งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C Influenza virus A : ทำให้เกิดโรคได้ใน คน และสัตว์ การระบาดเกิดขึ้นได้บ่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C Influenza virus A : ทำให้เกิดโรคได้ใน คน และสัตว์ การระบาดเกิดขึ้นได้บ่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัคซีน ไข้หวัดใหญ่

3 โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C Influenza virus A : ทำให้เกิดโรคได้ใน คน และสัตว์ การระบาดเกิดขึ้นได้บ่อย และ มักเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก Influenza virus B : ทำให้เกิดโรคในคน และเกิดการระบาดในวงจำกัด Influenza virus C ทำให้เกิดโรคได้ในคน และไม่มีการระบาด

4 Structure of the Influenza Virus

5

6 Influenza Vaccine มีมานาน ~ 50 ปีแล้ว 1. คุณภาพดีขึ้น ( split product และ subunit vaccine ) 2. ลดอัตราป่วย อัตราตาย 3. เพิ่มคุณภาพชีวิต 4. ป้องกันการผสมกลายพันธุ์ ( reassortment ) ระหว่าง เชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนและสัตว์ปีก

7 - การเลี้ยงในไข่ไก่ฟัก เป็นวิธีมาตรฐาน

8 Currently available vaccines วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น Live Attenuated Influenza vaccine (LAIV) o เป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิต แต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ไม่ ก่อโรคในคน เชื้ออยู่ได้ในที่อุณหภูมิต่ำ คือ โพรงจมูก แต่จะตายเมื่ออยู่ในอวัยวะส่วนอื่นที่ มีอุณหภูมิสูงกว่า o ให้โดยการพ่นทางจมูกเพื่อเลียนแบบการติด เชื้อโดยธรรมชาติ o สร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ และภูมิคุ้มกันอยู่ได้ นานกว่า 1 ปี o ผู้ที่ได้รับวัคซีนอาจมีไวรัสแพร่ออกมาทางเดิน หายใจได้

9 Currently available vaccines วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย o Whole virus vaccine o Split vaccine o Subunit vaccine - Trivalent Inactivated Influenza vaccine (TIV) - Quadrivalent Inactivated Influenza vaccine (QIV)

10 Different Generations of Vaccine Inactivated Influenza vaccine

11 o Whole virus vaccine มีอาการข้างเคียง มาก ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว o Split vaccine ประกอบด้วย surface antigen และ internal antigen o Subunit vaccine ประกอบด้วย surface antigen

12 ผลข้างเคียงของวัคซีนเชื้อตัวตาย ไข้พบน้อยมาก ( มักพบใน 6-24 ชม. หลังฉีด ) เฉพาะที่พบน้อย ( ~ 10% ) Guillian - Barre syndrome ~ 1 : 1,000,000 dose ( Red Book 2003, P 389. ) ข้อห้ามใช้ของวัคซีนเชื้อตัวตาย Severe anaphylaxis reaction to chicken or egg protein or other components

13 ข้อห้ามและข้อควรระวัง 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ 2. ผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน 3. โรคที่มีความผิดปกติของ เส้นประสาทส่วนปลาย (GBS) 4. โรครุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ 5. ผู้ป่วยที่ไดรับยาเคมีบำบัด ภายใน 3 เดือน

14 Trivalent Inactivated Influenza vaccine (TIV) รายละเอียดและส่วนประกอบ ประกอบด้วยไวรัส 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Influenza virus A (H1N1) Influenza virus A (H3N2) Influenza virus B

15 องค์การอนามัยโลก จะเป็นผู้ พิจารณา คาดเดา และกำหนดว่าสายพันธุ์ ใดน่าจะมีการ ระบาดในปีนั้นๆ และแยกผลิต เป็น 2 สูตรเพื่อ ประเทศในซีกโลกเหนือกับซีก โลกใต้

16 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ strain strain สายพันธุ์ขั้วโลกเหนือ :- ตุลาคม – เมษายน ( ฤดูหนาว ) สายพันธุ์ขั้วโลกใต้ :- เมษายน - กันยายน ( ฤดูฝน ) ภูมิคุ้มกันจะสูงพอป้องกันได้ 2 สัปดาห์หลังฉีด ควรได้รับวัคซีนทุกปี วัคซีนอื่นอาจให้พร้อมกันได้แต่ต้องต่างตำแหน่ง ต่าง syringe ( Red Book 2003, P 389. )

17 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับ ประเทศไทย ปี 2557

18 3. ข้อมูลวัคซีนสายพันธุ์ปี 2014 ปี Vaccine Southern strain ชนิด A (H1N1) ชนิด A (H3N2) ชนิด B 2551Solomon Islands/3/2006Brisbane/10/2007Florida/4/2006 2552Brisbane/59/2007Brisbane/10/2007Florida/4/2006 2553Calilfornia/7/2009Perth/16/2009Brisbane/60/2008 2554Calilfornia/7/2009Perth/16/2009Brisbane/60/2008 2555Calilfornia/7/2009Perth/16/2009Brisbane/60/2008 2556Calilfornia/7/2009Victoria/361/2011Wisconsin/1/2010 2557Calilfornia/7/2009Texas/50/2012Massuchusetts/2/2012  สายพันธุ์ที่ผลิตจากซีกโลกใต้ (Southern strain)  ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ (TIV): ชนิด A (H1N1), ชนิด A (H3N2), ชนิด B

19 ขนาดบรรจุ วัคซีนบุคลากร เป็นยาน้ำแขนตะกอนสำหรับฉีด ( เขย่า ขวดวัคซีนก่อนฉีด ) บรรจุ 0.5 ml/prefilled syringe (1 dose) ผลิตโดย Novartis นำเข้าและจำหน่าย โดย ไบโอจีนีเทค

20

21 ขนาดบรรจุ วัคซีนประชาชน เป็นยาน้ำแขนตะกอนสำหรับฉีด ( เขย่า ขวดวัคซีนก่อนฉีด ) บรรจุ 0.5 ml/vial (1 dose) บรรจุ 2 ml/vial (4 dose) ผลิตโดย Sanofi Pasteur ประเทศ ฝรั่งเศส แบ่งบรรจุโดย GPO-MBP

22

23 การเก็บรักษาวัคซีน เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศา เซลเซียส ห้ามแช่แข็ง เก็บในกล่องหรือซองสีชาป้องกันแสง

24 การเก็บรักษาวัคซีน ใน ตู้เย็น ระหว่างการ ขนส่งและ ขณะ ให้บริการ

25 การฉีดวัคซีน 1. ฉีดเข้ากล้าม (IM) 2. DOSE : ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุ > 3 ปี 0.5 ml เด็ก 6 เดือน – 35 เดือน 0.25 ml 3. เด็กต่ำกว่า 9 ปี ถ้ายังไม่เคย ได้รับวัคซีนมาก่อนให้ฉีด เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

26 ข้อห้ามใช้วัคซีน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ ผู้ที่มีประวัติแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบ ในวัคซีน ได้แก่ Neomycin, Formaldehyde(Octoxinol-9), Thimerosol กรณีเจ็บป่วยและมีไข้สูง หรือมีการติด เชื้อเฉียบพลัน ข้อควรระวังในการใช้ วัคซีน ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่ ใช้ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

27 อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง ปวด บวมแดง ห้อเลือด (ecchymosis) ตุ่มนูน (Induration) บริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ เหงื่อออก หรือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ได้ นาน 1-2 วัน

28 อาการข้างเคียงรุนแรง ( พบ น้อย ) Aaphylaxis บวม ใบหน้า ลำตัว ริมฝีปาก ลิ้น ปฏิกิริยาทางผิวหนัง ผื่น ลมพิษ การอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) ปวดปลายประสาท (neurolagia) Guillain-barre syndrome (GBS) ปริมาณเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว

29 การฉีดวัคซีนปีละ ครั้ง การฉีดวัคซีนปีละ ครั้ง หลังฉีด 2 สัปดาห์ ภูมิจึงขึ้นสูงพอที่จะ ป้องกันการติดเชื้อ Thank you


ดาวน์โหลด ppt วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C Influenza virus A : ทำให้เกิดโรคได้ใน คน และสัตว์ การระบาดเกิดขึ้นได้บ่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google