหัวกลับ ขนาด เล็กกว่าวัตถุ อยู่ระหว่างจุด F และ C ซึ่งอยู่คนละด้านกับวัตถุ

14 3. ถ้าวัตถุอยู่ที่จุด C จะเกิด ภาพจริงหัวกลับที่ตำแหน่ง C ขนาดเท่ากับวัตถุ และอยู่คนละ ด้านกับวัตถุ

15 4. ถ้าวัตถุอยู่ระหว่างจุด C และจุด F จะเกิดภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยายอยู่นอกจุด ซึ่งอยู่คน ละด้านกับวัตถุ

16 5. ถ้าวัตถุอยู่ที่จุด F จะทำ ให้เกิดภาพที่ระยะอนันต์ เพราะ รังสีแสงที่ออกมาจะเป็นรังสีแสง ขนาน

17 6. ถ้าวัตถุอยู่ระหว่างจุด F กับ จุด O จะพบว่ารังสีที่ผ่านเลนส์มี การเบนออก และเมื่อเราต่อแนว รังสีที่หักเหผ่านเลนส์ จะพบว่าเกิด ภาพเสมือนขนาดขยาย หัวตั้งอยู่ ด้านเดียวกับวัตถุ

18 ข้อควรจำ !!! 1. เลนส์นูน ให้ทั้งภาพจริงและ ภาพเสมือน และมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่า วัตถุขึ้นอยู่ระยะของวัตถุ 2. เลนส์เว้า ให้ภาพเสมือน หัวตั้ง และมีขนาดเล็กกว่า วัตถุเสมอ *** สำหรับเลนส์ ถ้าภาพนั้นมี ตำแหน่งอยู่คนละด้านกับวัตถุ ก็ถือว่าเป็น ภาพจริง แต่ถ้าภาพนั้นมีตำแหน่งอยู่ด้าน เดียวกับวัตถุ ก็ให้ถือว่าเป็น ภาพเสมือน ***

19 4. ภาพจากเลนส์นูน จะมีทั้งภาพ จริงและภาพเสมือน 5. ภาพจากเลนส์เว้า มีแต่ ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่า วัตถุ

20 สรุปภาพที่เกิดจาก เลนส์นูน

21 สรุปภาพที่เกิดจาก เลนส์เว้า

22 เปรียบเทียบเลนส์นูน และเลนส์เว้า

23 สูตรที่ใช้ในการ คำนวณเลนส์ สูตรหาตำแหน่งภาพ f = ความยาวโฟกัส เลนส์นูนเป็น + เลนส์เว้าเป็น - s = ระยะวัตถุ วัตถุอยู่หน้าเลนส์ระยะ วัตถุเป็น + วัตถุอยู่หลังเลนส์ระยะวัตถุเป็น - s’ = ระยะภาพ ภาพอยู่หลังเลนส์ ( ภาพ จริง ) เป็น + ภาพอยู่หน้าเลนส์ ( ภาพเสมือน ) เป็น - =+

24 สูตรกำลังขยาย m == m คือ กำลังขยายของกระจกโค้ง ภาพจริงใช้เครื่องหมาย + และภาพเสมือนใช้เครื่องหมาย – I คือ ความสูงของภาพ ภาพจริง ใช้เครื่องหมาย + และภาพเสมือนใช้เครื่องหมาย – O คือ ความสูงของวัตถุ จะมี เครื่องหมาย “+” เสมอ

25 ประโยชน์ของ เลนส์ 1. เลนส์นูนใช้ทำแว่นขยาย แว่น สายตายาว เป็นส่วนประกอบ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องส่องทางไกล 2. เลนส์เว้าใช้ทำแว่นสายตาสั้น กล้องโทรทรรศน์ กล้อง จุลทรรศน์


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูเพ็ญนภา ทองนุ่ม. เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่ มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้ง ของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็น พื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือ พาราโบลาก็

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google