งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา วิธีการบันทึก NCDscreen-JHCISv.27 สค 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา วิธีการบันทึก NCDscreen-JHCISv.27 สค 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา วิธีการบันทึก NCDscreen-JHCISv.27 สค 55

3 3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัส กด Log in

4 4. เมื่อ Log in สำเร็จ หน้าเว็ปจะแจ้งชื่อหน่วย บริการพร้อมสถานะ

5 5. การส่งข้อมูลบริการประจำเดือนให้ กดเลือก เมนู “ อัพโหลด 21 แฟ้ม ” 6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัส กด Log in อีกครั้ง

6 7. กด Browse เพื่อ เลือกไฟล์ 21 แฟ้ม 8. เลือกไฟล์ 21 แฟ้ม ที่ ตรวจสอบกับโปรแกรม สปสช. แล้ว กด Open

7 9. ไฟล์ 21 แฟ้ม จะปรากฏ ขึ้นให้ตรวจรูปแบบชื่อ F21_ นามสกุล.zip ตามมาตรฐาน สปสช. จากนั้นกดปุ่ม อัพ โหลดไฟล์ เพื่อส่งเข้าระบบ PROVIS

8 ปล. เมื่ออัพโหลดไฟล์ 21 แฟ้ม จะปรากฏผลแฟ้มที่ได้ อัพโหลดไปทั้งหมดอันเสร็จ สิ้นการส่งข้อมูล

9 10. ตรวจสอบผลการส่ง กด เลือกเมนู สถิติอัพโหลด / นำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม /18 แฟ้ม สถิติอัพโหลด / นำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม /18 แฟ้ม

10 11. ไฟล์ 21 แฟ้มของหน่วย บริการ จะปรากฏขึ้นให้ ตรวจสอบ เวลาที่ส่ง / อัพ โหลด ส่วนเวลาที่นำเข้า (SERVER) จะ Set Auto ที่ระบบ PROVIS

11 12. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอดบริการได้ หลังจากนำเข้า SERVER ระบบ PROVIS แล้วเท่านั้น

12 13. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอด บริการได้ 2 กรณี 13.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็นเดือนในแต่ละปี 13.2 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็นเดือนในแต่ละปี

13 13.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็น เดือนในแต่ละปี

14 13.1 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็น เดือนในแต่ละปี

15 14. กดเลือก เมนู รายงาน เพื่อตรวจสอบยอด บริการได้อีก 2 กรณี 14.1 ดูแบบจำนวนคนแยกวันในแต่ละเดือน 14.1 ดูแบบจำนวนครั้งแยกวันในแต่ละเดือน

16 14.1 ดูแบบจำนวนคนแยกเป็นวันในแต่ ละเดือน

17 14.2 ดูแบบจำนวนครั้งแยกเป็นวันใน แต่ละเดือน

18


ดาวน์โหลด ppt 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา 2. กดเพื่อเข้าระบบ PROVIS 1. เปิดเว็ปไซต์ สสจ. สงขลา วิธีการบันทึก NCDscreen-JHCISv.27 สค 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google