งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th

2 เปิดเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี http://www.lopburi.go.th

3 เลือกหัวข้อ รับรองรายงานการประชุม

4 - จะปรากฏหน้าจอที่จะใช้ในการรับรองรายงานการประชุม - คลิกหัวข้อรายงานการประชุมที่จะรับรอง

5 - จะปรากฏรายละเอียดของรายงานการประชุม ที่จะเข้าไปรับรอง / แก้ไข สามารถคลิกดูรายงานการประชุมได้

6 ขั้นตอนการรับรอง / แก้ไขรายงานการประชุม 1. เลือกกล่องข้อความ ตอบกลับ 2. ใส่ Security Code ซึ่งโปรแกรม จะกำหนดมาให้ เป็นตัวอักษร 4 ตัว 3. ในช่องจาก ให้ระบุชื่อหน่วยงาน 4. กรณีรับรองรายงานการประชุม ให้พิมพ์คำว่า “ รับรอง ” ในช่อง รายละเอียด กรณีขอแก้ไข รายงานการประชุม ให้พิมพ์ รายการขอแก้ไขในช่อง รายละเอียด 5. กดปุ่ม Post Message Security Code ช่องรายละเอียด

7 - จะปรากฏรายชื่อส่วนราชการที่เข้าไปรับรอง / ขอแก้ไข รายงานการประชุม ในช่องความคิดเห็น

8 ปิดโปรแกรม โดยเลือกเมนูคำสั่ง File Close


ดาวน์โหลด ppt การรับรองรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google