งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการส่งข้อมูลและตรวจสอบผลการส่ง ทางระบบ PROVIS สสจ.สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการส่งข้อมูลและตรวจสอบผลการส่ง ทางระบบ PROVIS สสจ.สงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการส่งข้อมูลและตรวจสอบผลการส่ง ทางระบบ PROVIS สสจ.สงขลา
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ.สงขลา 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ.สงขลา
2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS วิธีการบันทึก NCDscreen-JHCISv.27สค55

3 3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัส กด Log in

4 4. เมื่อ Log in สำเร็จ หน้าเว็ปจะแจ้งชื่อหน่วยบริการพร้อมสถานะ

5 5. การส่งข้อมูลบริการประจำเดือนให้ กดเลือกเมนู “อัพโหลด 21 แฟ้ม”
6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัส กด Log in อีกครั้ง

6 7. กด Browse เพื่อเลือกไฟล์ 21 แฟ้ม
8. เลือกไฟล์ 21 แฟ้ม ที่ตรวจสอบกับโปรแกรม สปสช. แล้ว กด Open

7 9. ไฟล์ 21 แฟ้ม จะปรากฏขึ้นให้ตรวจรูปแบบชื่อ F21_ นามสกุล
9. ไฟล์ 21 แฟ้ม จะปรากฏขึ้นให้ตรวจรูปแบบชื่อ F21_ นามสกุล.zip ตามมาตรฐาน สปสช. จากนั้นกดปุ่ม อัพโหลดไฟล์ เพื่อส่งเข้าระบบ PROVIS

8 ปล. เมื่ออัพโหลดไฟล์ 21 แฟ้ม จะปรากฏผลแฟ้มที่ได้อัพโหลดไปทั้งหมดอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูล

9 10.ตรวจสอบผลการส่ง กดเลือกเมนู
สถิติอัพโหลด/นำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม/18แฟ้ม

10 ส่วนเวลาที่นำเข้า (SERVER) จะ Set Auto ที่ระบบ PROVIS
11. ไฟล์ 21 แฟ้มของหน่วยบริการ จะปรากฏขึ้นให้ตรวจสอบ เวลาที่ส่ง/อัพโหลด ส่วนเวลาที่นำเข้า (SERVER) จะ Set Auto ที่ระบบ PROVIS

11 12. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอดบริการได้ หลังจากนำเข้า SERVER ระบบ PROVIS แล้วเท่านั้น

12 13. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอดบริการได้ 2 กรณี
13.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็นเดือนในแต่ละปี 13.2 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็นเดือนในแต่ละปี

13 13.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็นเดือนในแต่ละปี

14 13.1 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็นเดือนในแต่ละปี

15 14. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอดบริการได้อีก 2 กรณี
14.1 ดูแบบจำนวนคนแยกวันในแต่ละเดือน 14.1 ดูแบบจำนวนครั้งแยกวันในแต่ละเดือน

16 14.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็นวันในแต่ละเดือน

17 14.2 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็นวันในแต่ละเดือน

18 จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร หรือ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ FTP ห้อง datacenter


ดาวน์โหลด ppt วิธีการส่งข้อมูลและตรวจสอบผลการส่ง ทางระบบ PROVIS สสจ.สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google