งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หญิง 50 ปี มีโรค เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ประจำตัว มาฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ตามหนังสือ เชิญ ซักประวัติตรวจ ร่างกาย และฉีดวัคซีนให้ Z25.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หญิง 50 ปี มีโรค เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ประจำตัว มาฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ตามหนังสือ เชิญ ซักประวัติตรวจ ร่างกาย และฉีดวัคซีนให้ Z25.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. หญิง 50 ปี มีโรค เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ประจำตัว มาฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ตามหนังสือ เชิญ ซักประวัติตรวจ ร่างกาย และฉีดวัคซีนให้ Z25.1

2 2. เด็ก 6 เดือนมารับวัคซีน DTP OPV เข็มที่ 3 ในวัคซีน DTP มีวัคซีน Hepatitis B รวมอยู่ด้วย ให้บริการตรวจ พัฒนาการเด็ก – ชั่งน้ำหนัก - ให้วัคซีน - จ่ายยาลดไข้ - แนะนำ Z27.3 Z24.6

3 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา มาฉีดวัคซีน.... เข็ม... ตามนัด ประวัติ ตรวจร่างกาย นน. / ส่วนสูง / พัฒนาการปกติ..... คำวินิจฉัย รับวัคซีน..... เข็ม.... การรักษาและการให้ยา DTPHep 0.5cc M/OPV O

4 3. ชาย 60 ปี ขอตรวจความดัน โลหิต วัดได้ 120/80 ให้ คำแนะนำ R03.0

5 4. ชาย 17 ปี ประวัติถูกสังกะสี บาด ได้รับวัคซีนไปแล้ว 1 เข็ม วันนี้มาฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็ม 2 จึงฉีดวัคซีน dT. ให้ ( เพราะ ไม่มี TT) Z23.5

6 5. เด็กหญิง 12 ปี สงสัยว่า ตั้งครรภ์ต้องการตรวจปัสสาวะ ว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ผลตั้งครรภ์ แต่ไม่พร้อมจะฝากครรภ์ ใน วันนี้ Z32.1

7 6. มารดาพาเด็กชาย 11 ปี มา ขอยาถ่ายพยาธิเพราะรู้สึกว่า เด็กผอมแต่ไม่เคยพบว่าถ่าย เป็นพยาธิ ตรวจพบว่าเด็กผอม เล็กน้อยจึงจ่ายยาถ่ายพยาธิให้ Z76.8

8 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา ( มารดา ) มาขอยา.... ประวัติ ตรวจร่างกาย........ บอกว่าเด็กผอม คำวินิจฉัย ไม่แน่ใจว่าเป็นพยาธิ / จ่ายถ่ายฯตามที่ขอ การรักษาและการให้ยา Mebendazole

9 7. ชาย 28 ปีเป็นลูกน้องคน สนิทนายก อบต. มาขอยาใส่ แผลและอุปกรณ์ทำแผลโดย ไม่เจ็บป่วย ได้จ่ายยาให้ Z76.8

10 8. ชาย 35 ปี แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคจิตเภท สั่งให้มาฉีดยา โดยญาติถือยามาด้วย จึงฉีด ยาให้ F20.9 // F29

11 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา มาฉีดยาตามนัด ประวัติ ตรวจร่างกาย ไปรับการรักษาที่รพ..... วินิจฉัยจิตเภท / นอนหลับ * ปัสสาวะ คำวินิจฉัย จิตเภท การรักษาและการให้ยา mg… fluphenazine decanoate 150 mg…

12 9. หญิง 22 ปี ปัสสาวะไม่สุด กะปริบกะปรอย ปวดท้องน้อย เป็นมา 1 วัน ** ตั้งครรภ์ที่ 2 อายุ ครรภ์ 34 สัปดาห์ O23.1

13 10 . ชาย 45 ปี 2 วัน รู้สึกปวด บริเวณขาหนีบซ้ายคลำได้ก้อน ไม่ไข้ / ไม่ปวดท้อง / ปัสสาวะปกติ ตรวจร่างกาย คลำได้ก้อนที่ขา หนีบซ้าย  3 ซม. แข็ง / กดเจ็บ เล็กน้อย / ส่งตัวไปรักษาที่รพ. R22.2//R22.4 Groin/Perineum( trunk) Axilla*//hip * thigh*

14 11. หญิง 35 ปี ปวดตา ตาอักเสบ มีขี้ตาตอนเช้ามา 1 วัน ตรวจพบขี้ ตาสีขาวข้น รักษาโดยการจ่ายยา หยอดตา H10.3 mucopurulent (0) viral(B30.9)

15 12. หญิง 40 ปีมีโรคประจำตัวเป็น เบาหวานมาด้วยท้องเสีย ปวด ท้องถ่ายมา 3-4 ครั้งตรวจพบ ความดันโลหิตปกติให้ ORS และ ยาบรรเทาอาการปวด A099 E14.9

16 13. ชาย 58 ปีมีโรคประจำตัวเป็น ความดันโลหิตสูงญาติพบว่าไม่ รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น ส่งต่อไป รพ. R40.2 coma R40.9 ป. ป. ระดับความรู้สึกตัว I64 Stroke

17 14. หญิง 35 ปี มีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน รักษาโดยการกิน ยา วันนี้มาฝากครรภ์ บุตรคนที่ 2 ครั้งแรก ตรวจ พบ DTX 130 mg% O24.3//O24.4

18 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา มาฝากครรภ์ ประวัติ ตรวจร่างกาย GPA ประวัติเป็นเบาหวาน / DTX…… คำวินิจฉัย เบาหวานก่อนตั้งครรภ์ : ครรภ์ที่ 2 การรักษาและการให้ยา......

19 15. ชาย 35 ปีติดเชื้อ HIV ร่วม ด้วยมาด้วยคันตามผิวหนัง ได้ จ่ายยาทาแก้คันให้ B23.3 L30.9 ( R21)//B24

20 16. หญิง 54 ปีมาตามนัดในคลินิก เบาหวาน วันนี้เป็นไข้หวัดด้วย จ่ายยาหวัดร่วมด้วย E11.9 J00

21 17. เด็ก 20 วันมาด้วย 1 วัน หลัง กินนมแม่สำรอกเป็นนมวันนี้ สำรอก 5 ครั้ง ร้องกวน.. ตรวจ ร่างกายพบ activity ดี สภาพ โดยทั่วไปปกติ ท้องอืดร่วมด้วย P78.8

22 หญิง 35 ปี เคยมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่อ 1 เดือน ก่อน วันนี้มาขอทราบผล - ผลมะเร็ง Low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) ให้ คำแนะนำ R87.61//Z01.4

23 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา มาทำแผล ประวัติ ตรวจร่างกาย ล้มมอไซค์ เย็บแผลที่....3 เข็ม คำวินิจฉัย แผลเย็บที่... ดีขึ้น การรักษาและการให้ยา ทำแผล

24 อาการสำคัญหรือเหตุผลที่มา มาขอใบส่งตัว ประวัติ ตรวจร่างกาย ไปตรวจที่รพ.. ได้รับการวินิจฉัย.... คำวินิจฉัย ต่อมลูกหมากโต การรักษาและการให้ยา ใบส่งตัว


ดาวน์โหลด ppt 1. หญิง 50 ปี มีโรค เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ประจำตัว มาฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ตามหนังสือ เชิญ ซักประวัติตรวจ ร่างกาย และฉีดวัคซีนให้ Z25.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google