งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองรายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองรายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองรายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี

2 เปิดเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี http://www.lopburi.go.th

3 เลือกหัวข้อ รับรองรายงานการประชุม

4 - จะปรากฏหน้าจอที่จะใช้ในการรับรองรายงานการประชุม
- คลิกหัวข้อรายงานการประชุมที่จะรับรอง

5 - จะปรากฏรายละเอียดของรายงานการประชุม ที่จะเข้าไปรับรอง / แก้ไข
- จะปรากฏรายละเอียดของรายงานการประชุม ที่จะเข้าไปรับรอง / แก้ไข สามารถคลิกดูรายงานการประชุมได้

6 ช่องรายละเอียด 1. เลือกกล่องข้อความ ตอบกลับ
ขั้นตอนการรับรอง / แก้ไขรายงานการประชุม 1. เลือกกล่องข้อความ ตอบกลับ 2. ใส่ Security Code ซึ่งโปรแกรม จะกำหนดมาให้ เป็นตัวอักษร ตัว 3. ในช่องจาก ให้ระบุชื่อหน่วยงาน 4. กรณีรับรองรายงานการประชุม ให้พิมพ์คำว่า “รับรอง” ในช่อง รายละเอียด กรณีขอแก้ไข รายงานการประชุม ให้พิมพ์ รายการขอแก้ไขในช่อง รายละเอียด 5. กดปุ่ม Post Message Security Code ช่องรายละเอียด

7 - จะปรากฏรายชื่อส่วนราชการที่เข้าไปรับรอง / ขอแก้ไข รายงานการประชุม ในช่องความคิดเห็น

8 ปิดโปรแกรม โดยเลือกเมนูคำสั่ง File Close


ดาวน์โหลด ppt การรับรองรายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google