งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือระนอง
พื้นที่โครงการ สถานีบรรจุตู้สินค้า ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อาคารบ้านพัก Warehouse ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ลานตู้สินค้า ลานตู้สินค้า ศูนย์บริการนำเข้า -ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ----แนวเขตรั้วศุลกากร----- แม่น้ำกระบุรี

2 ระบบการขนส่งเชื่อมโยงท่าเรือระนอง

3  เป็นฐานสนับสนุนหลักการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน
 เป็นฐานสนับสนุนหลักการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน ท่าเรือระนอง

4  เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม BIMSTEC
Chittagong ท่าเรือระนอง

5 <<<<วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551

6 ขนถ่ายตู้เปล่าเพื่อรอการบรรจุสินค้าส่งออก

7 การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้า
Chittagong ท่าเรือระนอง

8 ประโยชน์จากท่าเรือระนอง
ประหยัดเวลาการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งทางเรือ ค่าบริการท่าเรือ การบริการ One Stop Services สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

9  ท่าเรือระนอง  : , แฟกซ์ :  กองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย  : แฟกซ์: Website:

10 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google