งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่น้ำกระบุรี Warehouse ลานตู้ สินค้า ศูนย์บริกา รนำเข้า - ส่งออก แบบ เบ็ดเสร็จ พื้นที่ โครงการ สถานีบรรจุ ตู้สินค้า ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่น้ำกระบุรี Warehouse ลานตู้ สินค้า ศูนย์บริกา รนำเข้า - ส่งออก แบบ เบ็ดเสร็จ พื้นที่ โครงการ สถานีบรรจุ ตู้สินค้า ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่น้ำกระบุรี Warehouse ลานตู้ สินค้า ศูนย์บริกา รนำเข้า - ส่งออก แบบ เบ็ดเสร็จ พื้นที่ โครงการ สถานีบรรจุ ตู้สินค้า ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือ ระนอง ---- แนวเขตรั้ว ศุลกากร ----- ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือตู้ สินค้า ลานตู้ สินค้า อาคาร บ้านพัก

2 ระบบการขนส่ง เชื่อมโยง ท่าเรือระนอง

3  เป็นฐานสนับสนุนหลักการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน ท่าเรือ ระนอง

4 Chittagong  เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับ กลุ่ม BIMSTEC ท่าเรือ ระนอง

5 <<<< วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551

6  ขนถ่ายตู้เปล่าเพื่อรอการบรรจุ สินค้าส่งออก 

7 Chittagong การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้า ท่าเรือ ระนอง

8 ประหยัดเวลาการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งทางเรือ ค่าบริการท่าเรือ การบริการ One Stop Services สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประโยชน์จาก ท่าเรือระนอง

9  ท่าเรือระนอง  : 077-813-622, 077-813-623 แฟกซ์ : 077-813-621  กองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย  : 02-269-5389 แฟกซ์ : 02-269- 5318 E-mail: maketing@port.co.th Website: www.port.co.th

10


ดาวน์โหลด ppt แม่น้ำกระบุรี Warehouse ลานตู้ สินค้า ศูนย์บริกา รนำเข้า - ส่งออก แบบ เบ็ดเสร็จ พื้นที่ โครงการ สถานีบรรจุ ตู้สินค้า ผังพื้นที่บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google