งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมี คุณค่า (3 Things for Good Life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมี คุณค่า (3 Things for Good Life)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมี คุณค่า (3 Things for Good Life)

3 3 สิ่งที่เรียกกลับคืนมา ไม่ได้ในชีวิต เวล า คำ พูด โอกาส

4 3 สิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิต ความ ฝัน ความ สำเร็จ โชคชะต า

5 3 สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธ ได้ในชีวิต ความ สงบ ความ ซื่อสัตย์ ความหวั ง

6 3 สิ่งที่มีคุณค่าเหมือนอัญมณี แห่งชีวิต ความ รัก ความเคารพ ตัวเอง ความมีมิตร / เพื่อนแท้

7 3 สิ่งที่บั่นทอนคุณค่า / ความดีของชีวิต อบายมุข ( สุรา ) ความหยิ่ง ผยอง ความโกรธ / อิจฉาริษยา

8 3 สิ่งที่ทำให้ชีวิตการ ทำงานมีคุณค่า ความ ขยัน ความรอบรู้ / เรียนรู้ ความยินดีรับ ฟังผู้อื่น

9 คำแนะนำที่เป็นเสมือนพรอัน ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนมีคุณค่า และมีความสุขในชีวิต คือ จิตใจ ดี คิด ดี พูดดี กระทำ ดี

10  คิดดี  พูดดี  กระทำดี  จิตใจดี เปรียบเสมือนสวนที่มีดิน อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนรากไม้ที่ฝังลงไป ในพื้นดินสวนนั้น เปรียบเสมือนดอกไม้ที่บาน สะพรั่ง บนต้นไม้ เหล่านั้น บนต้นไม้ เหล่านั้น เปรียบเสมือนผลไม้จากต้นไม้ ในสวนนั้น


ดาวน์โหลด ppt 3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมี คุณค่า (3 Things for Good Life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google