งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3  รายงานแสดงรายละเอียดการใช้ งบประมาณ  ZFMR0019 รายละเอียดการสั่งซื้อสั่ง จ้าง  ZFMR0020 รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานงบประมาณ

2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

4 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

5 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

6 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

7 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

8 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

9 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

10 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

11 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

12 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

13 รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก

14 รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก

15 รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR รายละเอียดการตั้งเบิก

16


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google