งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 21 แฟ้ม ในระบบ PROVIS สสจ.สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 21 แฟ้ม ในระบบ PROVIS สสจ.สงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 21 แฟ้ม ในระบบ PROVIS สสจ.สงขลา
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 21 แฟ้ม ในระบบ PROVIS มีเงื่อนไขดังนี้
1.ต้องตรวจสอบหลังจากที่ SERVER PROVIS ได้นำเข้าข้อมูลแล้วเท่านั้น 2.ต้องใช้ Browser ที่รองรับ Java Script ของ PROVIS เวอร์ชั่น ได้ 3.ตรวจสอบยอดการส่งและ ERROR ได้เบื้องต้นเท่านั้น การแก้ไขต้องตรวจข้อมูลที่อัพโหลดมาด้วยโปรแกรมของ สปสช. เท่านั้น

3 ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล PROVIS แนะนำให้ใช้ Browser ดังนี้
ไม่รองรับการใช้งาน เวอร์ชั่นต่ำกว่า 8 ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล PROVIS แนะนำให้ใช้ Browser ดังนี้

4 1.ต้องใช้ Browser ที่รองรับ เช่น Mozilla Filefox
2.เปิดเมนู สถิติอัพโหลด.....

5 3.เลือกอำเภอของหน่วยบริการ

6 4.เลือกหน่วยบริการที่ต้องการ

7 Ex.ไฟล์ที่อัพโหลดแล้วแต่ยังไม่ได้นำเข้า SERVER

8 7. เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง ผลการส่งแต่ละแฟ้มแบบละเอียด...
(ไฟล์ต้องนำเข้า SERVER แล้วเท่านั้น) 6.สามารถกดดูผลการส่ง ของหน่วยบริการได้

9 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้....
8. สามารถขยายหน้าจอ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้.... 9.จะแสดงไฟล์ที่ส่งทั้งหมดและจำนวน error

10 จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร หรือ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ FTP ห้อง datacenter


ดาวน์โหลด ppt วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 21 แฟ้ม ในระบบ PROVIS สสจ.สงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google